نویدنو:28/05/1390  

 

 نویدنو  28/05/1390

 

 

آزادی فوری تمام کارگران دستگیر شده

 بیانیه پام (فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری یونان)

 

پام در بیانیه خود تعقیب ودستگیری سندیکالیست های صنایع استخراج نفت قزاقستان به اتهام " تحریک نفرت اجتماعی" ٰ " نقض نظم"ٰ و "سازماندهی گردهمایی ٰ اجتماع واعتراض های غیر قانونی" را محکوم می کند.

بیانیه به ویِژه تاکید دارد که :

 " پام از طرف جنبش طبقاتی اتحادیه های کارگری یونان ٰ دولت قزاقستان را به خاطر تعقیب وزندانی کردن سندیکالیست های شرکت نفت "کارازانباسمونای" برای اعتصابی که در ماه های می وژوئن 2011( اردیبهشت وخرداد1390)در آن شرکت انجام شد محکوم می کند.  دولت تهدید وسرکوب را در راستای کاربست سیاست ضد مردمی خود که کارگران را به بدبختی کشیده است مورد استفاده قرار داده است .

 اعتصاب ها در قزاقستان در ماه می ( اردیبهشت) با مشارکتی بالغ بر 18000کارگر از بخش استخراج نفت آغاز گشت .

 دادگاه های محلی حکم های مختلفی مبنی بر آن که اعتصاب ها غیر قانونی هستند صادر کرده اند در حالی که اعتصاب هنوز در بعضی از بخش های شرکت جریان دارد. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد ها ٰ حقوق اضافی برای کارهای سنگین وناسالم ونیز متوقف کردن دخالت در فعالیت های مستقل اتحادیه کارگری هستند . 

 پس از روزهای بسیاری مبارزه ٰ کارگران در میان سایر خواسته ها خواهان ملی کردن صنعت نفت شدند.

 ما سازمان جهانی بخش آی سی ای ام " ICEM" ( فدراسیون جهانی اتحادیه عمومی کارگران شیمی ٰ انرژی ومعدن) و کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ( ای تی یو سیITCU ) را که نه تنها حمایت خودرا از کارگران اعتصابی قزاقستان اعلام نکردند بلکه حمایت اعضا خود از آنها را ممنوع کردند محکوم می کنیم .

پام همبستگی طبقاتی خودرا با کارگران اعتصابی قزاقستان اعلام می دارد .  

 ما تمام اتحادیه های کارگری جهان را به اعلام حمایت از کارگران اعتصابی قزاقستان فرا می خوانیم و:

 آزادی زندانیان وتمام دستگیر شدگان

پایان دادن به تعقیب کادرهای اتحادیه های کارگری

پذیرش درخواست های کارگران

را خواستاریم "

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter