نویدنو:28/05/1390  

 

 نویدنو  28/05/1390

 

 

بیانیه مشترک شورای جهانی صلح وفدراسیون جهانی جوانان دموکرات

در رابطه با به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین

 

شورای جهانی صلح وفدراسیون جهانی جوانان دموکرات  هم صدا با صدها میلیون نفراز صلح دوستان ، جوانان و دانشجویان تمام کشور های جهان همبستگی خود را با مردم فلسطین که از نسل کشی آرامی به بهانه اشغال سرزمین خود رنج می برند اعلام می دارند . امر اشغال دائمی فلسطین از سوی رژیم اسرائیل جنایتی علیه بشریت و تحریک اشکاری علیه هزاران نفری را تشکیل می دهد که رنج بردند وقهرمانانه برای هدف شریف آزادی وعدالت رزمیدند. بر خلاف بسیاری از امتیاز های واگذار شده از سوی فلسطین در طی سال ها به خاطریافتن راه حلی پایدار وعادلانه ، دولت های اسرائیل و دولت حاضر ، از پذیرش حق ملت فلسطین برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل خود داری می کنند. 

 ما همبستگی صمیمی وقلبی خودرا با مردان وزنان فلسطینی ، جوانان ودانشجویان نوار غزه ، ساحل غربی واورشلیم شرقی با خواسته آنان برای پایان دادن به تحقیر، تبعیض واشغال ابراز می داریم .

 ما پشتیبانی ایی را که امپر یالیسم امریکا در تمام سال های اشغال اسرائیلی فلسطین به نمایش گذاشته وسیاست ریا کارانه اتحادیه اروپا را که "فاصله مساوی" از متجاوزان وقربانیان را حفظ می کند محکوم می کنیم .        

 ما فکر می کنیم به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 4ژوئن 1967 به پایتختی اورشلیم شرقی در سپتامبر امسال زمان مبارکی داشته  باشد . ما تمام کشور های عضو سازمان ملل را به پذیرش این پیشنهاد در نشست عمومی و نیزسازمان ملل را ، به  برداشتن گام های لازم در جهت تضمین این درخواست که مورد استقبال قلبی اکثریت عظیم ملت های جهان است فرا می خوانیم ، 

 ما بر درخواست های خود مبنی بر ازادی تمامی زندانیان سیاسی فلسطینی از زندان های اسرائیل وحق بازگشت مهاجران فلسطینی طبق قطعنامه سازمان ملل تاکید می کنیم .

  ما علاوه بر این به صلح دوستان داخل اسرائیل که دوش به دوش فلسطینی ها برای هدف عادلانه آنها مبارزه می کنند درود می فرستیم و همبستگی خود را با تمام خلق های منطقه که علیه امپریالیسم ، کرد وکار ها وسیاست های ان مبارزه می کنند تکرار می کنیم . 

 در خاتمه ما بر رد بی قید وشرط اشغال خارجی عراق وافغانستان وتجاوز ادامه دار امپریالیستی علیه مردم لیبی و نیز علیه هر دخالت خارجی در امور داخلی کشور های منطقه تاکید می کنیم . مردم برای تعیین کردن ومبارزه برای آزادی ، دموکراسی وعدالت اجتماعی خود حق حاکمیت دارند

 در سایه این واقعیت امر فدراسیون جهانی جوانان دموکرات وشورای جهانی صلح ابتکار عمومی وسازمان دادن کمیسیون همبستگی با فلسطین را در روز های 18تا 22 سپتامبر 2011، برای دیدار باسازمان های جوانان وصلح در رابطه با اظهار حمایت قاطع خود از کارزار به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی وهمبستگی مشخص ما با خلق های تحت اشغال به عهده خواهد گرفت .

 شورای هماهنگی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات / بوداپست

 دبیر خانه شورای جهانی صلح / اتن سوم اوت 2011

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter