برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-01-14

نویدنو 24/10/1398           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

 • نویدنو- به دنبال افشا شدن دروغ و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافر بری اکرایین ، سازمان ها و احزاب مختلف ایرانی واکنش های خود را با صدور بیانیه هایی نشان دادند. در ادامه تعدادی از این بیانیه ها و اطلاعیه ها جهت اطلاع خوانندگان منتشر می شود.

   

 

 

 

آشکار شدن دروغ و پنهانکاری در یک فاجعه انسانی و واکنش احزاب و سازمان ها

نویدنو- به دنبال افشا شدن دروغ و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافر بری اکرایین ، سازمان ها و احزاب مختلف ایرانی واکنش های خود را با صدور بیانیه هایی نشان دادند. در ادامه تعدادی از این بیانیه ها و اطلاعیه ها جهت اطلاع خوانندگان منتشر می شود.

 

 

 

 

  سازمان راه کارگر: جنایت جنگی رژیم اسلامی علیه هواپیمای مسافربری و تداوم جنبش انقلابی در ایران

اتحاد برای دموکراسی در ایران: خامنه ای مسئول اصلی این جنایت دردناک

انجمن جمهوری خواهان ایران – پاریس: سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی جنایتی تازه از سوی رژیم

بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در محکومیت جنایت هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران

سازمان اتحاد فدائیان خلق: اعتراف اجباری رژیم در پرتاب موشک به هواپیمای اوکراینی و کشتن ۱۷۶ سرنشین آن

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): علت فاجعه، وجود فضای جنگی و مسئول آن، رژیم دروغگوی جمهوری اسلامی!

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون اعتراف «امپراطوری دروغ »

 

 

 

 سازمان راه کارگر: جنایت جنگی رژیم اسلامی علیه هواپیمای مسافربری و تداوم جنبش انقلابی در ایران

سرانجام بعد از چند روز نمایش خیمه شب بازی برای لاپوشانی حقیقت ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی در حومه تهران و انکار دائمی اصابت موشک توسط رئیس سازمان هوانوردی رژیم و اینکه به لحاظ علمی چنین امری ناممکن است، ستاد نیروهای مسلح رژیم اعتراف کرد که عامل سقوط فاجعه بار این هواپیما با ۱۷۶ مسافر وخدمه، پدافند ضدهوایی سپاه پاسداران بوده است. سران رژیم تنها موقعی مجبور به این اعتراف شدند که عکسهای ماهواره ای کشورهای غربی و نیز ویدیوهای ارسالی مردم در اطراف شهریار بروشنی افشاگر جنایت هولناک رژیم اسلامی بود.

به همین خاطر تنها چند ساعت بعد از اعتراف رژیم، دانشجویان و مردم در تهران و چندین شهر دیگر به خیابان آمدند و با رادیکالترین شعارها بار دیگر کلیت رژیم را هدف گرفتند. در دانشگاه امیرکبیر و  صنعتی شریف در تهران و خیابانهای اطراف، دهها هزار نفر زن و مرد مبارز به خیابان آمدند. در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت، ساری، بابل ، سنندج، بروجرد، همدان، کرمان و … نیز مردم در عصر شنبه ۲۱ دی دست به تظاهرات زدند. از جمله شعارهایی که سر داده میشد عبارت بودند از:

 • این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت

 • مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر

 • ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما

 • توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه

 • اصلاح طلب ، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا

 • سلیمانی قاتله، رهبرش هم قاتله

 • سپاه جنایت میکند، رهبر حمایت میکند

 • مرگ بر دیکتاتور – مرگ بر خامنه ای

رژیم جنایتکار ایران  در هفته های اخیر سعی کرده بود عملیات امریکا در کشتن قاسم سلیمانی را بدل به یک “مائده آسمانی” برای برون رفت نظام از بحران سیاسی عظیم پس از خیزش ابان و کشتار هولناک مردم، نماید و با بسیج  همه نیروهای نظامی ، انتظامی ،بسیج و نیروهای امنیتی ، نانخورها و خانواده شان ، آکشانبدن اجباری دانش آموران و کارکنان دولت وبکارگیری همه امکانات تهییجی و مذهبی و حتی ناسیونالیستی  ؛ سعی کرد در چند شهر   دوسه میلیون نفر را به مراسم تشییع جنازه سلیمانی بکشاند و در کرمان بخاطر ضعف در سازماندهی وناکافی بودن شرایط ایمنی بی توجه نسبت به جان مردم بیش از شصت نفررا بر اثر ازدحام به کشتن  داد.

 برخی با دیدن این کارناوال ها، این بیم را به خود راه دادند که مبادا برای مدتی شاهد رکود درجنبشهای اجتماعی و انقلابی مردم ایران شویم. اما ما تردیدی نداشتیم که این آرامش قبل از توفان، بسیار موقت و زودگذر خواهد بود و به دلیل تداوم عوامل مهم نفرت اکثریت کارگران و زحمتکشان از رژیم استبدادی و  غارتگر جمهوری اسلامی، خیلی زود شاهد برآمد مجدد جنبش مردمی خواهیم بود. سلسله تجمعات و راهپیمایی های شنبه ۲۱ دیماه در تهران و چندین شهر دیگر کشور، نشان داد که همه تلاش روزهای اخیر رژیم برای برون رفت از بحران با شکست روبرو شده و وضعیت به نفع جنبشهای اجتماعی و انقلابی در حال تغییر است و کارگران و زحمت کشان و اکثریت مردم  دوباره در میدانند وآماده مبارزه با کلیت نظام هستند.

ما ضمن ابراز اندوه و همدردی عمیق با خانواده جانباختگان فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری، نسبت به عروج مجدد و تداوم جنبشهای اعتراضی و انقلابی  و اشتعال بیش از پیش آن در ایران تردیدی نداریم. این تظاهرات مردمی و ضداستبدادی عمومی و ضد سرمایه داری جاری، بیش از هر زمان لازم است با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان گره بخورد و با موجی از اعتصابات عمومی و سیاسی کارگری و مردمی پیوند زده شود. تقویت یا ایجاد تشکلهای کارگری در محیط کار و شوراها و تشکلهای مردمی در محلات و محیط زندگی، باید بیش از هر زمان در دستور کار فعالین پیشرو قرار گیرد. تنها با تقویت عنصر سازماندهی ، تشکیلات و هماهنگی است که میتوان اعتراضات پراکنده و یا خیزشهای مقطعی را به سوی یک انقلاب مداوم سوق داد.

پیش به سوی اعتصابات عمومی و سراسری

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۲۲ دیماه ۱۳۹۸   – ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰

 اتحاد برای دموکراسی در ایران: خامنه ای مسئول اصلی این جنایت دردناک

ایران درآتش جوروجهل حاکمین جمهوری اسلامی می سوزد. مردمان به تنگ آمده که برای نان به خیابان می آیند با شلیک مستقیم گلوله به خاک و خون کشیده می شوند و نخبگانی که به ناچار کشور خود را ترک  می گویند در شعله های انفجار هواپیما  جان می بازند.

رهبر اقلیت کوچکی که زبانی جز زور و شکنجه نمی دانند، در سوگ فرماندهی خونریز سیل اشک می بارد و جان باختن مسافرانی بیگناه را حتی نیازمند یک عذرخواهی ساده نمی بیند.

هر روز حادثه ای تازه  برخاسته از حکمرانی ۴۰ ساله نظامی سراپا فساد، فریب و جهل، جمعی از مردم ایران را به کُشتن می دهد.

شلیک موشک به هواپیمای مسافربری که  ایران را در سوگ فرومی برد، به شیوه همیشگی فریب و نیرنگ ۷۲ ساعت کتمان  می شود ووقتی زیر فشار جهانی از پرده برون می افتد، گناه به گردن مجری فرمان شلیک می افتد تا جانی اصلی مصون بماند و سید علی خامنه ای دستان خونینش رادر عبای ریا پنهان کند.
این جنایت هولناک علیه بشریت، نه اولی است و نه آخرین. تا “جمهوری اسلامی ” بر ایران زمین حاکم است، نفرین و مرگ سرزمین باستانی ما را رها نمی کند.

در اندوه سترگ همه عزیزان از دست رفته با بستگان انها و بامردم ایران شریکیم و راه برون رفت از این روزگاران تلخ را تنها و تنها در گذر از حکومت اسلامی به نظامی مبتنی بر دمکراسی، سکولاریزم و حقوق بشر می دانیم.


اتحاد برای دمکراسی در ایران

۲۲  دی ۱۳۹۸

۱۲  ژانویه ۲۰۲۰

 

 انجمن جمهوری خواهان ایران – پاریس: سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی جنایتی تازه از سوی رژیم

 کشته شدن ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی درجریان سقوط آن به تاریخ چهارشنبه ۱۷ دی ماه،آنهم تنهاچند دقیقه پس ازپروازدرآسمان تهران، ملت ایران وافکارعمومی جهانیان را باشوکی سنگین مواجه ساخته است.همگان دراندوهی عمیق فرورفته اند.درتمامی سه روزپس ازاین فاجعه،به موازات انتشاراسامی وتصویرها وفیلم های ویدئوئی جان باختگان این فاجعه وشرح زندگی وتحصیلات عالی این عزیزان درشکلی وسیع،همه جهانیان شاهد راه افتادن کارزاری روانی واحمقانه از سوی مقامات حکومت دینی ایران برای فرارازمسئولیت وانحراف اذهان بسوئی دیگربودند.ولی فقیه وگماشتگانش درسپاه پاسداراران به همراه حسن روحانی وسخنگویانش، همگی بی شرمانه ازسقوط هواپیما به دلیل نقص فنی سخن گفتند.اینان باوجودآگاهی ازاصل واقعه،مردمان رااحمق فرض کردندوآشکارادروغ گفتند!مقامات رژیم وکارگزارانش درداخل وخارج انواع واقسام اتهامات رانثارنیروها وجریانات مخالف کردند.سخنگویان حسن روحانی بی شرمانه تاحد هشداربه ایرانی های گرداننده رسانه های فارسی زبان خارج مبنی برنیفتادن دردام جنگ روانی قدرت های خارجی پیش رفتند!اما سه روز بعد ازاین واقعه دردناک،تحت فشارسنگین افکارعمومی جهانی،قدرت های بین المللی ورسانه های اپوزیسیون،مقامات رژیم به ناگزیرمجبوربه پذیرش مسئولیت حکومت فقها وبازوی نظامی آن سپاه پاسداران درسقوط هواپیما وگرفتن جان تمامی سرنشینان آن شدند.بدین ترتیب آنان علاوه بررسوائی بخاطر تلاش سه روزه برای کتمان حقایق ودروغ گوئی،به اقدام جنایت کارانه سپاه پاسداران نظام اعتراف کردند.زیرفشارمعلوم شد که جنایتی جدید به جنایت های قبلی رژیم،آن هم درزیر چشم ۸۴ میلیون ایرانی وهمه جهانیان،افزوده شده است.جنایتی که باید مقامات رژیم پاسخگوبوده وتوسط نهادهای ذیصلاح بین المللی به محاکمه کشیده شوند.دراعتراض به همین وضعییت وتالانگری های نظام تحت رهبری علی خامنه ای است که ازامروزموج تازه ای ازاعتراضات درتهران ویک رشته شهرستان ها آغازگشته وبرغم سرکوب توسط مزدوران رژیم روبه گسترش ورادیکالیزاسیون دارد.

این واقعه دردناک ونحوه مدیریت آن یکباردیگرنشان داد که بواقع مشتی نالایق وفاسدولاف زن درشبکه ای مافیائی به رهبری ولی فقیه سکان قدرت درایران رابدست گرفته اند وکشورومیلیون ها مردم این سرزمین کهنسال را باسرعتی سرسام آوردرمسیری قهقرائی  سوق داده وبه نابودی می کشانند .اینان که ازهرگونه عرق ملی ووطن پرستی تهی می باشند وبرای جان اکثریت عظیمی ازشهروندان این مملکت پشیزی ارزش قائل نیستند دربرابرتصمیمات واقدامات خانه خراب کن خوداساسا به ملت پاسخگونبوده ونمی باشند.اینان تنهادربرابرزوراست که راه تسلیم پیشه می گیرند.درهمین دوماهه اخیر چه سوء مدیریت ها وچه ندانم کاری ها ودزدی ها ودروغ گوئی هائی راجلو چشم همگان پیش برده اند!بهای بنزین را یکباره سه برابرکردند وبلافاصله همه سران مملکت،ازروسای به اصطلاح سه قوه تاولی فقیه،ازمسئولیت شانه خالی کردند! میلیون ها مردمی که درنتیجه چهل سال حکومت اسلامی به فقر وفاقه ونداری ومحرومیت ازابتدائی ترین حقوق شهروندی دچارشده اند وفریاد اعتراض برمی دارند رااشراروخس وخاشاک خطاب کردند!جنبش سراسری مردم وفرودستان درآبان ماه رااززمین وهوابه خاک وخون می کشندوهمراه با تهدید خانوادهای کشته شدگان ودستگیر شدگان،کشتارهارابه گردن اشرارونیروهای خارجی می اندازند!جنایتکاران حاکم با گذشت نزدیک به دوماه ازخیزش آبان ماه حتی آمارکشته شدگان وزخمی ها وبازداشت شدگان را تاکنون اعلام نکرده اندو…!!!زهی بی شرمی!پرواضح است که باتداوم این حکومت واین نظام،همچون تا حال حاضر،بحران پشت بحران،پس رفت پشت پس رفت  وسرکوب پشت سرکوب راشاهد خواهیم بود.عوامفریبی وریاکاری ودنائت مقامات رژِیم ودر راس آنان ولی فقیه ودیگرگماشتگانش درنهادهای مختلف نظام حد ومرزی نمی شناسد.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس ضمن تسلیت به خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی،ضمن پاس داشتن خاطره جان باختگان خیزش آبان ماه امسال ودی ماه ۹۶ وجنبش سال۸۸ ودیگرقربانیان این نظام قرون وسطائی درتمامی چهل سال سیطره اش،به سهم خویش ودرمحدوده امکاناتش در جهت رساترکردن فریادحق طلبانه مردم رنجدیده ایران وبازتاب دادن مطالبات آنان می کوشد.ما نیزبرآنیم راه نجات مردم ما نه ازطریق مماشات با این رژِیم واین نظام بلکه ازطریق برکناری آن باتکیه برمردم ایران ومبارزات روبه گسترش موجودوجایگزینی سیستم قرون وسطائی حاکم با نظامی مدرن،دموکراتیک،مبتنی برتفکیک دین ودولت،براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر،با ساختارسیاسی جمهوری که همه مقامات ومسئولیت های آن گردشی وانتخابی باشند،می گذرد.

با احترام به خاطره همه قربانیان راه دموکراسی وآزادی وحقوق بشر درایران وبادرود به زندانیان سیاسی

انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس

شنبه۲۱ دی ماه ۱۳۹۸  برابربا ۱۱ژانویه ۲۰۲۰

 

 

بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در محکومیت جنایت هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران

آمران و مقصران اصلی باید محاکمه شوند

زمامداران جمهوری  اسلامی بیش از گذشته صلاحیت حکمرانی بر مردم و کشور ایران را از دست داده‌اند

اعتراف جمهوری اسلامی به  شلیک به هواپیمای مسافربری خط هوایی اوکراین که منجر به جان باختن ۱۷۶ نفر شد،  آتشی بزرگ به خرمن غم و اندوه مردم ایران افکند و ابعاد وحشتناک این  تراژدی بزرگ را گسترده‌تر ساخت. خطای فاحش و غیرقابل پذیرش سامانه‌ی پدافند هوایی تا جایی که حتی عاجز از تشخیص تفاوت بین هواپیمای مسافربری با «موشک کروز» بوده است، فاجعه‌ی بزرگی را رقم زد  که نتیجه شوم آن از دست رفتن جان جمعی از نخبگان علمی و سرمایه‌های انسانی کشور است.

 اما آنچه درد و رنج این فاجعه را مضاعف می‌سازد تلاش عامدانه برای انکار حقیقت و ترویج تئوری توطئه، با متهم نمودن دولت آمریکا از سوی حکومت در روزهای اولیه بود که در نهایت تسلیم فشار افکار عمومی و اطلاعات منتشره دولت‌های خارجی و مستندات غیرقابل انکار شد.  مقامات مسئول نه تنها علیرغم اطلاع از شلیک موشک توسط پدافند دفاعی درغرب تهران به سکوت و انکار رسمی پرداختند بلکه جو سنگینی بر فضای رسانه‌ای کشور تحمیل نمودند تا با دروغپردازی، روایت رسمی را بازنشر دهند. روزنامه‌نگاران جسوری که به وظیفه‌ی حرفه‌ای و انسانی خود در داخل و کشور عمل کردند، آماج تهدیدات گسترده و علنی حکومت و توهین و ترور شخصیت از سوی دنباله‌های نظام در فضای مجازی و عرصه سیاسی قرار گرفتند. حتی در بیانیه‌ی ستاد کل نیروهای مسلح، مجددا ادعاهای غلطی چون انحراف هواپیما از مسیر اولیه طرح شده است که سازمان هواپیمائی کشور با توجه به اطلاعات «رادار تقرب» فرودگاه مهرآباد آن را رد کرده است! همچنین کماکان ردپای تئوری توطئه در بیانیه فوق پررنگ بوده و رسانه‌های شبه امنیتی به وحشت افتاده‌اند که مبادا این رسوایی بزرگ، باعث تضعیف سپاه پاسداران و به‌خصوص جایگاه آن در عرصه سیاست‌گذاری واجرای سیاست خارجی ستیزه‌جوی نظام شود.

اکنون تمهیدات دیگری بکار گرفته شده است تا با طرح ادعای غیرقابل باور بی‌اطلاعی خامنه‌ای و حسن روحانی و تکرار شیوه‌های همیشگی نظام، بار تقصیرات بر دوش نیروها و عوامل رده پایین گذاشته شود! اما این حنا دیگر رنگی ندارد. شورای امنیت ملی کشور باید پاسخگو باشد که چرا در شرایطی که تصمیم به حمله‌ی موشکی به پایگاه نظامی عین الاسد درعراق اتخاذ شده و احتمال قابل توجهی درارتباط با واکنش متقابل آمریکا وجود داشته است، دستور توقف پرواز هواپیماهای مسافربری بر فراز آسمان کشور بعد از شلیک موشک‌ها را صادر نکرده است!؟ علت اصلی مشکل در بی‌اعتنایی، بی‌مسئولیتی و سوءمدیریت شورای امنیت ملی نسبت به رعایت امنیت هوایی و پروتکل‌های مربوطه برای مسافران و حفاظت از جان و زندگی تمامی انسانها از جمله شهروندان ایرانی است.

در وهله بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت این فاجعه بزرگ را بر عهده دارد؛ بار دیگر شکاف زیاد بین ادعاهای این نهاد افراطی با توانایی‌های واقعی نظامی و امنیتی‌اش معلوم شد که تنها در حوزه سرکوب خونین جنبش‌های اجتماعی و نیروهای جامعه مدنی ایران مهارت ویژه دارد. خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا باید پاسخگو باشد که نیروهای زیر دستش تا چه میزان نسبت به حفظ جان و امنیت انسان‌ها بی‌اعتنا هستند! همچنین وی در روز فاجعه از اعلام پیام تسلیت و همدردی با خانواده‌های جانباختگان خودداری نمود و تنها پس از روشن شدن ناتوانی نظام در سرپوش گذاشتن بر این فاجعه و ایجاد انحراف در مسیر تحقیقات، به میدان آمد و بدون عذرخواهی، تسلیت گفت!

دیگر علت پایه‌ای این فاجعه، ضعف مفرط سامانه‌ی پدافند هوایی و دفاع موشکی است که پیشتر از سوی کارشناسان ونشریات تخصصی نسبت به آن هشدارهای زیادی داده شده بود که مثل همیشه از سوی مسئولان ارشد نادیده گرفته شد تا با تکیه به شعارهای تبلیغاتی و رجزخوانی‌های معمول، مردم و میهن را آسیب پذیر سازد.

مردم ایران از بخت بالایی برخوردار بودند که دولت آمریکا دست به اقدام متقابل نزد و گرنه معلوم نبود تا چه میزان شهروندان ایرانی با خطای محاسبه و اقدامات نظامی دست اندرکاران پرمدعا و عالمان بی‌عمل نظام ولایی قربانی می‌شدند!

جمهوری اسلامی علاوه بر سیاست مخرب آمریکا ستیزی، در عمل توان این کار را هم نداشته و در پوشش مبارزه با امپریالیسم، بیشتر نیروهای داخلی و جریان‌های آزادی‌خواه و خواهان توسعه در کشور را قلع و قمع نموده‌است.

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران با محکومیت شدید جنایت رخ داده و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این مصیبت بزرگ، خواهان شناسایی آمران و مسئولان اصلی این فاجعه دهشتناک  و نیز طراحان و دست‌اندرکاران کتمان حقیقت و دروغ‌گویی است. اتفاق رخ داده خطای انسانی نیست بلکه خطای سیستماتیک در ساختار مدیریت امنیت هوایی و پرواز است که سازوکار بازدارنده و مکانیسم کنترلی برای چنین مواقع حساسی، طراحی نشده بود!

آنچه بیش از تراژدی این فاجعه دردآور است، دروغ‌گویی بیشرمانه و فریبکاری مسئولان و دستگاه رسمی اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی بود که تا سه روز  سعی در کتمان حقیقتی داشتند که از همان ابتدا تردیدهای جدی در مورد آن وجود داشت و آن القای شبهه نقص فنی به عنوان علت سقوط هواپیمای مذکور بود.

با توجه به این وضعیت امیدی به نظام جمهوری اسلامی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت نیست و سرنوشت این پرونده نیز مشابه پرونده‌های دیگر ملی خواهد شد که یا در بایگانی سیستم فشل قضایی خاک می‌خورند  و یا به صورت مهندسی شده در دادگاه‌های فرمایشی حل و فصل شده‌اند!

ازاین‌رو به درستی مردم و دانشجویان معترض، به صورتی  خودجوش در مقابل سردر دانشگاه‌های پلی تکنیک و شریف و سایر دانشگاه‌های کشور، پیکان حملات را به سمت نهاد ولایت‌فقیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بازوی نظامی – ایدئولوژیک آن معطوف ساختند. تا زمانی که موجودیت این دو نهاد مخرب و بسط دهنده‌ی سیستماتیک اختناق، فساد، تبعیض و افراطی‌گری بر کشور تداوم داشته باشد، ایران و ایرانی روی آسایش، سعادت و امنیت را نخواهد دید.

در این راستا همبستگی جمهوری‌خواهان ایران همچنان بر ضرورت تغییر فوری و بنیادین ساختار قدرت سیاسی تاکید کرده و اعلام می‌کند که زمامداران جمهوری  اسلامی بیش از گذشته صلاحیت حکمرانی بر مردم و کشور ایران را از دست داده‌اند. زمان برای تغییرات بزرگ فرارسیده است که در پوشش صبر راهبردی، مقاومت متحد و استمرار دراعتراضات خیابانی سازمان یافته می‌توان پیروزی ملت، طلوع صبح رهایی و غلبه روشنایی بر تاریکی را به نظاره نشست.

هیئت سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

 

 

 

سازمان اتحاد فدائیان خلق: اعتراف اجباری رژیم در پرتاب موشک به هواپیمای اوکراینی و کشتن ۱۷۶ سرنشین آن

 

سحرگاه چهارشنبه ۱۸ دی ماه ( ۸ ژانویه) چند ساعت پس ازحمله موشکی سپاه به دو قرار گاه نیروهای امریکا در کشور عراق، یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن ، ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پرواز، کشته شدند.

ساعاتی پس از این فاجعه درناک، انگشت اتهام بسوی رژیم ایران نشانه رفته و برخی از منابع و کارشناسان خارجی، دلیل سقوط این هواپیما را اصابت  موشک از سوی پدافند هوایی ایران اعلام کردند. با وجود آنکه از همان لحظات اول سقوط هواپیما ،سران حکومت و سپاه پاسداران دقیقا از علت آن با اطلاع بودند ولی طی ۳ روز پس از این فاجعه ، با بی شرمی تمام این اظهارات را رد کردند. سخنگوی دولت  آن را جنگ روانی طراحی شده از جانب امریکا اعلام کرد ودر انکارجنایت خود تا آنجا پیش رفتند که معاون وزیر راه و شهر سازی اعلام کرد که «آمریکایی ها اگر واقعا جرات و جسارت دارند، یافته های خود را که پشتوانه علمی و فنی دارند به دنیا نشان دهند». 

اما انکار این جنایت چند روزی بیشتر طول نکشید و نهایتا تحت فشار های بین المللی ، ستاد نیروهای مسلح ایران امروز شنبه ۲۱ دی ( ۱۱ ژانویه) طی بیانیه ای اعتراف کرد که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و غیر عمدی، هدف موشک پدافند هوایی ایران  قرار گرفته است .

روحانی رئیس جمهور نیز طی بیانه ای این فاجعه را اشتباهی نابخشودنی خوانده و وعده داد که «مسببین آن مورد پیگرد قانونی» قرار خواهند گرفت.همچنین امیرعلی حاجی‌زاده ، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ، در یک نشست خبری اعلام کرد  تمامی مسئولیت این حادثه را می پذیریم.وی درادامه  پاسخ به سوالات خبرنگاران در این رابطه، ضمن اعتراف به نقش اصلی و خطای نیروهای مسلح در بروز این فاجعه، کوشید مسئولیت را متوجه تصمیم گیری عجولانه یک فرد سازد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این دلایل این حادثه را خطای فردی درشرایط بحرانی که بدلیل ماجراجویی های امریکا در منطقه بوجود آمده ، اعلام کرد

 خامنه ای ،ولی فقیه آدم کش ، فرمانده کل قوا نیزدر واکنش به کشتن شدن ۱۷۶ انسان بیگناه ،به  مطالبه از مسئولین  برای مراقبت بیشترو تکرار نشدن چنین حوادثی اکتفا کرد!

 تا این لحظه ،وجه مشترک اعلام مواضع  مسئولین لشگری و کشوری دررابطه با این فاجعه دردناک ، در وهله اول مقصر خواندن شیطان بزرگ امریکا در ایجاد تنش و بحران درمنطقه و سپس خطای یک فرد می باشد.

تکراری نیست اگر صدها بار نوشته شود که نظام جنایتکار حاکم بر ایران طی نزدیک به ۴۱ سال حکومت خود،  دهها هزاران انسان را به قتل رسانده ،اعدام و یا ترور کرده است. خون مردمان معترض خیزش آبان ماه اخیرهنوز از کف خیابانهای شهرهای مختلف ایران پاک نشده است ، آب نیزارهای اطراف ماهشهر هنوز با خون جوانان این منطقه آمیخته است وهزاران انسان درزندانهای با نام ویا بی نام ونشان درچنگال دژخیمان این رژیم انسان کش اسیرند. اما این نخستین باریست که  سران حکومت، تحت فشارهای بین المللی به مسئولیت خود دریک فاجعه که منجر به مرگ ۱۷۶ انسان شده است، اعتراف می کنند و آنهم در شرایطی که  طی چند روز گذشته ،مذبوحانه کوشیدند با  بهره برداری از مرگ قاسم سلیمانی جنایتکار و اجرای مراسم تعزیه در خاک سپاری او و با هیاهوی تبلیغاتی و جو سازی، از سویی بر کشتار اخیر مردم سرپوش گذاشته، جنبشهای  برحق و عدالت خواهانه مردم ایران و منطقه  را به حاشیه برده و از سوی دیگر با اجرای بالماسکه « احساسات ضد امپریالیستی» نرخ خود در مذاکره با آمریکا را اندکی بالا ببرند. آنان رذیلانه سعی کردند تشتت، اختلاف و شکاف در درون حکومت را با نمایش « وحدت ملی» ماله کاری و بزک کنند تا شاید چند صباحی به حیات ننگینشان ادامه دهند.

شوربختانه، با کشته شدن سرنشینان هواپیمای اوکراینی، ۱۷۶ نفر دیگر به لیست قربانیان رژیم اضافه شد. مسئول اصلی مرگ این انسانهای بیگناه، کلیت نظام سرکوبگر ایران می باشد ویکی ازنتایج  سیاست سلطه گری ، ماجراجویی، مداخله گرانه و تنش آفرین حکومت اسلامی درمنطقه می باشد.

ما همانگونه که بارها اعلام کرده ایم، بر این باوریم که تنها راه برون رفت از تمامی بحرانهایی که مردم ایران و منطقه تاوان آنها را می پردازند، سرنگونی رژیم کنونی ایران می باشد. ضمن ابراز همدری با خانواده ها و بازماندگان این حادثه دردناک، امیدواریم که جنایتکاران رژیم در آینده ای نزدیک در دادگاه های ذیصلاح ایرانی و بین المللی محاکمه شوند.

 سرنگون باد «جمهوری اسلامی ایران»

سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸

۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

 

  حزب چپ ایران (فدائیان خلق): علت فاجعه، وجود فضای جنگی و مسئول آن، رژیم دروغگوی جمهوری اسلامی!

فاجعه جانگداز سوختن جان و جسم ۱۷۶ انسان:

علت فاجعه، وجود فضای جنگی و مسئول آن، رژیم دروغگوی جمهوری اسلامی!

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بعد از  سه روز پنهانکاری، دروغ‌بافی سراسر تناقض توام با تهدید حقیقت جویان، سرانجام با صدور اطلاعیه ای، دلیل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین با ۱۷۶ سرنشین آن‌هم چند دقیقه پس از پرواز را، ناشی از “شلیک اشتباه” پدافند سپاه پاسداران اعلام کرد. شخص رئیس جمهور نیز با صدور بیانیه‌ای، در نهایت بی مسئولیتی عمده‌ی تقصیر را گردن “دشمن” انداخت و علت این واقعه‌ی ضدانسانی را “اشتباه غیر عمد” و “خطای انسانی” قلمداد نمود.

این اعترافات رسمی برنامه ریزی شده که آن را باید حاصل اعمال فشار ناشی از بسیج جهانی و نیز افکار عمومی در ایران برای کشف چرایی وقوع این جنایت دانست، در حالی انجام می‌گیرند که حقیقت امر و دلیل فاجعه برای حکومتیان از همان لحظه‌ی نخست روشن و محرز بوده و حضرات می‌دانسته‌اند که هواپیما را پدافند هوایی سپاه زده‌بود. با این‌همه اما ایرانیان و جهانیان شاهد انواع مانوورهای ماموران ریز و درشت حکومتی در راستای کتمان و انحراف موضوع، طی سه روز گذشته بودند. این واقعه بیش از هر وقت دیگر اخلاق و رفتار مبتنی بر دروغ، شارلاتانیسم و فریبکاری این رژیم را نشان داد. ربیعی سخنگوی رسمی دولت، قبلاً با وقاحت تمام احتمال سوء قصد به هواپیما را رد کرده و حسام الدین آشنا معاون روحانی نیز، هرگونه ابراز نظر غیر رسمی در این زمینه را جرم دانسته بود.  

این فاجعه که مصداق تعرض نظامی علیه غیر نظامیان بود و مرگ دلخراش ۱۷۶ انسان غیر نظامی با هزاران آرزوی برآورده ناشده را در پی داشت، فقط در شرایط تنش و جنگ می توانسته پیش بیاید. بنابراین علت را در “سهو” جستن و خطاکار معرفی کردن این یا آن مامور دون پایه، عین لاپوشانی اصل موضوع است. علت فاجعه را حاکمیت شرایط جنگی بر کشور ما باید دانست و مسئولیت آن نیز بر دوش آنانی است که ذینفع حفظ فضای نه مذاکره و نه جنگ اند. جنایتکار اصلی، به ویژه شخص خامنه ای ولی فقیه و فرمانده کل قواست که در ممانعت از شکل‌گیری شرایط آرامش در کشور نقشی محوری دارد.

نگاه به این حادثه‌ی تکان‌دهنده، حتی از دید نظامی هم اگر انجام گیرد، نشان اوج بی مسئولیتی این حکومت در قبال جان انسان هاست. از حکومتی که اعلام دلیل واقعه را در دو سند رسمی خود و حتماً هم به‌فرموده‌ی شخص رهبر با یک مقدمه چینی مبتنی بر خطر حمله “دشمن” و لزوم آمادگی در برابر آفندهای آن همراه کرده، باید پرسید چرا در چنین لحظات خطیری نباید پروازهای مسافربری متوقف می‌شد؟ مگر استقرار سامانه‌ی جنگی در فضای فرودگاه مسافربری با دستور آمادگی برای شلیک به هر پرنده‌ای در آسمان کشور در آن فضای تنش و تشنج، نتیجه‌ی بدیهی دیگری هم می توانست غیر از همین فاجعه و یا که مشابه آن را در پی بیاورد؟ پس دست‌کم به این اعتبار هم که باشد، مسئولیت  مستقیم مرگ این۱۷۶تن در درجه‌ی نخست برعهده‌ی جمهوری اسلامی است.

کارنامه تنش و تشنج آفرینی این حکومت طی فقط دو روز در هفته‌ی گذشته، جان باختن نزدیک به ۲۴۰ انسان طی کارناوال عزای کرمان و سانحه‌ی تهران را ثبت خود دارد. نوع مواجهه حکومت با جنایت ارتکابی اخیرش هم، از همان ابتدا بیانگر برخورد ضد انسانی آن با مردم ایران و جهانیان بود. خامنه ای برای ابراز تسلیت به خانواده‌ی سلیمانی تا خانه‌ی او می رود و سه روز عزای عمومی اعلام می دارد، ولی نه فقط کم‌ترین اعتنایی به خانواده‌ی قربانیان این حادثه خودساخته نمی‌کند، که  یک پوزش‌خواهی صریح هم به عمل نمی‌آورد و حاضر به پذیرش نقش خود در این فاجعه نیست. در همه‌ی این سه روز درد و عزای آنان، کم‌ترین دلجویی از این دردمندان حتی توسط هیچ مامور حکومتی هم به چشم نیامد

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) با تاثر و تاسفی عمیق از این فاجعه‌ی دلخراش، همدردی ژرف خویش با بازماندگان همه‌ی قربانیان ایرانی و غیر ایرانی این حادثه ناشی از ماجراجویی های ضد انسانی جمهوری اسلامی را دیگر بار اعلام می‌دارد. و از رفتارها و اعمال سرتاپا توجیه و دروغ جمهوری اسلامی که موجب بیزاری و خشم بیش از پیش مردم از این نظام شده است، ابراز می دارد. گرچه برای ما همه‌ی جان‌هایی که در این فاجعه پرپر شدند، جای اندوه بسیار دارد ولی از دست رفتن دانش پژوهان و دانشمندان جوان مستعد میهنمان، مایه تحسر و غمی مضاعف است. ما مسئولیت تام و تمام این رخداد جنایتکارانه را بر عهده‌ی جمهوری اسلامی می‌دانیم و این رژیم مرگ و دروغ را عهده‌دار پاسخگویی در قبال همه‌ی عوارض فاجعه می شناسیم. ما پیشاپیش اعلام می داریم که تمامی هزینه‌ی مالی برای جبران خسارات جانی و مالی ناشی از این واقعه اسفناک، فقط و فقط می باید از صندوق “بیت رهبری” و سپاه پاسداران پرداخت شود. سهم مردم ایران از این درد نازدودنی فقط اندوه است و خشم نسبت به جمهوری اسلامی و مبارزه علیه آن. مردم گریبان دروغگویان و مسئولان این فاجعه را رها نخواهند کرد. نباید از هیچ امکان ابراز اعتراض ملی علیه مسبب این فاجعه رژیم جمهوری اسلامی دریغ داشت.

هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ – ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

 

 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون اعتراف «امپراطوری دروغ »

مردم گریبان تان را رها نخواهند کرد!

دندان من ز خشم به هم سوده می‌شود

آشوب می‌شود دل من، درد می‌کشم

با صد هزار زخم که در پیکرم مراست

 دریا درون سینه من جوش می‌زند

فریاد می‌زنم

ای قحبگان نان به پلیدی خور دروغ

 دشنام می‌دهم به شما با تمام جان

قی می‌کنم به روی شما از صمیم قلب

کسرایی

ستادکل نیروهای مسلح  جمهوری اسلامی  در بامداد شنبه ۲۱ دی ماه  سرنگون کردن  هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را رسمآ پذیرفت و به چند روز پخش اخبار دروغین و بی شرمانه از سوی قلم به مزدان حکومتی پایان داد. این اعتراف دیرهنگام، که زیر فشار دولت هائی که خون شهروندان شان برایشان ارزش دارد و سئوالات بی انتها و بی پاسخ خانواده ها، خویشاوندان، دوستان، آشنایان  و همکاران آن عزیزان جان باخته، صورت گرفته، نشان از بی شرمی و سنگ دلی تصمیم گیران حکومت اسلامی دارد. آنهائی که خون مردم این کشور برای شان ارزشی ندارد و حاضرند برای انتقام از خون یکی از فرماندهان گوش به فرمان شان، با جان بیش از ۲۶۰ نفر بازی کنند. ۲۶۰ نفری که یا در اثر اصابت موشک جان باختند یا در اثر سقوط داربست مراسم سوگواری در کرمان.

اوج وقاحت و بی شرمی آنجاست که بدانیم زمانی که علی خامنه ای، رهبر رژیم  روز هجدهم دی ماه از سیلی به آمریکا سخن می گفت و  “اقتدار نظام” را به رخ می کشید، می دانست که سپاه پاسدارانش با شلیک موشک، جان  ۱۷۶ انسان بی گناه از شهروندان ایران و دیگر کشورها را گرفته است با این همه خم به ابرو نمی آورد و به قدرت نیروهای مسلح تحت امرش می نازید. از او که با چهره ای بشاش و خندان خبر از پایان فتنه آبان ماه می داد، زمانی که تک تیراندازانش جان بیش از هزار فرزند این مرز و بوم را گرفته بودند، چنین سکوت بیشرمانه و چشم بستنی برحقیقت و بی اعتنائی به جان سرنشینان هواپیمای مسافربری که اکثریت شان شهروندان ایران بودند، دور از انتظار نیست. حالا زمان آن فرارسیده که حتی هواداران و سینه چاکانش، آنها که در شبکه های اجتماعی و در رسانه ها دروغ های سازمانیافته سپاه و نهادهایی امنیتی را تبلیغ می کردند و بیشرمانه به مخالفان می تاختند، به جوهر وجودی نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، و ساختارهای قدرتش که بر پایه دروغ و جنایت بنا شده ، یعنی «امپراطوری دروغ »* پی ببرند.

حاکمیت اسلامی با برگزاری مراسم چند روزه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تلاش کرد تا خاطره خیزش شکوهمند مردم جان به لب رسیده ایران در آبان ماه را از حافظه تاریخی این مردم پاک کند و بر “وحدت ملت و حاکمیت” بنازد و دوران جدیدی را اعلام کند. اما این لاپوشانی حقیقت، این چشم در چشم خانواده های داغدیده دروغ گفتن، این وقاحت در عرصه بین المللی دیگر هیچ کس و حتی هواداران شان را نیز فریب نمی دهد. مردم را دیگر نمی توان به صبر و تحمل مشکلات دعوت کرد. این داغدیدگان، هم چون داغدیدگان آبان ماه  و دیگر عزیز از دست دادگان این مرز و بوم، به داد خواهی بر خواهند خاست و مردم ایران در کنار آنها خواهند بود. حالا دیگر حتی زندان و شکنجه، حکم های سنگین و وثیقه های نجومی هم نمی تواند خشم مردم را مهار و ترس بر آنها را مستولی گرداند. این حاکمان فریب و دروغ، این چپاولگران و غارتگران بی شرم و بی حیا، هیچ  و مطلقآ هیچ مشروعیتی حتی در میان هواداران شان ندارند. آنها به دست مردم این سرزمین به  زباله دانی تاریخ پرتاب خواهند شد و مردم ایران بارها چنین تجربه های شکوهمندی را تکرار کرده اند و این بار هم چنین روندی آغاز شده است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

 

 

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست