نویدنو:01/08/1390  

 

 نویدنو  01/08/1390

 

 

جبهه متحد اعتراض بر ضد جنگ و اشغال

برگردان میم حجری

 

دم از صلح میزنند، بر آتش جنگ می دمند!
نظامیان باید افغانستان را ترک کنند!
 

جنبش ضد جنگ و جنبش صلح در شهر بن با شعار دم از صلح میزنند، بر آتش جنگ می دمند! نظامیان باید افغانستان را ترک کنند! به فعالیت های مشترک و متنوع فرا می خواند!
در سوم و چهارم دسامبر سال 2011 تظاهرات سراسری در آلمان سازمان داده خواهد شد و ضمنا کنفرانس بین المللی تشکیل خواهد گردید.
هدف عبارت از اعلام مخالفت نیرومند با سیاست انسان ستیز جنگ است!
در پنجم دسامبر ـ روز کنفرانس بین المللی حکومتی راجع به افغانستان ـ اقدامات سرپیچی مدنی سازمان داده می شود.
آماج های کنفرانس بین المللی ضد جنگ به شرح زیرند:

1-   تدوین برنامه آلترناتیو در مقابل سیاست سران جنگ طلب.

2-   تدوین برنامه ای در جهت افشای منطق ناتو

3-   ایجاد فضای لازم برای بحث و تبادل نظر

4-   تریبونی به مثابه پلاتفرم آرای ترقی طلبان افغانی

5-   روشنگری در افکار عمومی

6-   ارائه آلترناتیوی در مقابل سیاست اشغال خاک افغانستان و توضیح آن

7-   تشکیل سمینارها و جلسات بحث پیرامون موضوعات زیر:
 «
امنیت شبکه بندی شده»
مسئله «ملت سازی»
 «
آزادسازی از طریق خودآزادسازی»

8-   تبادل نظر ملی و بین المللی برای ارائه آلترناتیوی در مقابل سیاست جنگ و اشغال ناتو

9-   اجرای برنامه فرهنگی در طول کنفرانس:
نمایشگاه کتاب
کتابخوانی
نمایش فیلم
نمایش کوندوز
اجرای کنسرت و غیره

10-                برقراری پست های اعتراض در راه هائی که به هتل پطرزبورگ بن ختم می شوند.

11-                تشکیل زنجیر انسانی در کرانه چپ رود راین

12-                سخنرانی اعتراضی در رأس ساعت 12 ظهر ددر نزدیکی مرکز کنفرانس

13-                اقدامات اکسیونی دیگر در تمام مدت تشکیل کنفرانس جنگ طلبان

سرچشمه:عصر ما
انتشار نخست : دائره المعارف روشنگری

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter