نویدنو:04/11/1390  

 

 نویدنو  04/11/1390

 

 

بن بست در سوريه
آلن گرش  - ترجمه بهروز عارفی

قريب به ده ماه پيش، در گرماگرم انقلاب های تونس ، مصر، بحرين و يمن، قيامی مردمی در سوريه آغاز شد (1). چهارمين سخنرانی بشار اسد پس از آغاز اعتراض ها در روز دهم ژانويه 2012، علاوه بر اين که ناتوانی رژيم را در درک آرمان های مردمی نشان می دهد (رژيم ان ها را عمدتا به توطئه خارجی منسوب می کند)، نشانه بن بستی است که سوريه با آن روبروست. احتمال کمی وجود دارد که سرکوب خونينی که صد ها کشته تا کنون به جای گذاشته و نيز شکنجه های سازمان يافته بتواند اراده شورشيان را درهم بشکند. از سوی ديگر، چنين پيداست که مخالفان نيز توانائی سرنگونی رژيم و حتی ايجاد يک جبهه متحد را ندارند. قدرت حاکمه ، دست کم توانسته است بی طرفی بخش هائی از اقليت ها (علوی ها، مسيحيان و ....) را کسب کند و اين امر دامنه ترفندهای او را افزايش می دهد.
دو جبهه بزرگ، جنبش شورشيان را نمايندگی می کنند: شورای ملی سوريه به رهبری برهان غليون که از نيروهای سياسی بسيار گوناگون ، از اخوان المسلمين گرفته تا لائيک ها را در بر می گيرد و بيشتر گردانندگان آن در خارج از کشور بسر می برند؛ شورای هماهنگی ملي، که بيشتر اعضای آن در داخل سوريه بوده و حيثم مناع سخنگوی آن است. بايد گروه بندی های ديگرنظير مخالفان کرد را نيز افزود که از انزوای خود به وسيله نيروهای ديگر شاکی اند. (3)
تلاش های دو ائتلاف در ماه دسامبر 2011، برای رسيدن به پيمانی استراتژيکی به جائی نرسيد. در مصاحبه طولانی با تارنامه روزنامه لبنانی الاخبار به زبان انگليسي، حيثم مناع، دلايل اين شکست را توضيح می دهد (4). او پيش از هر چيزی اعتقاد دارد که شورای ملی سوريه بد سامان يافته و دچار تفرقه است. اين شورا ائتلافی از گروه های ناهماهنگ و بدون وحدت است. جمله زير اختلاف اساسی را نمايان می سازد: «رد هر مداخله نظامی که به حاکميت و استقلال کشور آسيب برساند»، با اين توضيح که : «يک مداخله عربی ، مداخله خارجی تلقی نميشود».
مناع درباره مداخله اعراب می افزايد که نيروی عربی می تواند شامل کلاه سبز ها در محل نيز باشد. از آنان استقبال می کنيم. او در ادامه تاکيد می کند که تعداد ناظران بايد به پانصد نفر برسند. او می افزايد که «ايده ی استقبال بهتر از يک نيروی بين المللی در سوريه را رسانه های کشورهای خليج فارس تلقين می کنند. اين امر به هيچ وجه حقيقت ندارد
امير نشين های خليج فارس با انتقاد از اتحاديه عرب و عملکرد آن علاقه بسيار دارند که مسئله سوريه در شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح شود (روشن نيست که به چه دليلی اين نهاد موثر تر از اتحاديه عرب خواهد بود). مناع توضيح می دهد که اين کشورها «در صددند که سوريه را به ميدان نبرد خود با ايران تبديل کنند. اما، ما نمی خواهيم قربانيان جنگ ديگران شويم. ما نمی پذيريم که هيچ قدرتی برای حفظ منافع خود از ما سوءاستفاده کند».
در حالی که شورای ملی سوريه به طور اساسی بر روی کشورهای غربی و کرانه خليج فارس حساب می کند، و نيز برخی از اعضای آن مستقيما خواستار مداخله نظامی آنان شده و در مورد استفاده از قهر مسلحانه ترديد دارند، (که از سوی ترکيه و لبنان تقويت می شود)، کميته هماهنگی ملی به تماس هايش با همه قدرت ها از جمله چين و ايران ادامه داده و هر نوع مداخله نظامی را که بدون ترديد منجر به تلفات بيشتر و فروپاشی کشور مانند عراق خواهد شد، رد می کنند. آن ها همچنين در مورد انتخاب مشی مسالمت آميز قاطعانه برخورد کرده و معتقدند که خشونت به سود رژيم تمام می شود.
می توان درمورد نقش عربستان سعودی و «تعلق خاطر» آن کشور نسبت به دموکراسی در سوريه ترديد داشته و پرسش کرد. اين کشور قيام بحرين را لگدمال کرد (5)، به همان صورتی که به له کردن شيعيان خود نيز ادامه می دهد. بحران سوريه دو بعد دارد: مبارزات مردم برای دموکراسی و آزادي؛ و اراده سرنگونی رژيم متحد ايران در سوريه در شرايطی که ايالات متحده ، اتحاديه اروپا و اسرائيل تهاجم گسترده ای عليه جمهوری اسلامی را آغاز کرده اند.
مناع می افزايد که هيچ «پاپا نوئلی» سوريه را نجات نخواهد داد. فقط بسيج آرام داخلی و فشارهای دائمی به شکل تحريم ها، حضور ناظران عرب و نکوهش زورگوئی های رژيم امکان خواهد داد تا کشور گذاری به سوی دموکراسی بيابد. اين مبارزات و فشار ها به مردم سوريه امکان خواهد داد تا آزادانه سرنوشت خود را انتخاب کند.


سرچشمه : تارنامه لوموند ديپلماتيک، 12 ژانويه 2012
Impasses Syriennes, Alain GRESH, http://blog.mondediplo.net/
http://ir.mondediplo.com/article1772.html

پا ورقی ها:

1 -
به مقاله «کوری مهلک دودمان الاسد در سوريه»، لوموند ديپلماتيک، مه 2011 مراجعه کنيد:
http://ir.mondediplo.com/article1698.html
2 - http://www.sana.sy/print.html به زبان عربی
3  
به مقاله Syrian Kurds Claim Theyre Sidelined in Opposition Again مراجعه کنيد:
http://www.rudaw.net/english/news/syria/4310.html
4 - http://english.al-akhbar.com/content/haytham-al-manna-politics-behind-pact-ghalioun
5  
- به مقاله آلن گرش در سايت لوموند ديپلماتيک (فرانسه) مراجعه کنيد: Syrie-Bahren, cause commune
http://blog.mondediplo.net/


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter