نویدنو:09/06/1390  

 

 نویدنو  09/06/1390

 

 

نکته هایی برای بازنگری و بهبود « طرح برنامه نوین حزب توده ایران»

ب. الف. بزرگمهر

به بهانه ی پیشگفتار

حزب توده ایران «طرح برنامه نوین»* خود را برای نظرخواهی «رفقا، هواداران و دوستان حزب» به پیوست «نامه مردم» شماره ۸۷۴ درج کرده است. گرچه، نظرخواهی خواه ناخواه «دشمنان حزب» را نیز دربر گرفته و آنها نیز نظر خود را حتا اگر شده زیر جامه ی «هواداران و دوستان» منتشر خواهند نمود. چه باک! باید امیدوار بود که در میان همه ی آنها، هرچه بیش تر کسانی پا به میدان گذارند که از دانشی درخور برخوردار بوده و به بازنگری و بهبود این طرح یاری رسانند. چه، پیشینیان درست گفته اند که:

«دشمن دانا به از دوست نادان!»

بی گفتگو، چنین نظرخواهی ای را باید با دیده ی مثبت نگریست و نظر خوب را از سوی هرکسی، دوست یا دشمن که بر زبان آمده باشد، ارج نهاد و از آن آموخت. به هر رو، آنچه در اینجا در میان گذاشته ام، از جان برآمده و امیدوارم بر جان نشیند. برایم تفاوتی نیز نمی کند که چگونه از این یا آن سو ارزیابی شوم: دوست، دشمن، هوادار یا با هر برچسب دیگری!

به فراخور سرشتم، آنچه نخست نوشته بودم، کم و بیش نیشدار از آب در آمد:

نیش عقرب نه از ره کین است       اقتضای طبیعتش این است!

ناچار شدم بسیاری از نیش ها را از جایشان برکنم و لبه های تیز را اینجا و آنجا گرد کنم که خدای ناکرده، دامن کسی را نگیرد یا سبب سوزش نشود. آنچه نوشته ام، گرچه از نوش تهی است؛ ولی شاید نوشدارویی باشد به هنگام؛ پیش از «مرگ سهراب»!

برایتان کنگره ای خوب و پربار آرزومندم و امیدوارم برنامه ای خوب، سودمند، بی هیچ پرچانگی روشنفکرانه یا سخنان "حکیمانه" فراهم آورید که فراخور طبقه کارگر و زحمتکشان ایران باشد.

 

با مهر    ب. الف. بزرگمهر       چهارم شهریور ماه ۱۳۹۰

 

* http://tudehpartyiran.org/Barnameh-July2011-V2.pdf

 

نوید نو : به دلیل طولانی بودن مقاله آقای بزرگمهر وبه منظور جلو گیری از دوباره کاری خوانندگان محترم را به منبع اصلی مقاله در وبلاگ آقای بزرگمهر ارجاع می دهیم. خواهشمند است با کلیک روی پیوند زیر به کل مقاله دسترسی پیدا کنید :

نکته هایی برای بازنگری و بهبود « طرح برنامه نوین حزب توده ایران»


 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter