نویدنو:14/12/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

 

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه به مناسبت روز جهانی زن 

گرامی باد هشتم مارس – 17 اسفند ، روز جهانی زنان

 زنان ما ، مادران ما ، خواهران ما ، دختران ما ، ياران ما ، دوش به دوش ما در محيط های کار و زندگی تلاش می کنند ، امـا دستمزد آنان هميشه کمتر از مردان است و حقوق انسانی آنها رعايت نمی شود ! هنگامی که دستمزد کارگران مرد زير خط فقر است.هنگامی که ميلونها کارگر مرد از امنيت شغلی برخوردار نيستند، بينديشيم که اوضاع زنان چگونه است ؟ زنان کارگر و زحمت کش که در مشاغلي همچون پرستاری ، آموزگاری ، امور اداری ، استادی ، بازيگری ، سري کـاری ، مونتاژ کاری ، خانه داری ، رانندگی ، امور خدماتی و ديگر مشاغل سخت و زيان آور کار می کنند و بسياری از آنها سرپرست خانواده خود هستند ، خيلی کمتر از مردان دستمزد می گيرند . حق همسر و عائله مندی به آنها تعلق نمی گيرد و به هنگام فوت دستمزد آنها حذف شده و به بازماندگان آنها چيزی داده نمی شود ما تلاش می کنيم تا همه کارگران ، اعم از زن و مرد از حقوق و دستمزدی يکسان بهره مند شوند . دستمزد و حقوقی که شايای يک زندگی شرافتمندانه باشد . 8 مارس ياد آور تـلاش زنان و مردانی است که دوش به دوش هم برای از بين بردن بی عدالتی ونيل به زندگی عادلانه کوشش می کنند. کـوششی برای رسيدن به جامعه ای مبتنی بر صلح ، عدالت اجتماعی ، دموکراسی و احترام به حقوق همه انسان ها ! زنده باد همبستگی همه زنان و مردان برای ساختن جهانی

عادلانه و سرشار از صلح ، آزادی و شـــادی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

12/12/1385

2007 March 4

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics