نویدنو:01/08/1390  

 

 نویدنو  01/08/1390

 

 

حزب کمونیست امریکا جنبش اشغال وال استریت را تایید می کند

 

ما به جنبش اشغال وال استریت تبریک می گوییم  که در سراسر کشور از شهرهای بزرگ تا شهرک های کوچک گسترش یافت ، که از سوی جوانان و مشارکت افرادی از تمام سن ها وزمینه ها هدایت شد ، وصدای خشم عمیق در برابر نابرابری اقتصادی مفرط  را رسا کرد .  

بیکارشده ها ، کسانی که خانه هایشان را از دست داده اند ، کسانی که نمی توانند از عهده مخارج تحصیل وبهداشت برآیند ، به عنوان 99 درصد ، با گفتن "به اندازه کافی بس است " به طمع عظیم وگردن فرازی نهادهای مالی ، به هم می پیوندند.

رزمی حماسی برای اداره کشور ما در راه است . جنبش اشغال تنها نیست .  

مبارزه های چشم گیر ویسکانسین واوهایو برای حقوق کارگران ، وجنبش فوق العاده رویای امریکایی برای ایجاد شغل وعدم قطع هزینه های اجتماعی ، دریافت مالیات از ثروت مندان وپایان دادن به جنگ ها نشانگر بزرگترین جنبش اجتماعی دوران ماست .

ما در کنار جوانان دلاوری که این جنبش را شعله ور ساختند می مانیم وبه اشغال کنندگانی که خود را در راه تغییر ملت ما ودست یابی به امنیت وآینده ای قابل تحمل قرار داده اند می پیوندیم .

ما در کنار تمام آنهایی می مانیم که با نژاد پرستی وتمام اشکال تعصبی که از سوی اپوزیسیون دست راستی برای اغتشاش  ، انشعاب وشکست دادن این جنبش تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد  می جنگند .

زمان آن که مردم را مقدم برمنافع قرار دهند فرا رسیده است.

14اکتبر 2011
 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter