خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

پیک نت وعدالت

نویدنو:15/6/1385

پیک نت وعدالت

مطلب رسیده از کیوان

توضیح نویدنو:

مطلب زیر از طریق ای میل واز دوست ناشناخته ای که خودرا کیوان می خوانند دریافت شده است .نویدنو به گردش آزاد ، شفاف ومستدل اطلاعات معتقد است ولذا به درج این مطلب در پاسخ مطلب منتشره در نویدنو با عنوان

«پيک نت» در آيينۀ حقيقت

اقدام  می کند، اما با این توضیح وتاکید که هیچگونه فحاشی وخروج از دایره استدلال وبحث منطقی را بر نمی تابد. ما همچنان که پیش از این نوشتیم با زاویه نگاه عدالت در مبارزه با انحرافات روزنامه نگاری وایجاد توهم – که به نظر ما  متاسفانه به نحو غلو شده ای در موارد بسیاری از انتشارات پیک نت  وجود دارد – در مورد بنیادی ترین مسائل مبتلا به جامعه - موافقیم . درج این مطلب فقط در راستای اطلاع رسانی شفاف بوده ودلیل موافقت کامل نویدنو با نوشته های این دوستان نیست .

در همین جا از فرصت استفاده کرده واعلام می کنیم که از نقد های مستدل وعلمی در این موضوع استقبال کرده وبه دیده منت خواهیم پذیرفت .

 

امان از اين مهاجرت لعنتي

 

روز گذشته نامه اي درباره دروغ‌ هاي سايت عدالت نوشتم و برايشان فرستادم كه در آخر همين نوشته آن را دوباره آورده ام. رونوشتي از آن نامه را براي پيك نت و تعدادي از دوستان و سايت هاي اينترنتي فرستادم. چند نامه دريافت كردم از جمله پاسخي از پيك نت. نوشته بودند" از حساسيت و وفاداري شما به پيك نت عميقا سپاسگزاريم. اما از شما مي خواهيم از ادامه اين بحث و بويژه كشاندن آن به ديگر روزنت ها جدا خودداري كنيد. به شعور خوانندگان اعتماد كنيد و يقين داشته باشيد آنچه شما فهميده ايد ديگران هم مي فهمند. وارد شدن در اينگونه جدال ها نه بسود ما و شماست و نه بسود اهداف مشترك همه ما. اكنون زمان آن است كه بر روي خطري كه ايران را تهديد مي كند و جلوگيري از ويراني آن متمركز شويم نه بر روي ويراني همديگر ..." پس از دريافت اين نامه واقعا قصد داشتم به توصيه پيك عمل كنم وموضوع را ختم كنم. اما ديدم عدالت آن مطلبي را كه در كنار صفحه گذاشته حالا با وقاحت بيشتر آورده وسط صفحه اولش قرار داده است. من به شعور خوانندگان اطمينان دارم ولي اينها مثل اينكه به شعور من و امثال من اطمينان ندارند كه هيچ به بي شعوري ما يقين دارند. تصميم گرفتم نامه اي را كه از دوستي ديگر دريافت كرده بودم براي اين اقايان و ديگران بفرستم تا از اين برج عاج خودشان بيرون بيايند و بفهمند خوانندگان هم به اندازه خودشان مي فهمند.

دوستم نوشته بود:

 

" .... من هم مانند شما خشمگين شدم و بيشتر از آن متاثر. مقاله اولشان اشتباه بود و از روي ناداني اما براي اينكه به اين اشتباه اقرار نكنند در مقاله دوم به انكار اگاهانه حقيقت روي اوردند و به تبهكاري سقوط كردند. در اين مطلب دوم ديگر دروغ روي دروغ و آن هم اگاهانه است كه نوشته اند.

مثلا نوشته اند كه مقاله فرود  هواپيما در تركيه همزمان با پيك نت در يك سايت سلطنت طلب منتشر شده است. لينك آن سايت را هم در زير صفحه داده اند. نميدانم به آن مراجعه كرده ايد يا نه. وقتي به آن لينك مراجعه مي كني مي بيني كه بله عكسي كه در پيك نت منتشرشده با خبر فرود هواپيما به زبان انگليسي در آنجا امده است. ابتدا تصور مي كني كه پيك نت اين خبر را از روي متن انگليسي اين سايت ترجمه كرده است. يعني همان چيزي كه عدالت مي خواهد القا كند. اما وقتي به آخر خبر انگليسي مي رسي مي بيني منبع آن را يك سايت ديگر به نام ايران پرس نيوز معرفي كرده. ميزني روي منبع و ميروي روي سايت ايران پرس. آنجا هم مطلب به زبان انگليسي است ولي در انتهاي مطلب منبع را خبرنامه جبهه ملي معرفي كرده است. ميزني روي منبع و مي روي خبرنامه جبهه ملي. مي بيني كه خبرنامه جبهه ملي خبر را گذاشته البته به نقل از پيك نت! اين اقايان كه آن مقاله انگليسي را پيدا كرده اند مطلب را تا به پايان نخوانده اند كه ببينند اصل خبر از پيك نت آمده و به انگليسي ترجمه شده است؟ حتما خوانده اند. پس اگر شكي هم داشته اند حالا مطمئن شده اند كه اولين جايي كه خبر را منتشر كرده پيك بوده. اين را هم فهميده اند كه همزمان در آن سايت ديگر نيامده بلكه پس از چند روز ترجمه شده و در آنجا امده است. اما بدون هيچ شرم و خجالتي هر دو دروغ را به مردم مي گويند. تلخ تر و زشت تر اين كه بعدا برپايه اين دروغشان در پايين صفحه كلي قلمفرسايي كرده اند در اين باره كه پيك نت ادعا كرده اول اين را گذاشته و اين شيوه روزنامه نگاري زرد است و غيره.

در جاي ديگر نوشته اند كه پيك نت عكس تظاهرات 9 اوت عليه احمدي نژاد را بجاي تظاهرات بقول خودشان عظيم 11 اوت جا زده است. در حالي كه اگر مطلب اول پيك را نگاه كني اصلا اسمي از روز تظاهرات و عظيم يا غيرعظيم بودن آن نيست. اين را كه دو تظاهرات يكي در 9 و 11 اوت انجام شده است خود پيك نت در مقاله دومش و در پاسخ به ادعاي جعلي بودن عكس مطرح كرده است. يعني گفته آن عكسي كه ما گذاشتيم مونتاژ نيست بلكه مربوط به 9 اوت است ولي آن عكسي كه شما گذاشتيد مربوط به 11 اوت است. اين را سياه روي سفيد مي تواني بروي در پيك بخواني. حالا اينان توي چشم ما به دروغ مي نويسند كه پيك نت گفته عكس ما مربوط به تظاهرات 11 اوت است. تازه روز تظاهرات يا عظيم يا غيرعظيم بودن جمعيت همانطور كه شما نوشته ايد اصلا ربطي به اصل مطلب يعني ادعاي مونتاژ نبودن عكس ندارد.

بعد گفته اند كه در تظاهرات ضداحمدي نژاد كه پيك عكسش را گذاشته كسي شركت نكرده اما تظاهرات به نفع احمدي نژاد تظاهرات عظيم بوده. از آن تظاهرات "عظيم" يك عكس گذاشته اند كه پنج تا كودك در وسط يك خيابان كه نه در پشت سرشان جمعيتي است نه در كنارشان آدمي ايستاده عكس هاي احمدي نژاد و خامنه اي را در كنار كاسترو و چاوز بدست گرفته اند. واقعا آن جمعيت عظيم كه عكس احمدي نژاد در دست دارند كجا هستند؟ چرا بجاي عكس آن جمعيت عظيم عكس اين پنج تا بچه  را گذاشته ايد؟ از كجا معلوم كه اين پنج كودك از فقراي حاشيه جاكارتا نباشند كه آمريكايی ها پولي بهشان داده اند و تصوير احمدي نژاد و كاسترو و چاوز را بدست شان داده اند كه اين عكس را ازشان بگيرند و در همه جا پخش كنند و چاوز و كاسترو را هم در اروپا از قماش احمدي نژاد و فاشيست و نازيست معرفي كنند؟ همين عكس احمدي نژاد در كنار كاسترو و چاوز كه اينها به حساب انقلابي معرفي مي كنند در همه روزنامه ها و مطبوعات دست راستي اروپا چاپ شده و هم حتما خود شما هم ديده اي و افسوس خورده اي ولي آن عكسي كه پيك گذاشته بود هيچ جا پيدا نمي شد تا جايي كه خود اينها هم خيال كرده بودند مونتاژ است. حالا كدام عكس واقعا انقلابي است؟

بعد بقول خودشان دم خروس را پيدا كرده اند كه پيك نت عكس داشته پس بر روي سايت آنها رفته. ولي در ابتداي همان مطلب پيك هم امده كه فرستنده ايميل براي ما عكس و مطلب فرستاده است. بعد نوشته اند كه پيك نت لينك ما را برداشته پس از وجود ما خبر داشته. گويي كه پيك نت گفته من از وجود عدالت بي خبرم. گفته ما نميدانيم آن مطلب در چه سايتي منتشر شده. در پيوندهاي پيك نميدانم بيش از 100 سايت است. يعني آنها بايد از هر چه در اين 100 سايت يا بيشتر امده با خبر باشند؟   

يك جاي ديگر هم گفته اند كه ... بگذريم. من ديگر از اينكه اين كثافت نامه سرتاپا جعل و دروغ را بالا و پايين كنم حالم به هم ميخورد. يك صدم كه هيچ يك ده هزارم آن كاري كه پيك براي .... كرده را اينها نكرده اند و حالا با اين كثافت نويسي مي‌خواهند خودشان را توجيه كنند. واقعا امشب اصلا حال و روز خوشي ندارم. تا اين حد سقوط را در ميان دوستان سابق خودمان كه بعضي هايشان را مي شناسم انتظار نداشتم.... امان از اين مهاجرت و اين .... اين مهاجرت لعنتي ما كي تمام ميشود؟"

 

 

اين هم نامه نخستي كه براي عدالت نوشته بودم:

 

در سايت شما – عدالت - مطلبي خواندم با عنوان پيك نت در ايينه حقيقت. كه در جواب مطلبي از سايت پيك نت بود كه آن را هم چند روز پيش خوانده بودم. به مطلب نخست شما مراجعه كردم و ان را هم مجددا خواندم. تعجب مي كنم از اين همه وقاحت.

 

در مطلب اولتان نوشته ايد كه پيك نت خبر جعلي منتشر كرده است. بعد معلوم شده خبر جعلي نيست بجاي آنكه از من خواننده به دليل انتشار اين ادعاي نادرست عذر خواهي كنيد كلي مطلب به هم بافته ايد درباره اينكه اين خبر قبلا در جاي ديگر منتشر شده است. منتشر شدن يا نشدن خبر در جايي ديگر با جعلي بودن آن فرق دارد.

 

در ادامه يك عكس چاپ كرده ايد و با حروف درشت در زير آن نوشته ايد كه اين عكس را پيك نت مونتاژ كرده است. بعد معلوم شده عكس مونتاژ نيست. اين بار نوشته ايد اين كه در زير نويس عكس پيك نت درباره تعداد تظاهركنندگان غلو شده است. مونتاژ كردن يك عكس ربطي به اينكه در زيرنويس آن غلو شده يا نشده ندارد. براي اتهام مونتاژ هم بايد از خوانندگان خود عذر خواهي مي كرديد كه نكرديد.

 

بعد نوشته ايد كه منظور از چاپ عكس هوگو چاوز و فيدل كاسترو و احمدي نژاد و خامنه اي در تظاهرات اندونزي اين بوده كه نشان دهيد كه توده هاي مذهبي بدليل شناخت طبقاتي اشان مي توانند از آدم هاي لاييك و كمونيست هم پشتيباني كنند. در حالي كه در مقاله اولتان تنها بحثي كه مطرح نيست پشتيباني توده هاي مذهبي از كمونيست هاست. حرف شما در آن مطلب اين است كه تظاهراتي در اندونزي شده كه مردم در آن عكس احمدي نژاد را بالا برده اند و پيك نت عكس را تعويض كرده و مونتاژ كرده و مدعي شده تظاهرات برضد احمدي نژاد بوده است.

 

از همه مضحك تر و خجالت اورتر اينكه در پايان نوشته ايد كه براي اينكه پيك نت از حقيقت فرار نكند آن را به ادرس ايميل اش هم فرستاده ايد. كدام حقيقت؟ كمي از خودتان خجالت بكشيد. به مقاله خودتان نگاه كنيد. دوغ و دوشاب و شرق و غربي را كه در آن با هم قاطي كرده ايد با پاسخي كه پيك نت به شما داده كه تمام آن بحث و استدلال است مقايسه كنيد.

ولي مضحك اينكه اين ايميل فرستادن شما هم مثل نامه احمدي نژاد به بوش است. در آن به بوش فحش مي دهد ولي حرفش اين است كه بيا ما را تحويل بگير و مذاكره كن. مهملاتي را درباره پيك نت نوشته ايد و بعد آن را با وقاحت برايش ايميل كرده ايد كه يعني پيك نت بيا با ما بحث و جدل كن تا اسم ما هم مطرح شود. من اميدوارم كه پيك نت هيچگاه پاسخي به اين نوشته شما ندهد و اگر هم مي دهد در همان سطح و با همان حوصله و استدلالي باشد كه به نوشته قبلي داده بود.

در پايان بايد بگويم اگر كسي بخواهد دنبال بارزترين مصداق روزنامه نگاري زرد و جعل و تحريف و دروغ اشكار  بگردد بايد به اين دو مقاله شما رجوعش داد.

 

رونوشت: پيك نت و ديگر سايت هاي اينترنتي

 

مطالب مربوط :  «پيک نت» در آيينۀ حقيقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics