نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-08-15

نویدنو  12/05/1398 

 

 

  • تظاهرات چند ده هزار نفری که هر بارمنجر به دستگیری هزاران نفر گردید وخشم دستگاه امنیتی روسیه را برمی انگیزد، تنها تخلف بخشی از طیف فاسد الیگارشی سازماندهنده اعتراضات مورد حمایت غرب، که تلاش می کند با دخالت خارجی الیگارشی دیگری را جایگزین  نماید نیست. بلکه سیاست یک بام و دوهوای لبیرال های حاکم نیز هست که سبب انفجار اجتماعی می گردد .  

 

 

 

 

آیا در روسیه لیبرال های آشوبگر« میدان » را بدست می گیرند!؟

تهیه و نگارش : م . چابکی

حوادث چند ماه اخیرو تظاهرات گسترده خیابانی درمسکو و دیگر شهرهای روسیه نشان می دهد که جامعه فدراسیون روسیه به یک دگرگونی بنیادین اجتماعی نیاز دارد.  دولت لیبرال حاکم از بدو حضور در صحنه سیاسی به دلیل فساد اقتصادی و عدم کارآئی توانایی رفع  نیازهای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را نداشت ومجری سیاست های الیگارشی روسیه گردید.

تظاهرات چند ده هزار نفری که هر بارمنجر به دستگیری هزاران نفر گردید وخشم دستگاه امنیتی روسیه را برمی انگیزد، تنها تخلف بخشی از طیف فاسد الیگارشی سازماندهنده اعتراضات مورد حمایت غرب، که تلاش می کند با دخالت خارجی الیگارشی دیگری را جایگزین  نماید نیست. بلکه سیاست یک بام و دوهوای لبیرال های حاکم نیز هست که سبب انفجار اجتماعی می گردد .  

هشدارمکرر حزب کمونیست فدراسیون روسیه که با تحلیل دقیق از اوضاع نابه سامان اقتصادی، و ارائه برنامه 20 ماده ای برای رفع بحران در انتخابات  سال گذشته، با آمادگی کادرهای با تجربه ومتخصصان کار آزموده حزبی همراه بود توجه دولت را جالب نکرد و نامه های سرگشاده حزب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهورمنتخب بی جواب ماند وبه وعده ها عمل نشد.

بیائید گامی بسوی پیروزی مشترک برداریم !

تحلیل گنادی زیوگانوف  صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون  روسیه در روزنامه " پراودا " 12/ 08/2019 خلاصه ای از اوضاع  آشفته در سرمایه  داری روسیه  را بما نشان می دهد.

گنادی زیو گانوف می گوید :

در ماه سپتامبر ، بسیاری از مناطق روسیه  خود را برای برگزاری انتخابات محلی آماده  می کنند. مبارزات انتخاباتی فعلی در یک فضای نگران کننده و بحرانی در حال انجام است. اوضاع اقتصادی-اجتماعی در پیش روی چشم مان ما وخیم تر می شود. نارضایتی گسترده شهروندان از نتایج سیاستی که در کشور دنبال می شود به سرعت در حال رشد است. در عین حال، آرزوی دائمی " احزاب انتقام جوی لیبرال" برای گرم کردن دست های خود با بحران و هدایت روسیه در مسیر آنارشی و ناآرامی، آشکارتر می شود.

حزب حاکم به جای سپردن گوش به ندای وطن پرستان، طبق معمول به دستکاری درانتخابات و فشار بر مخالفان متوسل می شود، و از این طریق همراه با برنامه های ماجراجویانه « لیبرالهای انتقام جو»، در واقع  به فاجعه « میدان »  کمک می کند.( میدان مرکز تظاهرات باندرا راستگرایان افراطی در اوکراین  که با دخالت آمریکا و متحدان اروپای کودتای فاشیستی را سازمان داده اند )

همه اینها جامعه را ملزم می سازد تا آنجا که در توان ما است نسبت به رأی در ماه سپتامبر تلاش کنیم،  مردم نمی خواهند سیاست هایی که کشور را به جهت تخریب و نابودی سوقمی دهد، همچنان ادامه یابد.

در سال 2018 ، رئیس جمهور پوتین، اندکی پس از انتخاب مجدد به ریاست دولت، اهداف دلگرم کننده استراتژیکی را با وفاداری به منافع جامعه تشریح کرد :

 ورود به پنج اقتصاد برتر جهان ، دستیابی به پیشرفت های تکنولوژیکی و غلبه بر تاخیر خطرناک روسیه در توسعه مهمترین مناطق ، بدون وقفه درطی پنج سال،  اما رشد فقر تا کنون ، سال 2019 ، ادامه دارد. حزب کمونیست  بار ها هشدار داد و تاکید کرد که رسیدن به اهداف عالی ما تنها با اتخاذ برنامه توسعه امکان پذیر است.  و بدون  پشتیبانی واقعی از صنعت داخلی , علم ، آموزش و پرورش و بدون تغیرساختار الیگارشی نمی توان کشور را از بحران خارج کرد و آن را در مسیر توسعه قرار داد.

به ما وعده داده بودند رشد اقتصاد ما بالاتر از 3% نرخ جهانی خواهد شد اما در حقیقت درنیمه اول سال 2019 رشد ما صفر بود و در مقایسه با سال گذشته و هم اکنون نیز کاهش تولید ناخالص داخلی داریم.

 به ما دستیابی به فناوری های نوین وعده داده شد. اما روسیه که  نه دهم صنعت آن وابسته به تجهیزات خارجی است، همچنان عقب ماند .

از ما انتظار داشتند با ورکنیم كه رهبري كشور مشکلات اقتصادی را درک  می کند ، درآمد فروش مواد اوليه را به سرمايه گذاري در راه توسعه و براي توزيع مجدد ثروت ملي به نفع دولت و شهروندان به انجام می رساند. اما الیگارشی همچنان سودهای غول پیکر را در جیب  خود جا داد و منابع مالی روسیه را به سرعت از کشورخارج کرد . چند ثروتمند بزرگ به مدت شش ماه 800 میلیارد روبل به ثروت خود افزودند . دولت برای تأمین مهمترین برنامه ها اعتیار چندین برابر کمتری اختصاص داد، درآمد اضافی نفت و گاز را که با سرعت بالایی انباشت می شود  آن را به توسعه اقتصادی و حوزه اجتماعی، و یا برای افزایش هزینه بودجه اختصاص نمی دهد، بلکه  مجدداً آن را صرف پرداخت بدهی به طلبكاران غربی می کند. بازپرداخت به الیگارشی که صاحبان آنان به ضرب ثروت شخصی همزمان بدهی بنگاهها و کل صنایع را افزایش می دهند و به طرز شگفت انگیزی بدون هیچ گونه سرمایه  گذاری با دزدی ثروتمند ترمی شوند.

آنها اصرار داشتند كه دولت قصد دارد با فقر مبارزه كند. اما حتی آمارهای رسمی  خلاف آنرا نشان می دهد :

باید اذعان کرد انجام  فقر زدایی جدی نبود . اگر تا آغاز سال 2019/ 20.4 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کردند ، پس از گذشت شش ماه نیم میلیون نفر دیگر نیزبه آنها اضافه شده اند. حقوق بیشتر کارگران به 25 هزار روبل ( معادل380 دلارتقریبی)  نمی رسد. طبق بررسی جدیدی که توسط سازمان های اعتباری انجام شده است، از هر چهار خانواده سه خانواده تا پایان ماه حقوق کافی ندارند تا حداقل  تغذیه خانواده را تامین کنند، از این رو بدهی و فشارعظیم به شهروندان وفقری در درون بدهی برای کارگران وجود دارد .

  دولت مسئول فقر زدایی است نه تنها  دولت، بلکه نمایندگان بلوک مالی و اقتصادی دولت وکار شناسان مستقل نیز مستقیماً مسئول فقر زدایی جمعی هستند:

 نباید تنها به این عبارت که اوضاع کشور به طور فزاینده ای خطرناک می شود یک تهدید استراتژیک هست اکتفا کرد. اگر دولت بخواهد از بروز نارضایتی گسترده و انفجار اجتماعی جلوگیری کند، موظف است دوره ورشکستگی را تغییر دهد. عدم توانایی خود را برای خروج کشور از بحران بپذیرد. با کسانی که بدون طغیان و آشفتگی اجتماعی قادر به انجام کار ها هستند و به برنامه منسجمی که از مهمترین فرامین و پیام های رئیس جمهور در آن پشتیبانی نمی شود متکی هستند همکاری کند.  

برخلاف وعده های بلند مدت، مشکلات اساسی کشور و جامعه ما حل نشده است.

  ادامه دوره های لبیرالی قطعا اجازه غلبه بر آنها را نمی دهد. شهروندان به طور فزاینده ای احساس می کنند دولت لبیرال مورد اعتماد آنان نیست ویا حمایت از دهه 2000 تا کنون حداقل فقط از دولت وحزب حاکم روسیه متحده جدی نبوده و این سیاست ها به سرعت اقتدار رئیس دولت را تضعیف می کند. طبق مطالعات اخیر جامعه شناسان، تقریبا 40 درصد از پاسخ دهندگان با اطمینان می گویند که دیگر نمی خواهند وی (رئیس جمهور پوتین) را در این مقام ببینند. و تنها کمتر از یک ربع همچنان اعتقاد دارند که او قادر به مقابله با مشکلات کشور خواهد بود. این عدم اعتماد هرگز در دوران ریاست وی اتفاق نیافتاده بود. این زنگ خطری است که به وضوح اوضاع را نشان می دهد و نتیجه عملکرد کل سیستم بوده است که مردم شروع به خیزش می کنند.

بار دیگرازشهروندان نگران، و همه رهبرانی که نسبت به سرنوشت میهن بی تفاوت نیستند می خواهیم برای تحقق بخشیدن به گام های مشترک فکر کنند :

برنامه ما مورد نیاز جامعه و مورد تائید بزرگترین دانشمندان روسی است. به عنوان نمونه : گزارش اخیر آکادمی علوم فدراسیون روسیه در ماه ژوئیه تحت عنوان "تحول در ساختار اقتصادی و سازوکارها ی مدیریت" نتیجه گیری اصلی خود را به شرح زیرارائه داده است:  

"اصلاحات" ویا لیبرالیسم اقتصادی که تقریباً نزدیک به سه دهه اقتصاد داخلی را به دست گرفته است، قطعا در مقیاس کشوری، با ذخیره های موجود و چالش های پیش روی مطابقت ندارد. افزایش وابستگی به وضعیت بازارهای جهانی منجر به افزایش مداوم خطرات راهبردی شده است. این امر مستلزم تغییر مسیر درآمدهای ناشی ازمواد اولیه به سمت فناوری های نوین و مدرنیزاسیون زیرساخت اجتماعی است، بدون توجه به این واقعیت نشستن بر روی ذخیره مواد اولیه، در دنیایی که به سرعت در حال رقابت است منجر به قرار گرفتن در تیم غیررقابتی، و درحال فرو رفتن به چاله باقی خواهیم ماند. برای اینکه کشور به اندازه کافی پاسخگوی این چالش باشد، ما به سیستم برنامه ریزی راهبردی دولت در حوزه اقتصادی، اجتماعی و مدیریت نیاز داریم. به عبارت دیگر، تحقیقات علمی هر آنچه را که حزب کمونیست فدراسیون روسیه مدام بر آن اصرار دارد و در تمام این سالها با سرقت جنایتکارانه الیگارشی مبارزه کرده است تأیید می کند.

اعتبارمطلق ما تنها مورد تایید متخصصان داخلی نیست بلکه توسط معروف ترین اقتصاددانان غربی نیز مورد تأیید می باشد. «جوزف استیگلیتز»، برنده جایزه نوبل در اقتصاد، اخیراً به صراحت اعلام داشت نئولیبرالیسم  که جدید ترین شکل سرمایه داری است، خود را در جهان کاملاً بی اعتبار کرده است و باید مرده اعلام شود. مقابله با تأثیرسرمایه بر سیاست، بر تصمیماتی که سرنوشت دولت ها را تعیین می کند ضروری است. تنها جایگزین معقول و منطقی برای « خداوندگاران نئولیبرال » که باعث ایجاد بحران در سراسر جهان می شوند، سانترالیسم مترقی چپ گرایانه است. به عبارت دیگر ما در مورد سوسیالیسم نوپا صحبت می کنیم، اگرچه نویسندگان آمریکایی هنوز از بیان مستقیم آن در هراسند. ...اما پیروزی ایده عدالت اجتماعی و توسعه بر ایده استبداد الیگارشی که با بی پروایی فریبکارانه مردم کشورمان را نابود می کنند، تنها درصورتی امکان پذیر است که تلاش و برنامه های ما مورد حمایت شهروندان باشد.

تهیه و نگارش : م . چابکی 24 مرداد 1398 برایر با 15/ 08 /2019

 

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: