نویدنو:01/08/1390  

 

 نویدنو  01/08/1390

 

 

بیانیه کمیته اجرایی حزب کمونیست خلق های اسپانیا در باره قتل قذافی

 

کميتۀ اجرايی حزب کمونيست خلق‌های اسپانيا، پس از اطلاع از قتل معمر قذافی، که با انتشار عکس هایی  که نشان می‌دهد  چگونه جمعیتی جسد رهبر ليبی را به نمايش گذاشته‌اند- تأييد شد، مورد های  زير را اعلام می‌دارد:

ما اين کشتار را، که در عمل به معنی پيروزی نهايی نيروهای امپرياليستی و نوکران آن‌ها در لیبی است، به شدت محکوم می‌کنيم.

ما هم زمان ، اتحاديه اروپايی، ناتو، حزب مردم، حزب کارگران سوسسياليست اسپانيا و سازمان‌هايی را که ظاهرا از موضع های ترقی‌خواهانه برای اين واقعيت بيگانه با هر درکی از انسانيت، اعتبار و عدالت صادقانه جشن گرفته و کف می زنند، محکوم می‌کنيم

 ما تأکيد می‌کنيم که حزب ما در محکوم کردن کارزار(کمپین) بی رحمانه ساختن شاهد های دروغین ، تحريف های روزنامه نگارانه ،  قلب واقعیت های  سياسی، دخالت های نظامی و کشتارهایی  که از سوی  نيروهای امپرياليستی در ليبی به اجرا گذاشته شد، پا برجا ايستاده است.

 ما صریحا  دولت زاپاترو را ، با نقش محوری کارمه پاکون وزير جنگ، و ترينيداد جيمنز، وزير امور خارجه به شراکت در کشتار متهم می کنیم .  ما هم‌چنين،  ديگر نيروهای اجتماعی و سياسی  را که در ارتباط با مداخله امپرياليستی در ليبی سکوت اختيار کردند، يا از آن حمايت نمودند و برای حفظ موضع میانه  تلاش کردند ، به مشارکت در اين کشتار متهم می‌کنيم.

تصويرهایی که ما امروز شاهد آن ها بودیم  نشانگر يک واقعيت غيرقابل اجتناب است که  باید برای تمام کسانی که ادعا می‌کنند بخشی از اردوی ضدامپرياليستی هستند درس آموز باشد :  مبارزه بين امپرياليسم- به عنوان سرمايه‌داری رو به زوال - و نوع بشر، موضع های میانه ، داد وستد ها یا سازش ها  را نمی پذیرد. مبارزه  تا پيروزی وانهدام  سرمايه‌داری به منزله  يک صورت بندی  اجتماعی- تاريخی ادامه دارد.

کميتۀ اجرايی حزب کمونيست خلق‌های اسپانيا
۲۰ اکتبر ۲۰۱۱

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter