ی -   -   ی   -  ی

ی

 
 
 
 

2019-09-09

ی  18/06/1398 

 

  • ѐ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐ ی .

 

یی ѐ ی

ی ǘی

ʐ یی ی ی ی   ϐ ѐ ʁ ی ی ی ʝϐ ی ی ѐ ی ی ͘ی Ϙ ی    ی :

ی ی ۱۴

ی

Ӂی ی ی یی   18

ی  ی ی ی ی ی ی ۱۸

ی ی ͘ ϐ ی ی ی یی ی ی ǘ ݘ ی ی ύ یی یی ی ͘ی یی ی .

ی ی یی یی ی ی ј ȡ ی یی یی   ی ѐ   ی ی ی ی ی یی ی Ԙ ی ی ی.

 ی ی䝐 ی ی ی یی ی ی ѐی   ی ǐی   јȡ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ǘ ǘ !

ی ی ی ی یϡ ی ی   ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی _ ی ی ی ʘ ی .

یϔ ی ی یی ی ی ѐ ی یی ی ʐی ی ϡ ی ی .

یی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ی ی ϡ ی ی Ӂ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ѐ ʘ یی ی ی䝘 ییی ʐی ϐی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی Ș یی ѐی ی ѐ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ѐ ی ʐ ی ی ی ј ی ی یی ی یی ی ϡ .

ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی    ی ѐی ʁ 偘 ی   ی یی ی  ѐ   ی ی ی ی .

ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی .

ی ی ی ی ی ѐ ʘ ی ی یی ی ی ی ی Ԙʐی ی ی ی ی ی ی .

ѐ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐ ی .

Șѐیی ј ی ی ی ѡ ѐ ʘ ی ϐی ی ی . ѐ ی یی ی ϐی ʝ ی .

ی ǘی ی ی ی ی ϡ ی    ی   э ی ی ی ی ӡ ی ی ی ی ی ی ǘ ی .

ی ϡ یی ϡ ی یی ϡ ѐ ϡ эیی ی ی ی یی ی Ӂ.  

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی ǘʡ ی ی ی یی ( ی ی ) ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی   .

ی ی ѐ ʘ ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی ی یی ی   ʺ .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ǐ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی    ی ی ی ی ی Ͽ

ѐی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ͽ ѐی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ѐی Ǎیی ی ی ی یی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی  یی ییی ی ی ی ییی ی ی ی ʐ ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ

ʘ ǐی ی ی ی ی ی . یԘ ʁ یی ی ی    . ی ی Ӂی ی ی ͘ ی ی ʁ ی ǐی ی Ͽ  

ǐ ی ی ͘ ی ѐ ی یی ی ԝ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

э ! یی ی . ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ϐ ی . ی ͘ ی ی ȡ ј ی ی ی ی . э ی .   

ѐ ʘ ǐ ی ی Ԙ ǐ ј ͘ یی ͘ ی ی   ی یی ی ی ی یی .

  ی ј ʘ ی ی یی ی ی ی ی . یی ǐ ی ی . ی یی یϐ ی ی ی : ϡ ی !

э :

 

Comments System WIDGET PACK

Share

Ґ

ی ی: Balatarin

 

ی webmaster@rahman-hatefi.net  ی

ѡ یی ی ی یی ی
 
    ی

  

ی ی: