نویدنو:25/06/1391  

 

نویدنو:25/06/1391  

 

 

اطلاعیه شماره ۱

 

اعلام انحلال کمیته کاری «ایران تریبونال» واحد نروژ

 

از آنجاییکه خاطره مقاومت و شکست ناپذيري زندانيان سياسي دهه ۶۰ , جنایات و کشتار بیرحمانه وسیستماتیک جمهوری اسلامی پشت درهای بسته بازداشتگاه , زندانها و سکوت امپریالیستها بویژه در تابستان ۶۷ را «نه فراموش می کنیم ونه می توانیم ببخشیم» و ازآنجاییکه ایران تریبونال خود را "دمکراتیک " , "مستقل" و دادخواهِ خون این جانباختگان معرفی کرد, تصور ما این بود که با پیوستن به این "کارزار" می توانیم در افشای جنایات جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و انعکاس و تاثیر آن بر افکار عمومی جهان , توده های محروم و زحمتکش ایران و بخصوص خانواده های داغدار جانباخته گامی هرچند کوچک برداشته وبمنظور پیشبرد این هدف در شناساندن ایران تریبونال, جمع آوری کمکهای مالی پیگیرانه تلاش نمودیم.

ما تعدادی از زندانیان سیاسی وخانواده های جانباخته دهه ۶۰ در پی آشکار شدن:

- ماهییت جریان غالب برایران تریبونال

ـ وجود مهره ها و عناصر وابسته به کمپ امپریالیسم

ـ وابستگی آنها به مراکز و نهادهای مالی امپریالیستی

- هدایت و کانالیزه کردن این دادخواهی و سمت و سو دادن آن به یک امر حقوقیِ صرف

- استفاده ابزاری از خون جانباختگان و کانالیزه کردن این دادخواهی

- همسو بودن با سیاست دستگاه بورژوازی

- عدم شفافیت و سکتاریسم حاکم برآن؛

درتاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۲ طی نشستی کمیته کاری ایران تریبونال واحد نروژ را منحل اعلام

می نماییم.

توضیحات لازم را در اطلاعیه های بعدی به اطلاع توده های مردم خواهیم رساند.

 

کمیته کاری «ایران تریبونال» واحد نروژ

 

                       

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter