نویدنو:17/12/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

 

پيام  دبیر کل سازمان ملل به مناسبت  روز جهاني زن

Ban Ki-Moon دبير كل سازمان ملل – بر گردان : هاتف رحمانی

 

8 مارس  2007

من براي  اولين بار بعنوان دبير كل سازمان ملل متحد از ارسال گرمترين آرزوهايم به مناسبت روز جهاني زن خوشحال و مفتخرم .من اميدوارم همه شما مرا نماينده و متحد خود در سال هاي پيش رو بدانيد.
اين روز براي همه ما – زن و مرد - فرصتي است كه با انگيزه پذيرش كل بشريت متحد شويم .توانمند سازي زنان تنها هدفي در خود نيست .بلكه شرط ايجاد زندگي بهتر براي همه در روي كره  زمين است .

كسي نمي تواند با شواهد امر و با پي آمد فراخوان جهاني 2005 كه رهبران در آن  تاكيد كردند كه برابري جنسيتي و حقوق بشر براي توسعه  همه جانبه ، صلح و امنيت  همه بنيادي هستند مخالفت نمايد . 
هنوز از انتقال اين درك به عرصه عمل جهاني بسيار دوريم .در تقريبا اكثر كشور ها ،  عدم حضور نمايندگان  زنان در موقعيت هاي  تصميم سازي ادامه دارد. بي ارزش شماري كار زنان ، با پرداخت دستمزد كمتر يا در كل بدون پرداخت دستمزدي ادامه دارد. اكثريت بيش از 100ميليون كودكي كه به مدرسه نمي روند ، دختران هستند. اكثريت بيش از 800ميليون بي سوا دان بزرگ سال، زنان هستند.
بدتر از همه ، خشونت عليه زنان و دختران بدون كاهش در تمام قاره ها ادامه دارد  خشونت هزينه  ويران كننده اي بر زندگي زنان ، بر خانواده هاي شان و بر جامعه بعنوان يك كل تحميل مي كند . جوامع بسياري چنين خشونتي را ممنوع كرده اند –با اين حال واقعيت آن است كه اعمال خشونت هم اغلب پوشانده  يا به طور ضمني مورد اغماض قرار مي گيرد.
اين است چرايي اهميت فراوان روز جهاني زن . اين روز مسئوليت ما براي كار كردن در جهت تغييرات پايدار در ارزش ها و رفتارها را طلب مي نمايد. ما را براي كار مشترك – دولت ها ، سازمان هاي جهاني ، انجمن هاي مدني و بخش خصوصي - فرا مي خواند. ما را به كار در جهت دگرگوني روابط بين مردان و زنان ، در تمام سطوح اجتماعي وادار مي كند. ما را به تقويت وسايل توانمند سازي زنان و دختران – از آموزش و پرورش تا كارگشايي – مجبور مي كند.
سازمان ملل بايد طلايه دار اين تلاش ها باشد  من به سهم خود به كار بستن  تمام توان خود را براي تامين آنچه مورد نياز است – نه تنها در روز جهاني زن بلكه هر روز – متعهد مي شوم  . چشم انتظار همكاري شما در ماموريت جمعي خود هستم .

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics