نویدنو:19/07/1390  

 

 نویدنو  19/07/1390

 

 

 جولانگاه پرواز

برزین آذرمهر


ای کبوترانِ کلام !
هرگزتان
             مباد
              فرود آورید سر
بر تندیسِ‌های پر آوازه ی عقابان انقلاب
که
با گل‌های ایثار و دانایی خویش،
وجوانه‌های باوربارور  خویش،
بهارانِ مردمی هنوز نامده را
عطرآگین ساخته اند ؛
بی آن که
پربگشائیدهمزمان
‌برقله ی ‌‌ستایشِ درسایه ماندگان
ققنوس وارگان بی‌نام و آوازه،
که
بی نهادن نامی ازخود
حتی برسنگ،
ولی
باایثارو
شورو شعوری همسنگ،
بار‌ها و بار ها
به نشانه ی شکست شب
و بر آمدنِ آفتابِ داد
وپیدایی
ظهرعدالت
در برهوت عظیم رنج،
چشم
در چشمِ اهریمن ،
مرگ را
از توسن بالدارو
مخوف خویش
به حقارت
      به زیرکشیده اند!       
و امروز
همچنان
جسورانه دربرابرخصم
فروتنانه درپیشگاهِ مردمان،
این عفریت را
ازتوسن خویش
به زیر
        می کشند !

سیاوش وارانی که
در گذار از خرمن‌های آتش
هرگز خم برابرونیا ورده اند
وهر بار
بااین کار
حسرتی عظیم بر دل دشمن،
نهاده اند 
و امروز همچنان            
این حسرت را
بر دل اهریمنان
                 می نهند !
              
آرش واران جان به تیر کرده‌
که
نستوه و استوار،
بارهاوبارها
به عقب رانده اند
مرز‌های تاریکی را،
وبه گل نشانده اند
دلیریی و بی‌باکی را!
و
رستم وارانی که
هشیاربوده اند وبیدار
مردم خواه و
دیو شکن
  
        ازدیرباز !
 
ودر دوزخ امروز نیز
همچنان
بیدارندوهشیار
ودیو شکن و
          مردم نواز!
         ***        
ای کبوتران گشوده بالِ نیاز !
هرگزتان
         مباد
به غیر این پرواز!


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter