نویدنو:08/12/1390  

 

 نویدنو  08/12/1390

 

 

بیانیه ای ازحزب کمونیست سوریه (متحد)

انفجار تروریستی درحلب

روز جمعه دهم فوریه 2012انفجارهای وحشیانه وجنایتکارانه ناشی از دو عملیات انتحاری شهرحلب را به لرزه درآورد ،و سبب 28نفرشهید و235 نفر زخمی شد ، زخم های برخی وخیم است ، اکثر این قربانی های بی گناه غیر نظامی ، افراد امنیتی ، زنان وکودکان هستند. 

این اقدام جنایتکارانه انجام شده از سوی گروه تروریستی سبب  فوران کارزار محکومیت گسترده  وعدم رضایت محلی ، منطقه ای و جهانی شد ، به ویژه همان گونه که ذکرشد انفجارها در شهری به وقوع پیوست ، که به طور استواری در برابر بزرگترین توطئه خارجی مقاومت کرده بود. آنچه این دو عملیات جنایتکارانه را متمایز می سازد آن است که از سوی برخی افراد مورد ستایش وقدر دانی واقع شده اند .   

هر چند ، در واقع آن عملیات در متن عملیات وحشیانه ای صورت گرفت که در بسیاری از بخش های سوریه محبوب جریان دارند . این گروه های تروریستی از سوی ایالات متحده امریکا ، اروپا وبرخی کشورهای عربی ، به ویژه عربستان سعودی وقطر ، به منظور پاشیدن بذردرگیری های فرقه ای ، انجام ترورها ، ادم ربایی ، خرابکاری در دارایی های عمومی و خصوصی وویرانی ظرفیت های اقتصادی ، تغذیه مالی می شوند ، مسلح می گردند وآموزش می بینند.  اکثر مردم قهرمان سوریه  که  در حقیقت از این  رفتارهای جنایتکارانه رنج می برند ، قطعا در کنار سوریه هستند.  

تلاش های برخی از گروه های مخالف در خارج بسیار منزجر کننده است  که از یک سو ، ادعا می کنند هیچ نقشی دراین عملیات ندارند ، واز سوی دیگر حقایق موجود را از طریق رسانه هایی که توطئه عظیمی را علیه مقاومت مردم سوریه به راه انداخته اند تحریف می کنند. منزجر کننده تر از همه آن است که این عملیات از سوی برخی کشورهای عربی محکوم نشده است .

حزب کمونیست سوریه – متحد –این عملیات بزدلانه علیه حلب را که محکم در برابر توطئه ایستاده است به شدت محکوم می نماید . حزب همچنین برای آرامش روح قربانی های بی گناه ، ونیز روح جان باختگانی که به زمین افتادند وهنوز در خاک وطن عزیز ما به خاک می افتند نیایش نموده وبا خانواده های آنها اظهار هم دردی می نماید. هم زمان ، حزب کمونیست سوریه – متحد – بر اهمیت تقویت اتحاد ملی و نیاز به ادامه مقاومت استوار در برابر توطئه های داخلی ، منطقه ای وجهانی علیه مردم ما ، نیاز فوری به سرعت بخشیدن به اصلاح های سیاسی واجتماعی ، ساختن سوریه ای قدرتمند و محافظت از آن به وسیله اصلاح های دموکراتیک فراگیرتر تاکید می نماید . 

حزب کمونیست سوریه ( متحد)

دمشق 12فوریه 2012

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter