نویدنو:28/12/1390  

 

 نویدنو  28/12/1390

 

موساد اسرائیل وسی آی ا امریکا در سوریه عمل می کنند

 

"بحران در پایان خود است " دیگر یک بیانیه بر جسته سازی صادر شده از سوی برخی تحلیل گرهای سیاسی نیست ، چون بحران واقعا به انتهای خود نزدیک است . (شهر) بابا امرو اکنون تحت کنترل ارتش سوریه است ... وتعداد بسیاری ازگروه های مسلح با "تاکتیکی" خواندن عقب نشینی هایشان  به مرزهای لبنان گریخته اند . 

منابع آگاه به سایت المنار گفتند که در حدود 700مرد مسلح عرب وغربی در بابا امرتسلیم شدند واضافه کردند که " شگفتی بزرگ و مهم ، در روز های آینده... مانند نوع سلاح های مصادره شده ، ونیز راهکارهای نظامی که گروه های مسلح تعقیب می کردند و طرف هایی که بر عملیات نظارت داشتند ، آشکار خواهد شد."

این منابع در ادامه به وب سایت اخبار اطمینان دادند که عملیات امنیتی در حمص حداکثر طی پنج تا هشت روز پایان خواهد یافت .

سلاح های اسرائیلی برای اولین بار به کار رفته در بابا امرو

سلیم هربا کارشناس مسائل راهبردی سوری به نوبه خود خاطر نشان کرد که محله بابا امرو ومناطق مجاور آن از گروه های مسلح سازماندهی شده ونیز ساختار های فرماندهی ، با این که محل درواقع سرشارازمردن مسلح بود با حداقل زخمی های ارتشی وغیر نظامی پاکسازی شد .   

هربا در گفتگوبا المنار گفت که " دستگیر شدگان مسلح ملیت های عربی از جمله ، (کشورهای) خلیج ، عراقی ولبنانی داشتند ... که در بین آنها ماموران سازمان اطلاعات قطر و مبارزان غیر عرب از افغانستان، ترکیه ، وبرخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه نیزحضور داشتند ."

او اضافه کرد " ارتش سوریه از تونل ها وتجهیزاتی نیز در اینجا پرده برداشت " و خاطر نشان کرد که " سلاح های پیشرفته اسرائیلی ، اروپایی وامریکایی که حتی تا کنون در کشورهای سازنده آزمایش نشده اند ، به علاوه نارنجک های اسرائیلی ، دوربین های شب ، وسامانه های ارتباطی از سوی نیروهای امنیتی ضبط  شده است ."

هربا ادامه داد که " ایستگاه های ارتباطی برای سرپرستی عملیات نظامی در بابا امرو، وتضمین رابطه بین فرمانده های میدانی و دفتر هماهنگی تحت هدایت افراد اطلاعاتی در دوحه پایتخت قطر، در مرزهای لبنان مستقر شده بود ."

او روشن کرد که " فرار روزنامه نگار بریتانیایی از حمص از طریق مرزهای لبنان – سوریه نیز نتیجه همین هماهنگی بود ."

کارشناس امور راهبردی سوریه، هم زمان  افشا کرد که " ایستگاه های ارتباطی توسط افراد لبنانی اداره می شد ، که برخی از ان ها افراد "بلوک پارلمانی آینده "هستند ، و تاکید کرد که " این افراد برای تغییر دادن منطقه وادی خالد به مرکز راهبردی برای  بابا امرو تلاش می کردند ." 

موساد ، بلک واتر از قطر عملیات حمص را هدایت می کردند .

علاوه بر این سلیم هربا برای سایت المنار افشا کرد که "یک دفتر هماهنگی در قطر تحت حمایت امریکایی ها وکشورهای خلیج ( فارس) مستقر شده بود. دفتر ماموران امنیتی امریکایی ها ، فرانسوی ها وکشورهای خلیج – به ویژه قطر وعربستان سعودی- وهمچنین ماموران سیا ، موساد وبلک واتر واعضا شورای انتقالی سوریه را شامل می شود."

او افزود " قطر با شرکت های اسرائیلی وامریکایی برای سلاح گروه های مسلح معامله نموده است وکشورهای خلیج تامین مالی موافقت نامه را به عهده گرفته اند."

کارشناس سوری خاطر نشان کرد که " اهمیت عملیات امنیتی در حمص به خاطر انتظارهای بالایی است که طرف های منطقه ای وجهانی از دسته های مسلح در بابا امرو داشتند... آنها خواهان تبدیل حمص به یک بنغازی جدید بودند ."

هربا با تاکید بر آن که عملیات با نهایت حرفه ای گری ودقت انجام شد ، اطمینان داد که اسناد در زمان مناسب منتشر خواهند شد .

او اطمینان داد که:" مقامات همه چیزهایی را که هم اکنون در اختیار دارند افشا نخواهند کرد ... نیروهای امنیتی سوریه اسناد واعتراف هایی در اختیار دارند که می تواند به هر کسی که علیه سوریه توطئه می کند آسیب برساند ، و منجر به تغییر سیاسی وامنیتی ، نه تنها در سطح داخلی سوریه ، بلکه در سطح منطقه ای گردد."

هربا در همین زمینه اظهار کرد که تمام کنفرانس ها وگرد هم آیی ها توسط کسانی که او به عنوان " دشمنان سوریه" از آن ها نام برد باز کردن راهی برای اجرای طرح امریکا تحت عنوان "بشر دوستانه" بود.

 او نتیجه گرفت :"  امریکا، سرانجام ، پس از دریافتن آن که مقابله تنها به شکست امریکا منجر خواهد شد ، ودرک آن که رژیم سوریه هنوز به اندازه کافی برای مقابله با هر توطئه ای قوی است،  تسلیم طرح روسی خواهد شد  ."

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter