نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه

زنان ايران در خط مقدم اخراج از كارخانه ها هستند

نویدنو:19/8/1385

زنان ايران در خط مقدم اخراج از كارخانه ها هستند

ايلنا:نماينده مجلس ششم گفت: زنان در اولين خط پروسه اخراج از محيط هاى كارگرى قرار دارند.
به گزارش ايلنا،" سهيلا جلودارزاده" در دومين كارگاه آموزشى دو روزه" بهينه سازى راهبردهاى تشكلات كارگرى در مواجهه با جهانى سازى وخصوصى سازى " در تبريز، مشكلات كارگران زن را جهانى دانست و گفت: برخى مشكلات موجود در اين زمنيه جهانى است و دركشورهاى در حال توسعه در مقايسه با كشورهاى توسعه يافته دستمزد كمترى دريافت مى دارند.
وى گفت: در برخى كشورها به دليل تعصبات قومى اشتغال زنان را قبول ندارند و زنان فرصت اشتغال را در اين كشورها ندارند.
مهندس" سهيلا جلودارزاده" درصد مالكيت زنان را براى دستيابى به منابع مختلف از جمله اشتغال ، موقعيت سياسى و اجتماعى و نظابر آن كمتر از 20 درصد ذكر كرد و گفت: جامعه جهانى بايد توجه كند كه زنان به لحاظ مادى و معنوى پرورش دهنده جهان بوده و بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد.
وى تاكيد كرد: در درجه اول بايد در نظر داشت كه ادامه حيات زندگى در جهان در رفاه زندگى زنان متصور است و فاصله بين 20 درصد و 80 درصدى ميان مردان و زنان قابل قبول نيست.
نماينده مجلس ششم افزود: زنان و مردان دو موجود خدا هستند و همراهى زن و مرد در كنار هم مى تواند بر توسعه و پيشرفت جامعه تاثبر موثر بكذارد و جامعه جهانى بايد تلاش كند كه تبعيض بين زن و مرد از بين برود.
مهندس" سهيلا جلودارزاده" با اشاره به مشكلات زنان كارگر ايران، افزود: در ساليان اخير زنان در ايران از موقعيت ابتدايى خود خارج شده و با تشويق و آموزش و حضور در انجمن ها و نهادهاى مدنى دامنه فعاليت هاى خود را گسترش داده اند.
وى با اشاره به مبحث خصوصى سازى در كشور افزود: براى بسترسازى ورود به خصوصى سازى و در كنار آن آسيب رسانى كمتر به زنان بايد از كمك هاى بين المللى در اين زمينه بهره گيريم.
مهندس" سهيلاجلودارزاده" آموزش را از ضرورت هاى كنونى خواند و گفت: هم اكنون 64 درصد دانشجويان كشور را زنان تشكيل مى دهند كه زمينه را براى ايفاى نقش بيشتر براى آنان را فراهم مي‌كند.
وى با تاكيد بر توانمندسازى اتحاديه هاى كارگرى افزود: بنيه اقتصادى زنان با حمايت و ايجاد ارتباط با سازمانهاى دولتى و غيردولتى بهبود يافته و از قدرت بيشترى بهره مند مى شوند
مهندس جلودارزاده با اشاره به نقش خانه كارگر در بهبود وضعيت اشتغال، تلاش اين نهاد كارگرى را در زمينه جلوگيرى از اخراج كارگران زن را يادآور شد و گفت: بسترهاى حمايتى از كارگران زن در قالب هاى مختلف از جمله بيمه بيكارى و همچنين در اولويت قرار دادن تسهيلات اشتغال براى زنان از جمله اين برنامه هاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics