نویدنو:25/07/1390  

 

 نویدنو  25/07/1390

 

 

خبر های جنبش اعتراضی در کشور های مختلف جهان از رسانه ها

در غرب و شرق

زمین زیر پای استبداد و سرمایه داری می لرزد!

یونگه ولت ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

شورش خیابانی عربی، ایستادگی مردم یونان در برابر وقاحت های نئولیبرالی  اتحادیه اروپا و حکومت خودی ها، جنبش خشمگینان اسپانیا، اعتراضات شدید اجتماعی در اسرائیل و سرانجام جنبش “اشغال وال استریت ” در آمریکا.

گرچه اینها هنوز به معنی انقلاب جهانی نیست، اما نشان از آمادگی فزاینده مردم برای طرح پرسش دارد. آمادگی برای تغییر سلطه سرمایه بر جامعه ـ دست کم به شکل نئولیبرالی آن و زیر پرسش بردن این شکل از تسلط  سرمایه داری.

روز شنبه، روز جهانی پرخاش بر نتایجی بود که بحران سرمایه داری برای مردم جهان ببار آورده است.

روشن است که میان شورش های جهان عرب  و پرخاش مردم بر مدیریت بحران در مراکز سرمایه داری جهان ارتباط مستقیم وجود ندارد. در کشورهای تونس، مصر و یمن، توده های مردم بر فقر عریان شوریدند و برای سرنگون ساختن رژیم های استبدادی و گوش بفرمان قدرت های استعمارگر غربی به میدان آمدند. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نبرد توده های مردم بر سر مسائلی متفاوت است. آنها در درجه اول به کاستن از دست آوردهای اجتماعیشان اعتراض دارند  و با محدود کردن دموکراسی در پیکارند، توده های مردم نمی خواهند تاوان زیان های ناشی از بحران را آنها بپردازند. گرچه این تفاوت ها میان این مبارزات هست اما هر دو آنها  با سرمایه داری جهانی در پیکارند. سلطه نئولیبرالیسم در آنجا که باصطلاح “جهان سوم”  خوانده می شود آغاز نمی گردد.  بروکسل (پایتخت اتحادیه اروپا) در پی آن نیست که سیاست نئولیبرالی خود را  فقط در بیرون از مرزهای اروپا پیاده کند، بلکه در خود اروپا هم این سیاست را به اجرا می گذارد. اختلاف سطح اقتصاد میان کشورهای اتحادیه اروپا، کشور بدهکاری چون یونان را تبدیل به عرصه تاخت و تاز ترور اصلاحات نئولیبرالی ساخت و بگونه ای نمونه وار نشان داد که چگونه از یک کشور عضو اتحادیه اروپا سلب اختیار می گردد و برایش قیم تعین می شود.

اعتراضات در اسرائیل درستی نظر مارکس را به اثبات رساند که وقتی خلقی خلق دیگر را سرکوب می کند، خود نیز نمی تواند آزاد باشد. گرچه انگیزه آغازین اعتراضات در اسرائیل ناشی از وضع اسفناک مسکن بود، اما سخنی از وضع فلسطینی ها که آنها هم بشدت از همین مسئله در رنج هستند به میان نیامد. و از این هم سخنی گفته نشد که اقدامات شدید صرفه جویانه در اسرائیل ناشی از تحمیل  سیاست پر خرج اشغالگری و سیاست اسکان آن دولت است. این که تظاهر کنندگان خیابان روتشیلد را در تل آویو میدان تحریر نامیدند، نشان می دهد که   شاید میان توده های زیرین یهودی ـ عربی روزی امکان تفاهم باشد.

جو حاکم بر کشورهای پیشرفته سرمایه داری که جوی ضد سرمایه داری است از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون نظیر نداشته است. این که حالا در خود آمریکا هم که سرمایه داری نوعی مذهب ملی تلقی می شود، این گرایش به خیابان آمده است، بی تردید دورنمای ( global change) “تغییر جهانی”  را بهتر می سازد. البته این خطر هم هست که دیر  یا زود،   هیئت حاکمه دموکرات در آمریکا موفق شود این جنبش نقاد را در خود هضم کند و راه پاخوردۀ آمریکانیسم کماکان ادامه یابد.

https://aayande.wordpress.com

 

قیام علیه بانک ها در شهرهای اروپا و آسیای دور

اشپیگل آنلاین ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

در ایتالیا، لندن و آلمان هزاران شهروند علیه قدرت بانک ها و بازار های مالی به اعتراض برخاستند. مردم از طریق فیسبوک و تویتر یکدیگر را برای شرکت در این اعتراض خبر کرده بودند.

 در دیگر کشورها و از جمله درامریکا نیز وضع، دیروز به همین شکل بود. “جنبش وال استریت” در نیویورک آغازگر اعتراضی بود که اکنون به اروپا رسیده است. در آسیا نیز مردم علیه قدرت  های مالی دست به تظاهرات زدند.

در فرانکفورت (از جمله چند شهر بزرگ آلمان) هزاران نفر در برابر بانک مرکزی اروپا به تظاهرات اعتراضی پرداختند.  “ولفرام زینر”، سنخگوی جنبش اعتراضی فرانکفورت گفت: “اعتراض ما به بانک هاست، به صاحبان قدرت مالی در نظام است، اعتراض به این است که اهمیت سود بیش از ارزش انسان شده  است.

در سراسر جهان، روز 15 اکتبر، روز اعتراض اعلام شد. سازمانهای و شبکه های Attac  که مجمع بین المللی مخالفان گلوبالیزاسیون است اعلام کرد که تظاهرات موفقیت آمیز بوده اند: “جرقه گرفت، جنبش بوجود آمده ” در بیش از 900 شهر  از 82 کشور جهان  شرکت کنندگان در تظاهرات “خشم خود را علیه قدرت بازارهای لگام گسیخته مالی به خیابانها آوردند”.

در برلین  پایتخت آلمان ده هزار نفر در برابر ساختمان صدارت عظما گرد آمدند. آنها بر پلاکارتهای خود نوشته بودند “ضد دیکتاتوری بانک ها ” و ” اگر کره زمین یک بانک بود مدت ها پیش نجاتش داده بودید “.

در تظاهرات شهر کلن آلمان که در مرکز شهر رخ داد مردم خواستار عدالت اجتماعی شدند. در شهر مونیخ نیز تظاهرات برپا بود و مردم بر پلاکارت های خود نوشته بودند “قماربازان و بورس بازان را تعقیب کنید”، “جلوی بانک ها را بگیرید”. برخی از تظاهر کنندگان با الهام گرفتن از اعتراضات کشورهای عربی کفش خود را آماده پرتاب بر دست گرفته  بودند. بسیاری از تظاهر کنندگان با کودکان و خانواده خود به خیابان آمده بودند. به گفته سازمان اتک در 50 شهر آلمان تظاهرات اعتراضی رخ داده است. در دیگر شهرهای بزرگ آلمان از جمله هامبورگ، اشتوتگارت، لایپزیگ و بوخوم نیز هزاران نفر به خیابان آمدند .

تظاهرات بین المللی متنوع بود. در رم بیش از 100 هزار نفر در تظاهرات شرکت داشتند. شعاراصلی تظاهرات رم این بود :”مردم اروپا بپاخیزید”. در تظاهرات رم  برخی از تظاهر کنندگان  اتومبیل ها را آتش زدند و شیشه ها ی بانک ها را شکستند و پرچم های ایتالیا و اروپا را به آتش کشیدند. دود سیاه فضای شهر را پوشانده بود.

میتینگی که قرار بود در شهر ” پیزا ” ایتالیا برپا شود، در پی درگیری تظاهر کنندگان با پلیس برگزار نشد. به گزارش ” فیونا الرز ” خبرنگار محلی اشپیگل که از نزدیک ناظر رویداد ها بود “اوضاع از کنترل خارج شده است”.

در لندن  تظاهر کنندگان در برابر کلیسای سنت پاول و بورس لندن به اعتراض پرداختند. جولیان آسانژ پایه گذار ویکی لیکس نیز در تظاهرات شرکت داشت. اسمیت که همراه او بود گفت آسانژ برای آن که مقررات اقامت در انگلیس را نقض نکرده باشد باید تا ساعت 22 به محل اقامت خود در Suffolk بازگردد.

در لندن نیز میان تظاهر کنندگان که قصد داشتند بسوی ساختمان بورس حرکت کنند و با مقاومت پلیس که راه رسیدن به بورس را بسته بود روبرو شدند، در گیری رخ داد. حضور نیروی پلیس در شهر بسیار سنگین بود.

در  استکهلم   پایتخت سوئد نیز تظاهرات اعتراضی رخ داد. در کپنهاگ پایتخت دانمارک و اسلو پایتخت نروژ نیز تظاهرات صورت گرفت.

در منطقه آسیا و پاسیفیک نیز علیه قدرت بانک ها تظاهرات شد. در هنک کنگ  تظاهرات در محله بانک ها صورت گرفت. شعار تظاهر کنندگان در توکیو پایتخت ژاپن این بود :” توکیو را اشغال کنید”.

 در سئول پایتخت کره جنوبی، تظاهر کنندگان زیر باران شدید در برابر مقر مرکزی نظارت بر بورس دست به تظاهرات زدند. شعار آنها این بود: “محله بورس ها را اشغال کنید” ” ما آن 99 درصد هستیم ” که اشاره ایست به اکثریت تهیدست جهان در برابر یک در صد  صاحبان ثروت های کلان . در سیدنی ـ استرالیا  تظاهرات در برابر بانک مرکزی صورت گرفت.

 

بانکداران جهان به دو گروه تقسیم شوید!

اشپیگل آنلاین ـ ترجمه رضا نافعی

 این  حمله ایست مستقیم به بخش پولی در آلمان : گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان در گفتگو با اشپیگل خواستار جدا کردن بانک های سرمایه گذار از بانکهای بازرگانی است ـ که به معنی در هم شکستن کنسرن هاست. گابریل صریحا از اعتراضات به قدرت بازارهای مالی حمایت می کند.

هامبورگ ـ گابریل خواستار در هم شکستن بانک های آلمان است. او در گفتگو با اشپیگل گفت: “آنچه درست است جدا کردن بانک های سرمایه گذاری از بانکهای بازرگانی است. من میل دارم در مقابل بانک های سرمایه گذار با خط درشت نوشته شود از اینجا به بعد دیگر تضمین دولتی وجود ندارد.” رئیس حزب  از “پایان یک دوران” سخن گفت و اضافه کرد:” ایده ئولوژی نئولیبرال ” شکست خورده است، اینک باید سرمایه داری را یکبار دیگر مهار کرد”. او از شهروندان آلمان خواست به پیروی از جنبش اعتراضی در آمریکاعلیه بانک ها و بورس بازان به خیابان بروند: “خوبست که در آلمان هم تا جائی که ممکن است شهروندان بیشتری در ابتکارات و تظاهرات مسالمت آمیز علیه بازارهای مالی شرکت کنند، سجده در برابر آزادی بی حد و مرز بازارهای مالی، جهان را بر لب پرتگاه ویرانی کشانده است.”

البته گابریل اذعان کرد که حزب سوسیال دموکرات خود نیز در گذشته در لیبرال کردن بازارها سهیم بوده است. او می گوید: “البته ما هم اشتباه کرده ایم. ما را با این ادعا ترساندند که اگر دست بازارهای مالی را باز نگذاریم، آلمان را کنار خواهند گذاشت.”

https://aayande.wordpress.com/

 

اعتراض جهانی علیه سرمایه داری

بی بی سی: روز شنبه (۱۵ اکتبر - ۲۳ مهر) تظاهرات و اعتراضهایی گسترده به آنچه طمع شرکت‌های بزرگ و کاهش بودجه برنامه های اجتماعی دولت‌ها توصیف شده، در شهرهای مختلف جهان برگزار شد.
این تظاهرات که از جنبش موسوم به "اشغال وال استریت" در آمریکا و "ناراضیان" در اسپانیا الهام گرفته، با طلوع آفتاب در شرق کره زمین، ابتدا در نیوزلند آغاز شد و پس از آن به کشورهای دیگر اقیانوسیه کشیده شد و سپس به کشورهای اروپایی رسید.
سازمان دهندگان این تظاهرات پیش تر ابراز امیدواری کرده بودند که مردم
۸۲ کشور در این اعتراض‌ها شرکت کنند.
انتظار می‌رود که این تظاهرات پس از یک چرخش کامل دوباره به نیویورک و شهرهای آمریکا برسد.
اولین تظاهرات امروز در شهرهای سیدنی، توکیو و هنگ‌کنک برگزار شد و پس از آن هزاران نفر در لندن، فرانکفورت، برلین، آتن و مادرید هم به خیابان‌ها آمدند.
یکی از بزرگترین تظاهرات در رم، پایتخت ایتالیا برگزار شد. در این شهر، عده‌ای از شرکت کنندگان به مغازه‌ها حمله کردند و اتومبیل‌ها را به آتش کشیدند. پلیس رم برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
در فرانکفورت آلمان، حدود
۵ هزار نفر در مقابل ساختمان بانک مرکزی اروپا اجتماع کردند.
شعار تظاهرات کنندگان در لندن "بورس لندن را اشغال کنید" بود و این تظاهرات در ناحیه قدیمی و اقتصادی شهر برگزار شد.
در واشنگتن، پایتخت آمریکا، جسی جکسون، یکی از فعالان سرشناس حقوق مدنی، به تجمع کنندگان گفت: "عده کمی از ما همه چیز دارند و عده بسیاری از ما هیچ چیز ندارند."
برگزارکنندگان این تظاهرات جهانی، که نام آن را
۱۵ اکتبر گذاشته‌اند، هدفشان را "آغاز تغییری جهانی" توصیف کرده اند.
در وبسایت آنها گفته شده است: "ما متحد و همصدا، نخبگان مالی و سیاستمدارانی را که در خدمت آنها هستند، متوجه خواهیم کرد که به عهده ماست، به عهده ما مردم است، که در باره آینده تصمیم بگیریم."
آنطور که سارا رینزفورد، خبرنگار بی‌بی‌سی در اسپانیا می‌گوید، شعارهای مردم در مادرید نشان‌دهنده خشم آنها نسبت به سیاستمدارانی است که به گفته آن‌ها به جای مردم، به بانک‌ها خدمت می‌کنند، و همین‌طور نشانگر نارضایی و خشم آن‌ها از بحران مالی‌ اخیر است که بیش از همه به مردم فقیر و جوانان این کشور آسیب رسانده است. ‌

گسترش جنبش «وال استریت را اشغال کنید» به بیش از هزار شهر جهان
رادیو فردا: گزارش‌ها حاکی است که روز شنبه، بیش از هزار شهر در سراسر جهان، تحت تأثیر جنبش «وال‌استریت را اشغال کنید» در نیویورک، شاهد تجمعات اعتراض‌آمیز علیه وضعیت نابه‌سامان اقتصادی و سیستم‌های بانکی بودند.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، روز شنبه معترضین در کشورهایی نظیر استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، فیلیپین، تایوان، آلمان، بریتانیا، هلند، کانادا، آفریقای جنوبی، ایتالیا و آمریکا دست به تجمع زده و اعتراض خود را به وضعیت اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی، سیستم‌های مالی و بانکی و در نتیجه افزایش فقر و بیکاری ابراز کردند.
در سیدنی استرالیا، به گزارش خبرگزاری رویترز، «حدود دو هزار نفر»، از جمله نمایندگان گروه‌های کمونیستی و اتحادیه‌های کارگری، مقابل «بانک مرکزی استرالیا» دست به اعتراض زده‌اند و «حدود دو هزار تن» هم در ملبورن علیه وضعیت نابه‌سامان اقتصادی به پاخاسته‌اند.
در نیوزیلند گزارش شده است که «بیش از سه هزار تن»، در شهر اوکلند، بزرگ‌ترین شهر نیوزیلند، راه‌پیمایی کرده‌اند. همچنین
۲۰۰ نفر در مرکز شهر ولینگتون، پایتخت این کشور، دست به تجمع زده‌اند و حدودا ۵۰ تن نیز در شهر کرایست‌‌چرچ به نشانه اعتراض گرد هم آمده‌اند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید که در توکیو، پایتخت ژاپن، نیز صدها نفر در اعتراض به وضعیت اقتصادی و همچنین در مخالفت با فناوری هسته‌ای دست به اعتراض زده‌اند.
در مانیل، پایتخت فیلیپین، ده‌ها نفر با پلاکاردهایی با عناوین «مرگ بر امپریالیسم آمریکا» و «فیلیپین فروشی نیست» مقابل سفارت ایالات متحده جمع شده‌اند.
رویترز می‌افزاید که در تایپه، پایتخت تایوان، نیز «بالغ بر صد نفر» مقابل مرکز بورس در این شهر تجمع کرده‌اند.
خبرگزاری رسمی آلمان نیز از راه‌پیمایی «حدود هزار تن» در فرانکفورت به سوی «بانک مرکزی اروپا»، واقع در قلب مالی این شهر خبر داده‌اند.
در مونیخ نیز «حدود هزار معترض» دست به تجمع زده‌اند و سازمان‌دهندگان تجمعات در برلین نیز از راه‌پیمایی اعتراضی «بیش از پنج هزار تن» به سمت دفتر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، خبر داده‌اند.
در لندن به گزارش آسوشیتدپرس، «حدود
۸۰۰ نفر» در مرکز مالی لندن، واقع در مرکز شهر، دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.
در هلند نیز گزارش شده است که «حدود
۱۲۰۰ تن» در آمستردام و تعدادی نیز در شهر‌های دیگر دست به تجمع زده‌اند.
گزارش‌ها از آفریقای جنوبی نیز حاکی از برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف از جمله، ژوهانسبورگ، دوربان و کیپ‌تاون بوده است.
این تجمعات در تمامی این شهر‌ها صلح‌آمیز بوده و تنها در ایتالیا که تعداد معترضین آن «ده‌ها هزار تن» گزارش شده است، برخی از معترضین به خشونت متوسل شده‌اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، در رم، پایتخت ایتالیا، تعدادی از معترضین شیشه‌های مغازه‌ها را شکسته و یک ماشین را به آتش کشیده‌اند.
اعتراض‌ها به وضعیت نابه‌سامان اقتصادی از ایالات متحده و ایالت نیویورک آغاز شد، زمانی که در تاریخ
۲۶ شهریورماه، گروهی از معترضین آمریکایی برای ابراز نارضایتی خود از سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا و بیکاری میلیون‌ها نفر، تجمع خود را در نزدیکی خیابان وال استریت، قلب بورس آمریکا، آغاز کردند.
این تجمع که اکنون دامنه آن به ایالات دیگر آمریکا نیز رسیده است در ابتدا تنها اعتراضی بود به سیاست‌های اقتصادی آمریکا و بیکاری میلیون‌ها نفر، اما به دنبال دستگیری صدها نفر در این تجمعات و اعمال خشونت نیروهای پلیس نیویورک علیه معترضین در برخی موارد، «گروه وال‌استریت را اشغال کنید» که سازمان‌دهی تجمعات نیویورک را بر عهده دارد، اعلام کرد که این تجمع «حرکت سمبلیکی است برای ابراز نارضایتی از وضعیت فعلی اقتصادی و فضای سیاسی» در آمریکا.

تظاهرات اعتراضی در جهان علیه قدرت بانک‌ها
دویچه وله: روز شنبه (
۱۵ اکتبر/۲۳ مهر) مردم در بسیاری از شهرهای جهان در اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به راهپیمایی دست زدند. صدها هزار تن در شهرهای مختلف اروپا از جمله برلین، رم، لندن، بروکسل، لاهه و مادرید تظاهرات کردند.
در آلمان ده‌ها هزار تن در شهرهای مختلف آلمان از جمله فرانکفورت و برلین راهپیمایی کردند. این تظاهرات به ابتکار جنبش اعتراضی «فرانکفورت را اشغال کنید» برگزار شد که با الهام از جنبش «وال‌استریت را اشغال کنید» در نیویورک تشکیل شده است. شبکه‌های منتقد جهانی‌شدن چون «اتک» نیز در این سازمان‌دهی شرکت داشتند. راهپیمایان در برلین به مقابل ساختمان اداره‌ی صدارت‌اعظمی این کشور رفتند.
مخالفان بانک‌ها و سیستم مالی جهان در کشورهای اروپایی چون لندن، مادرید، رم، بروکسل و لاهه نیز به خیابان‌ها رفتند. بزرگ‌ترین تظاهرات در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد که در آن حدود
۲۰۰ هزار تن شرکت داشتند.
طبق گزارش‌ها، تظاهرات در رم در پایان به آشوب کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مرکز پایتخت ایتالیا، شماری از تظاهرکنندگان شیشه‌ی بانک‌ها و فروشگاه‌ها را شکستند و چند خودرو را آتش زدند.
در لندن نیز درگیری‌هایی میان تظاهرکنندگان و پلیس روی داد. حضور نیروهای پلیس در شهر لندن چشمگیر بود. دولت بریتانیا با توجه به تجربیات تلخ ماه اوت در لندن، نیروهای انتظامی زیادی را بسیج کرده بود.
به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، ماریو دراگی، رئیس آینده‌ی بانک مرکزی اروپا در حاشیه‌ی نشست وزیران دارایی کشورهای گروه
۲۰ در پاریس گفت: «جوانان حق دارند برآشوبند. آنان از دست جهان مالی خشمگین‌اند و من آنان را می‌‌فهمم».
تظاهرات در خاور دور
تظاهرات روز شنبه نخست در کشورهای حوزه‌ی آسیا ـ پاسیفیک آغاز شد. در منطقه‌ی بانکی هنگ‌کنگ صدها تن گرد آمدند و علیه بانک‌ها شعار دادند. سپس صدها تن در توکیو گرد آمدند و شعار «توکیو را اشغال کنید» سردادند که ملهم از شعار تظاهرکنندگان نیویورکی برای اشغال وال‌استریت بود. سئول پایتخت کره‌ی جنوبی و سیدنی استرالیا نیز شاهد تظاهرات مشابهی علیه بانک‌ها و بازارهای مالی جهان بود.
الگوی این تظاهرات اعتراضی، تظاهرات مردم آمریکا علیه نظام مالی است که هفته‌هاست در میدانی در نزدیکی بورس نیویورک با شعار «وال‌استریت را اشغال کنید»، علیه قدرت بانک‌ها اعتراض می‌کنند.
تظاهرکنندگان آمریکایی خود را «
۹۹ درصد» می‌نامند که به معنی اکثریت قریب به اتفاق مردمی است که نسبت به یک درصد بقیه که ۴۲ درصد ثروت را در اختیار دارند، خود را متضرر می‌دانند.
روز جمعه در جریان تظاهرات اعتراضی در نزدیکی وال‌استریت،
۱۴ تن از تظاهرکنندگان پس از درگیری با پلیس بازداشت شدند. شمار بازداشت‌شدگان تظاهرات اعتراضی در سراسر آمریکا حدود ۵۰ تن بود.
«جنبش برآشفتگان» ایتالیا را هم برآشفت
یورو نیوز: روز شنبه نزدیک ۱۰۰ هزار نفر از مردم ایتالیا پس از فراخوان جمعی فعالان جنبش موسوم به «برآشفتگان» در اعتراض به شخصیت‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی این کشور تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها درست یک روز پس رأی اعتماد پارلمان ایتالیا به سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور آغاز شدند. معترضان با مواد منفجره و بمب‌های دودزا به ساختمان وزارت دفاع ایتالیا آسیب رساندند.
گروهی از مردان نقابدار نیز به طور غیرمجاز وارد سایت‌های باستان‌شناسی حفاظت شده در اطراف ساختمان تاریخی کولوسئوم در رم، پایتخت ایتالیا شدند. در درگیری‌های این روز دست یک نفر زخمی شده و پلیس در برخی قسمت‌ها با شلیک گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش به مقابله با تظاهرات کنندگان رفته است.
جنبش برآشفتگان که فرخوان تظاهرات روز شنبه را صادر کرده بود، براساس حرکت‌های اعتراضی در اسپانیا و الگوی جنبش موسوم به «تسخیر وال استریت» در آمریکا برای تغییر وضع نظام مالی جهان فعالیت می‌کند.

 

جهان علیه غارتگران به پا می خیزد

 

دویچه وله: قرار است روز شنبه ۱۵ اکتبر در ۴۵ کشور و در ۳۰۰ شهر جهان تظاهرات شود، تظاهراتی برای دست یافتن به دمکراسی بیشتر. جوانان اسپانیا پیشتاز این حرکت هستند. حرکتی که با بهار عربی مقایسه می‌شود.

لحظه حساس را یک نفر با دوربین‌اش ثبت کرد و در یوتیوب گذاشت. صحنه‌ای از تظاهرات جوانان اسپانیا علیه بیکاری و برای اصلاحات سیاسی. تظاهراتی که نیمه ماه مه امسال در "پورتو دل‌سول" در قلب مادرید، پایتخت اسپانیا رخ داد. این آغاز حرکتی بود که چند ماه بعد به بسیاری کشورها سرایت کرد. از جمله به اسرائیل و آمریکا.
پس از تمام شدن تظاهرات، در بلندگو اعلام شد که «امشب کسی به خانه نمی‌رود.» در ابتدا تنها
۲۵۰ جوان بودند که شب را روی تکه‌های مقوا در میدان شهربه صبح رساندند. روز بعد، زمانی که پلیس این جوانان را متفرق کرد، هنوز کسی نمی‌دانست که واکنش مردم به این اقدام پلیس چه خواهد بود.
واکنش اما سنگین بود. از آن پس همه شب هزاران نفر به "پورتو دل سول" رفتند و به نبود دمکراسی اعتراض کردند. دو ماه تمام این میدان قبضه تظاهرکنندگان بود.
جوان، تحصیل‌کرده، بی‌کار!
فابیو کاندارا، یکی از سازمان‌دهندگان این حرکت می‌گوید: «ما می‌خواهیم به یک دمکراسی برسیم که شرکت رای دهندگان در تصمیمات تنها به این خلاصه نشود که هرچهار سال یک بار نمایندگان را انتخاب کنند. ما دمکراسی می‌خواهیم بدون فساد مالی و اختلاس. ما از سیاستمدارانی که انتخاب کرده‌ایم می‌خواهیم روش خود را تغییر دهند و سرخط تصمیم‌های‌شان نیازهای مردم باشد.»
او هرگز فکر نمی‌کرد که این خواست‌ها که او و دوستانش در اینترنت منتشر می‌کنند، ابعادی جهانی پیدا کند. فابیو خود رشته حقوق خوانده، تحصیلات عالی را تمام کرده و حالا بیکار است. مشخصه‌ای که شامل حال خیلی‌های دیگر هم می‌شود: جوان، تحصیل‌کرده، بیکار!
"خشمگین‌ها"
این جوانان خود را "خشمگین‌ها" می‌نامند. نامی برگرفته شده از کتاب "بر‌آشفته شوید" اثر استفان هسلز، سیاستمدار و نویسنده یهودی آلمانی تبار که در جنگ جهانی دوم تبعه فرانسه شد و از معدود جان بدربردگان جنبش مقاومت فرانسه در اردوگاه‌ کار اجباری نازی‌ها بود.
به عقیده این جوانان، سیاستمداران هرگونه تماس نزدیک با مردم را از دست داده‌اند. آن‌ها خواهان دمکراسی مستقیم‌تر، شفافیت بیشتر، مبارزه با اختلاس و کنترل قوی‌تر بر بازار‌های مالی هستند.
جنبش "خشمگین‌ها" انتظار عدالت اجتماعی بیشتر را دارد و این که سیاست، افسار خود را کمتر دست منافع بازار بسپارد. تظاهرات ماه مه در "پورتو دل سول" نشان دردی طولانی بود که نه فقط جوان‌ها، که جامعه اسپانیا از آن رنج می‌برد. رنجی که محدود به اسپانیا نبود و نیست. جنبش "اشغال وال‌استریت"، شورش جوانان حومه لندن، اعتصاب‌ها و نا‌‌‌‌آرامی‌های یونان، تظاهرات در اسرائیل و اعتراض‌هایی که قبل و بعد از آن در بسیاری نقاط دیگر دنیا شروع شده و ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد.
هسته‌های خودجوش
جنبش "خشمگین‌ها" بیشتر به شکلی خودانگیخته شروع شد تا سازمان‌یافته. خیلی از این جوانان عضوی از صدها گروه کوچک و پراکنده هستند. بسیاری از آن‌ها هم با هیچ سازمان و گروهی ارتباط ندارند و جوانان محله‌شان هستند که دسته جمعی در مقابل مثلا تخلیه خانه‌ای می‌ایستند، که صاحب‌اش توان پرداخت کرایه آن را ندارد.
تا به حال احزاب سیاسی واتحادیه‌ها نتوانسته‌اند کنترل این جنبش را در دست گیرند. تنها کاری که ‌آن‌ها کرده‌اند این بوده که برخی خواست‌های "خشمگین‌ها" را به شعار انتخاباتی خود تبدیل کنند.
کارلوس هوئرگا، زبان شناس و از اولین فعالان این جنبش می‌گوید نسل جدیدی پا به عرصه گذاشته که حق‌اش را می‌خواهد و مناسبات ناسالم را به پرسش و چالش می‌کشد. «جوان‌هایی با شغل و بدون شغل، دست در دست‌هم می‌خواهند به سیاستمداران ثابت کنند که زمان برای ‌آن که هرچه می‌خواهند بکنند، گذشته است.»
 

تنش در نشست ویژه سنای امریکا
همشهری آنلاین: نشست ویژه سنای آمریکا با حضور لئون‌پانتا، وزیر دفاع برای کاهش بودجه نظامی به دلیل اعتراض مخالفان جنگ به تنش کشیده شد.
سخنان پانتا با شعار معترضان به جنگ‌طلبی آمریکا قطع شد. روز گذشته همچنین برنامه پاکسازی پارک محل تحصن معترضان ضد وال‌استریت در نیویورک، در لحظات آخر به تعویق افتاد.
معترضان گفته بودند که هدف از برنامه پاکسازی پارک زاکتی منهتن، بیرون راندن آنان از این محل بود. آنان می‌گویند که امروز (شنبه) بزرگ‌ترین اعتراض‌ها را برگزار می‌کنند.
به گزارش الجزیره، پارک زاکتی از حدود یک ماه پیش محل تحصن چند صد نفر از معترضان است که هسته اصلی حرکت اشغال وال‌استریت را تشکیل می‌دهند. این پارک که در مالکیت خصوصی است، برای استفاده عمومی باز است.
شرکت املاک بروکفیلد آفیس که مالک پارک زاکتی است، پیش‌تر اعلام کرده بود ساعت ۷صبح جمعه، کار پاکسازی آن را آغاز می‌کند. این شرکت خاطرنشان کرده قرار بود برنامه پاکسازی به این بهانه اجرا شود که سطل زباله به اندازه کافی در پارک نیست و وضعیت بهداشتی آن ایمن نیست. به تعویق افتادن پاکسازی پارک در بیانیه دفتر شهردار نیویورک و به نقل از شرکت مالک آن اعلام شد. معترضان مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک را متهم کرده بودند که سازمان‌دهنده اصلی این برنامه است. بلومبرگ خود از سرمایه‌داران بزرگ آمریکا و از همان یک درصدی است که ۹۹درصد از مردم آمریکا علیه آن برخاسته‌اند.
در ساعات اولیه بامداد جمعه، معترضان به‌طور دسته‌جمعی اقدام به پاکسازی پارک کردند تا بهانه کثیف‌بودن آن را از شرکت مالک بگیرند.
نظرسنجی‌های جدید حاکی از آن است که اکنون ٨۲درصد از مردم آمریکا از این حرکت اعتراضی گسترده مطلع شده‌اند و ٣٨درصد آنان نگاه مساعدی به آن دارند.
در این حال، سازمان‌دهندگان اعتراض ضد‌‌وال‌استریت می‌کوشند شنبه بزرگ‌ترین راهپیمایی را در نیویورک و دیگر شهرهای جهان برگزار کنند.
انتظار می‌رود ۲٣ مهر ۹۰ در دست‌کم ٨۲ کشور (۹۵۱شهر) راهپیمایی اعتراض به عملکرد شرکت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌دارها برگزار شود.اسپانیا، انگلیس، یونان، آلمان و ایتالیا در میان این کشورها هستند.
در تحولی کم‌سابقه که بی‌ارتباط با اعتراض‌های اخیر تفسیر نمی‌شود، یک میلیاردر آمریکایی به‌علت تخلفات مالی به زندان محکوم شد. دادگاهی در شهر نیویورک، راج راجه راتنام، سرمایه‌گذار و میلیاردر را به جرم سوء‌استفاده از اطلاعات درون‌سازمانی در معاملات تجاری به ۱۱سال زندان محکوم کرد.


 


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter