نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-08-16

نویدنو  24/05/1398 

 

 

  • این خیانت به تمام وعده ها، تبلیغات مکرر دولت مرکزی در طی سال ها، برای حفظ "کشمیریت"، "جمهوریت"(دموکراسی) و"انسانیت"است. تحکیم پیوستگی مردم کشمیر و جامو با بقیه هند، همان طور که سه سال پیش دولت وعده داد، تنها از طریق روند گفتگوی سیاسی با تمام ذینفعان می تواند عملی شود، در عوض گام یک طرفه غیر دموکراتیک جاری نا همبستگی را ژرف تر خواهد کرد. این اقدام برای اتحاد و یک پارچگی هند مضر است.

 

 

 

 

بیانیه احزاب چپ هند :انحلال ایالت جامو و کشمیر حمله به قانون اساسی هند ، دموکراسی و فدرالیسم

دولت مودی با لغو یک جانبه ماده 370 و دیگر مقررات قانون اساسی و تقسیم ایالت جامو و کشمیر ضربه شدیدی به نظم قانونی کشور ما وارد کرده است . 

مقررات ویژه تضمین شده در قانون اساسی هند برای ایالت جامو و کشمیر نتیجه امضای سند الحاق ایالت شاهزاده نشین به اتحادیه هند در برابر متجاوزان پاکستانی بود. با اقدامات جاری، دولت مودی تضمین های داده شده از سوی دولت هند به مردم جامو و کشمیر را نا دیده گرفته است. این حمله ای به فدرالیسم، ویژگی بنیادی قانون اساسی هند است. 

اتحادیه هندبا به رسمیت شناختن تنوع عظیمی که وجود دارد بر پایه اتحاد مردم ما ایجاد شد، که ارثیه مبارزه ی آزادی ماست. آراس اس(حزب راستگرای افراطی راشتیریا سوایامسواک سانگ) / بی جی پی (حزب باهاراتیا جاناتا) آشکارا نمی توانند با هیچ تنوعی مدارا کنند و جامو و کشمیر و لاداخ را  به دو خاک اتحادیه ی جدا تحت حکومت مرکز تبدیل می کنند.

این خیانت به تمام وعده ها، تبلیغات مکرر دولت مرکزی در طی سال ها، برای حفظ "کشمیریت"، "جمهوریت"(دموکراسی) و"انسانیت"است. تحکیم پیوستگی مردم کشمیر و جامو با بقیه هند، همان طور که سه سال پیش دولت وعده داد، تنها از طریق روند گفتگوی سیاسی با تمام ذینفعان می تواند عملی شود، در عوض گام یک طرفه غیر دموکراتیک جاری نا همبستگی را ژرف تر خواهد کرد. این اقدام برای اتحاد و یک پارچگی هند مضر است.

احزاب چپ مردم هند را به اعتراض شدید علیه این روش های غیر قانونی و خلاف قانون اساسی اجرا شده از سوی دولت مودی دعوت می کنند. این ها موضوعاتی تنها محدود به جامو و کشمیر نیستند. آن ها حمله ای علیه دموکراسی، فدرالیسم و نظم قانون اساسی را تشکیل می دهند.

احزاب چپ به اعتراض سراسری در 7 اوت دعوت می کنند.

به این تخریب قانون اساسی هند پایان دهید  

ویرانی ایالت جامو و کشمیر را متوقف کنید.

 

سیتارام یچوری، دبیر کل حزب کمونیست هند (مارکسیست) CPI(M)

دی راجا ، دبیر کل حزب کمونیست هند CPI

دیپ انکار موخرجی ، دبیر کل حزب کمونیست هند ( مارکسیست - لنینیست) CPI(ML)

دیبابراتا بیسواس، دبیر کل بلوک همه هند به پیش AIFB

کشیتی کوسوامی ، حزب سوسیالیست انقلابی RSP

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: