ویدنو:07/04/1391  

 

ویدنو:07/04/1391  

 

نیم نگاهی به مانیفست ساواک  

صادق شکیب   

 حزب توده  از روزی که پا به حیات زندگی اجتماعی کشورمان گذارده تا امروز دمی از عناد و دشمنی علیه تاج و تخت اعلحضرت همایونی غفلت نکرده است . تمامی بدبختی و مصیبت ما شاه پرستان سلطنت طلب آواره  در چهار گوشه دنیا  در درجه اول ناشی از ضدیت آشتی ناپذیر و اعمال آشوب طلبانه  ی این حزب بوده است  . در این مقال نگارنده بنا به تقاضای مصرانه ی دوست و همکار عزیزم آقای پرویز ثابتی مقام امنیتی معرو ف نکاتی از اسرار این حزب را افشا می نماید :

سلیمان محسن اسکندری پیرانه سر به سال  1320 هجری شمسی عده ای  را گرد خویش جمع نموده دکانی برای  هرج و مرج طلبان کمونیست باز نمود . نامبرده دو سال پس ازآن فوت کرد . از دلار های نفتی که به برکت چاپ روزنامه و مجلات کثیر الانتشار و کتب بی شمار به سوی شان فوران می کرد، نتوانست زیاد بهره مند شود . ولی جانشینانش به چشم به هم زدنی بارشان را از این راه بستند . شمّه ای از سؤ استفاده های این بلشویکها را دانشمند و کاشف بزرگ جناب آقای انور خامه ای در کتاب جاودانه ی پنجاه نفر و سه نفر ذکر کرده اند . عضویت ایشان در حزب را همان طوری که بر محققین صاحب خرد واضح و مبرهن است ، کنگره ی اول حزب توده  در سال 1323تصویب نمود . افتخاری که تا کنون نصیب کسی، حتی رهبران طراز اول کمونیست های سراسرجهان به جزلنین ، نشده است . شرح ماوقع با طمطراقی دل نشین در کتاب فوق الذکر با قلمی شیوا بیان گشته است .

دانشمند فاضل و نابغه در همان کتاب بنا به سفارش وتو صیه ی اکید ما مقوله ی در خور تأمل و تحسینی را ابداع ، ببخشید کشف و افشا کرده اند : احسان طبری انحراف اخلاقی داشته است . سال ها بعد از ایشان هنر مند شهیر و بی نظیر آقای ابراهیــم گلستان که حتی در عیاشی و زنبارگی هم شهره ی عام و خاص اند در نوشتاری احمق بودن طبری را اختراع و نام برده را با انتشار کتابی رسوای عالم نموده اند . و به پاس این کشفشان جوایز در خوری هم از شاهزاده رضا پهلوی دریافت نمودند .

جوانشیر  طی زندگی پر ماجرای خود برای ترویج مرام اشتراکی حزب توده با همه ی وجودش سنگ تمام می گذاشت . نگارنده پس از تحقیق و تفحص فراوان اسم واقعی وی را که همیشه پنهانش می کرد کشف نمود . نام وی فرج میزانی است . وی  کتابهای زیادی  درتوجیه وتبلیغ اتشین مرام چپ  نوشته است.  بالاخره توانستیم بدست پاسداران متحد خود درسال1367چنان ماهرانه  کلکش را بکنیم که تاکنون کمتر کسی بویی از نقش ما در ماجرابرده است. در همان سال بیشتر از پنج هزار نفراز دشمنانمان را به همان سرنوشت دچار کردیم که فعلا قرار است به این زودیها چگونگی شگردمان را مقر نیاییم.

 اعلیحضرت همایونی مخالف نفوذ بیگانگان بود . هر چند در موقع مقتضی کمک دوستانه ی آن ها را پذیرا بود . مثلاً در سال 32 وقتی آمریکایی ها به علت سیاست حسن همجواری تاج و تخت اعلیحضرت را به ایشان باز گرداندند ، شاهنشاه فرمان تنبیه توده ایها را صادر فرمودند که به این قیام ملی چرا می گویند : کودتای ننگین 28 مرداد .

شاهنشاه آریامهر که دیگر از دشمنی سر سختانه ی این حزب با اساس و ارکان سلطنت ؛ بسی آزرده خاطر گشته بود فرمان انحلالش را در سال 1327 با زمینه چینی هایی کاملا حساب  شده صادر فرمودند . ولی حزب منحلۀ توده  به فرمان همایونی وقعی ننهاده به فعالیت مخفی روی آورد . ناچاراً اعلیحضرت به توصیه وکمک دوستان خیر خواه انگلیسی اش فرمان اکیدی صادر و قاطعانه بساط آن را بر چیدند .

متأسفانه با زرنگی، عده ای از رهبران وقت این حزب مثل  رادمنش ، نوشین و قدوه و ....... توانستند از چنگال قانون پاک آریامهری فرار کنند .آن افراد عضو حزب توده که بعد از قیام ملی در 28 مرداد 32 گرفتار و اسیر قانون شدند . هر کدام توبه کردند با مختصر گوشمالی از مجازات آنچنانی رهیدند . آن هایی که توبه نکرده و گفتند : اگر آزادمان کنید دوباره فعالیت کمونیستی خواهیم کرد ، مشمول رأفت همایونی واقع نشده به اعدام یا حبس های طویل المدت محکوم شدند .

اسامی برخی از اعدام شدگان ، که قبل از اجرای حکم کتک مفصلی ازمتخصصان ورزیده ی ما نوش جان کردند بدین شرح است :

سرهنگ سیامک ـــ سرهنگ مبشری ـــ مرتضی کیوان ـــ سروان محقق زاده ـــ و ......  اما محبوسین در زندان نیز از عقاید  حزبی خود دست بر نداشتند . با وجودی که بعد از گذراندن 25 سال از زندان آزاد شدند متنبه نشده دوباره به فعالیت های  خود در چارچوب تشکیلات این حزب ، سر سختانه برای تبلیغ مرام چپ مبادرت ورزیدند که حسابمان رابالاخره توانستیم بدون هیچ اغماضی درسال67با آنها هم تسویه کنیم.

این حزب تا کنون کتاب های فراوانی انتشار داده که همگی از ابعاد فلسفی ، اقتصادی ، سیاسی و حتی تاریخی به تبلیغ مرام اشتراکی می پردازد . هیچ کدامشان ارزش خواندن ندارد . نگارنده در موقع مناسب و مقتضی همۀ آنها را بررسی ، خامه ای وار به سبک ابراهیم گلستان و با روش نویسندگی متین شهید راه وطن تیمور بختیار افشا خواهد کرد .

   البته در این میا ن هستند کسانی که دانسته یا ندانسته کمک حال ما هستند . مثلاً چندی پیش نابغه ا ی بزرگ   مقاله ی پر جذ به ای نوشت با عنوان کیوان که بود ؟ با دلایل متین و محکمه پسندی این حزب را افشا کرد . آری حزب توده آنقدر بد است به فرد صلح طلبی چون مرتضی کیوان که نه سربازی رفته نه هفت تیر کشی بلد بود مسئولیت تشکیلاتی  داده بود . از مقاله  خیلی خوشمان آمد و بی نهایت مایه ی خرسندی خاطرمان گردید .امثال این چنین قلم به  دستانی  هر قدر از این جور گرد و خاک ها راه بیندازند وبا اختراعاتی از این دست خاک به چشم افراد بپاشند مورد تحسین و تمجید ما واقع خواهند شد . و در آینده  بعنا وین مختلف از الطاف بی کران ما بهره مند .

 احمدی نژاد پوست هلوبا بورسیه دولتی مدتی در کلاس درس اینجانب شرکت کرد شاگرد ی با ذوق ولی تنبل بود. تا پایان ترم به مرخصی با حقوق رفت.با صعود برق آسا به مقامات  بالادر کشور دیگر به سر درس و مشق برنگشت . به توصیه یکی از دوستان ،مدرک پایان تحصیلی اش با نمرات عالی به درب  منزلش پست شد.ناکس با خود آموزی رو دست همه ما زده است.

وقتی تمام و کمال با حزب توده تسویه حساب کردم ، نوبت دیگران است از فدائیان گرفته تا جبهۀ ملی و ....... همۀ آنها را با ورزیدگی علمی فوق العاده ای منکوب و خانه نشین خواهم کرد . در صورت لزوم با چماق محصول باغات ورامین محو و نابود خواهند شد . یا در کهریزک کارهای آنچنانی ...که میدانیم ومیدانند منظورم را...

کینه و نفرتم از فدائیان برگرفته از احساسات شاه پرستی ام می باشد . آن ها هم جا پای حزب توده می گذارند و رهرو راه آن ها هستند . جبهۀ ملی هم همین طور  . همۀ آن ها دشمن تاج و تخت شاهی اند .

درپایان لازم به تاکید است شعله آتش دشمنی ام با این شورشیان و اغتشاش گران سبز پوش خاموش شدنی نیست . اینها درصد د ند هر آنچه ما طی سالیان دراز با هزاران زحمت رشته ایم پنبه کنند آن هم با بکار بردن ادبیات حزب توده از سوی موسوی وکروبی ذلیل مرده. ولی به کوری چشمشان پیوند دوستی و اخوت ما با بسیجیا ن  نور چشمی عزیز گوش به فرمان خلل نا پذیر است.

 بدانید و آگاه باشید که همسو با  بسیجی های دست آموزحرف شنودر عرصۀ شاه دوستی وولایت پرستی  چماقم افراشته و قلمم همواره پایدار خواهد ماند...

   

sadeg.shakib@yahoo.com                                           

 

                       

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter