نویدنو:13/08/1390  

 

 نویدنو  13/08/1390

 

 

حزب کمونیست یونان : نه به تهدید مردم با همه پرسی

مرگ بر دولت ، انتخابات اکنون

 

دولت دیروز عریان ترین وآشکارترین باج خواهی وارعاب ایدئولوژیکی علیه مردم را ، در رابطه با پیمان مدیریت بدهی کشور ،با اعلام رفراندم به اجرا گذاشت .  درهمان زمان دولت پاسوک از پارلمان درخواست رای اعتماد نمود. شعبه مطبوعات کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان بیانیه زیر را صادر کرد:

 " مرگ بر دولت . انتخابات اکنون. نه به تهدید عریان وارعاب ایدئولوژیکی علیه مردم . تهدید موفق نخواهد شد . اعلام نخست وزیر در رابطه با همه پرسی به معنی آن است که ساز وکار وسیعی برای مجبور کردن مردم طراحی شده است ، که از طریق آن دولت واتحادیه اروپا از تمام وسیله ها ، تهدید ها وتحریک ها در راستای رام کردن طبقه کارگر ولایه های مردمی ، برای کسب یک آری برای پیمان جدید استفاده خواهند کرد .  

همه پرسی قرار است همراه با یک قانون جدید ارتجاعی به اجرا در آید ، که مواضع حزب کمونیست یونان را با مواضع  حزب دموکراسی نوین وسایر حزب ها ، بر خلاف این واقعیت که  آنها کاملا با یک دیگر مخالف هستند،در کنار هم قرار می دهد،  در حالی که راهبرد دولت با راهبرد حزب دموکراسی نوین  و تجمع ارتدکس مردمی، ال ا او اس(LAOSحزب راستگرای یونان)  وسایر دلقک هایشان همسان است .

 انتخابات اکنون.

 طبقه کارگر ولایه های مردمی باید انتخابات رابه آنها تحمیل وبا بسیج گسترده در سراسر کشور از آنها استقبال نمایند. آن هاباید  با فعالیت ورای خود ضربه شدیدی بر سیستم سیاسی بورژوازی وارد نمایند  ،  تاراه را برای برانداختن خط سیاسی ضد مردم ، وقدرت انحصار ها هموار نمایند."  

اکنون مردم بایدمصمم تر پا به میدان بگذارند.

حزب کمونیست یونان ، کارگران ، خویش فرمایان وجوانان پایتخت را به  راه پیمایی ، در ساعت 6 بعد از ظهر  روز جمعه 4نوامبر در میدان سینتگما فرا می خواند. حزب به اتحادی دعوت می کند که خود مردم بتوانند به طور مصمم تری در تحولات دخالت نمایند


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter