نویدنو:19/08/1390  

 

 نویدنو  19/08/1390

 

 

ناتو: "گرگی در لباس میش"؟

کیول چانگ -برگردان: آرش

آیا ناتو سازمان جنایتکار خیانت ، فریب وریاکاری است ؟

برای اولین بار نیست ومن مطمئنم تنهابرخی از ما نیستیم که به تازگی بیشتر اوقات به یاد اصطلاح " گرگی در لباس میش" می افتیم. از زمان آن چه در 8ماه گذشته در لیبی رخ داد، به ویژه چنین است . 

طبق نوشته ویکی پدیا این اصطلاح انجیلی مسیحی که اغلب " در مورد کسانی که نقشی مخالف شخصیت واقعی خود بازی می کنند به کار می رود " به نظر می رسد کاملا بر آنچه ناتو در 8ماه گذشته انجام داد تطبیق می کند.

فریبکارانه ترین ، منزجر کننده ترین ورسواترین ادعایی که ناتو ابراز کرده است کاملا شبیه آن چیزی است که اصطلاح می گوید  همان طور که آنها " در حال اجرای نقشی بودند( به اصطلاح " محافظت از غیر نظامی ها ")  مخالف منش یا هدف واقعی خود ( "تغییر رژیم") عمل می کردند" .

همین طور نوشته دیگری از ویکی پدیا ، به نقل ازافسانه مشابهی اثر ایزوپ نویسنده یونانی ، "  در رابطه با «گرگ هایی که به اشتباه مورد اعتماد چوپان ها قرار می گیرند»، که در آن این نتیجه اخلاقی گرفته می شود که ماهیت اصلی شخص سرانجام افشا می شود " ، نیز به نظر می رسد درس مهم دیگری را به جهان یاد آور می شود : نیرنگ وخیانت

با آن شرح ظاهرا منطقی ویکی پدیا در متن ، اگر جای این " شخص " مورد تعریف ویکی پدیا با "ناتو" عوض شود ، این افسانه هم کاملا با عملکرد ناتو با مردم لیبی  و کل جهان مطابقت دارد .

ناتو در ابتدا در برخورد با مردم لیبی ، به ویژه کل رهبری آن ، از کارت خیانت استفاده کرد ، وسپس در بر خورد با کل جهان از جمله شورای امنیت سازمان ملل، که ظاهرا از جنبه های مختلفی ( اکنون بیش ازهمیشه در گذشته) به یکی از رژیم های جهانی دست نشانده قدرت های ناتو به رهبری امریکا – اسرائیل ، یعنی قدرت های سنتی استعمار غربی، تبدیل شده است ، از کارت نیرنگ استفاده نمود.

در رابطه با موضوع شورای امنیت سازمان ملل ، که هر جایی که در مسائل جهانی لازم باشد ، به ویژه در معاملات میلیاردی وتریلیونی " تغییر رژیم" از طریق ( تقریبا در تمام موارد) دخالت های نظامی، ظاهر می شود ، اغلب اساسا برای پنهان کردن ویا توجیه "منش واقعی، ماهیت اصلی" قدرت های تحت هدایت امریکای ناتو و هدف های آزمندانه آنها مورد استفاده قرار می گیرد ، همان گونه که این بار در لیبی ، والبته همان طور که در رابطه با بسیاری از کشور های دیگر جهان در گذشته انجام داده اند وهنوز هم هر روزه انجام می دهند  به راحتی مورد استفاده قرار گرفته است.

این که به ظاهر جهان از روی بیچارگی به نظاره دخالت های بسیار ویرانگر نظامی قدرت های استعماری امریکا /ناتو از طریق منش های بسیار شناخته شده اما زشت آنها و انواع خیانت ، فریب وریاکاری مجبور است ، چیز جدیدی نیست .  

تمام این ها می تواند کاملا به سادگی با ورق زدن تمام تاریخ بیش از 5قرنی استعمار غربی شناخته ویافته شود.

به نظر می رسد " منش وهویت واقعی واصلی " قدرت ناتو/امریکا هرگز حتی ذره ای در سراسر تاریخ دخالت های ناتو به رهبری امریکا، در طی بیست سال گذشته به ویژه پس از فرو پاشی اتحاد شوروی سابق در اوایل دهه 1990 ، همان طور که در مورد های یوگسلاوی ، افغانستان ، عراق واکنون لیبی، یا شدت بیشتروبه صورت عریانی زشت تر بوده اند،  تغییر نکرده است .

درک این ویژگی های مصیبت امیز قدرت های استعماری غربی که به نظر می رسد در طول سراسر تاریخ کل قاره امریکا ( شمال ، مرکز وجنوب) از جمله در جزیره های کارائیب از 1942حضور داشته و به طور کامل  آن کشور ها را توسط گانگسترها ، دزدها، ادم کش ها ، تجاوز کار ها ، غارتگر ها و راهزنان استعماری یا به طور مختصر ویرانگران چپاول کرده اند ،  هنوز هم کل جهان را حتی در قرن بیست ویکم ویران می کنند ، برای جهان به شدت چالش بر انگیز وویران گر است!

دو مثل معروف غربی نقل شده در بالا ، پیروی از منش های احیا شده بربریت استعمار غربی در شکل فریب ، خیانت ، آز ، فریبکاری وغیره را ، دوباره به صورت بیرحمانه ای به جهان یادآور می شود .  


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter