نویدنو:17/12/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

پيام فعالين جنبش زنان از زندان اوين

جنبش زنان ايران، همواره با اتخاذ روش هاي مسالمت آميز، در پي دستيابي به مطالبات و خواسته هاي خود بوده است. ما، جمعي از فعالينِ اين جنبش، با پرهيز از خشونت، دشواري ها و هزينه هاي اين راه را به اميدِ جهاني ديگر، بر خود هموار مي کنيم، چرا که ما به آينده چشم دوخته ايم. بدين وسيله، ضمن اعلامِ پايبندي به مطالبات بر حق جنبش زنان، 8 مارس سال 85 را از درون زندان، به تمامي زنان تبريک مي گوييم.

گرامي باد 8 مارس، زنده باد جنبش زنان

این پیام توسط آزادشدگان روز 4 شنبه اعلام شده است .

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics