نویدنو:15/07/1390  

 

 نویدنو  15/07/1390

 

 

 بیانیه حزب های کمونیست وکارگری

"کمونیسم ستیزی نخواهد مرد !"

 

 در دوران پسا شوروی عصبیت ( هیستری) کمونیسم ستیزی باز هم در اهتزاز کامل است .درآستانه سالگرد اعدام قدرت شوروی در مسکو در سال 1993 دادگاهی در قزاقستان فعالیت حزب کمونیست را به حال تعلیق در آورده است .  

 بهانه مسخره ای از سوی رژیم حاکم برای ممنوعیت عملی حزب کمونیست قزاقستان بنا شده بود. آن بهانه شرکت قزیزالدام جاروف  دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست قزاقستان در همایش غیر دولتی ثبت نشده اتحادیه شهروندان بود. پیش از آن یکی از فعال های عضو حزب  تحت تعقیب پلیس قرار گرفته بود .یکی از رهبران منطقه ای حزب، نوری جاش عبدریموا ، تنها به دلیل آن که جرات کرد ه بود  از کارگران " شرکت کازمونای گاز" که در اعتصاب بودند سخن بگوید به جریمه سنگینی محکوم شده بود .

تعلیق فعالیت حزب در عین حال پرده نمایش دیگری در استبداد ظالمانه از سوی اولیای امور قزاقستان است . رژیم نیمه سلطنتی آقای نظر بایف قادر به تحمل تنها نیروی مخالف در کشور نیست ، که به آگاهی طبقاتی شکل می دهد ، شجاعانه علیه اخراج های جمعی و بی نوا سازی مردم زحمتکش مبارزه می کند وبی وقفه برای دوستی در بین ملت ها می رزمد.  

 پیش از آن مجلس گرجستان طبق دستور آقای ساکاشویلی قانون تعقیب را تصویب کرد که بر اساس آن  عضو های حزب کمونیست اتحاد شوروی واتحادیه جوانان کمونیست سابق ، ونیز کارکنان سابق موسسه های اتحاد شوروی از اشتغال به مشاغل دولتی وتدریس در دانشگاه ها ممنوع هستند .  

 ما همبستگی خود را با حزب کمونیست قزاقستان وحزب کمونیست متحد گرجستان اعلام می کنیم. ما با عزم استوار کمونیسم ستیزی بربرمنشانه وعهد غار قدرت های قزاقستان وگرجستان را محکوم می کنیم .

حزب کمونیست فدراسیون روسیه

اتحادیه حزب های کمونیست – حزب کمونیست اتحاد شوروی

حزب کمونیست اکراین

حزب کمونیست بلاروس

حزب کمونیست های جمهوری مولدوا

حزب کمونیست ارمنستان

حزب کمونیست آذربایجان

حزب کمونیست های قرقیزستان

حزب کمونیست اوستیای جنوبی

حزب کمونیست آبخازیا

حزب کمونیست ترانس دنستریان

حزب کمونیست یونان

بیانیه برای امضا بیشتر باز است


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter