نویدنو:24/05/1390  

 

 نویدنو  24/05/1390

 

 

شورش های بریتانیا : آدم کشی، غارتگری، بی قانونی...از سوی طبقه حاکم

فینیان کانینگهام – برگردان : آرش

پس ازبر افروخته شدن وحشتناک  آتش عمدی حمله ها ، شورش ها وغارتگری ها در بسیاری از شهر های بریتانیا از جمله لندن پایتخت ، احساسی از نظم احیا شده ناشی از  بسیج انبوهی از نیروهای پلیس وجود دارد .

اکنون تعقیب وپیگرد افراد در گیر در ضرب وشتم دنبال می شود . نخست وزیر محافظه کار امر " تلافی " را با تنبیه همه کسانی که به جامعه بریتانیا خسارت  وزیان وخرابی وارد کرده اند هدایت می کند.

حوادث به صورت قابل دیدنی تشکیلات سیاسی تمام احزاب ، سران پلیس وجریان اصلی رسانه ای را به تلاطم انداخته است . اما چیزی که می تواند تلاطم بیشتری ایجاد کند نزدیک بینی وتفسیر های مبتذل باور نکردنی است که برای " توضیح " طغیان آشوب های خیابانی وخشونت عرضه می شوند .

به محض این که  کارشناسان در استودیوهای راحت تلویزیونی می نشینند به تجارت بینش های پوچ در باره " شرارت " بد اخلاقی فردی  ،تبهکاری ، خانواده های بد کردار ، فرهنگ گروهی می پردازند –   در حالی که درحین صحبت در پس زمینه گفتگو، نشانه های آشکارحرکت در میان تصویر ایجاد کننده این خرابی اجتماعی می درخشند - .  وبا این حال نشانه های بزرگ  واقعیت از ذهن کارشناسان وسیاست مداران به یک سان می گریزد .  

این واقعیت که سیستم اقتصادی سرمایه داری در سطح جهانی فرو می پاشد هر گز در تفسیر های جریان مسلط  مورد تایید قرار نمی گیرد . این سیستمی است که احزاب سیاسی مسلط ، خواه حزب کارگر ، خواه حزب  محافظه کا ر یا لیبرال، آن را به وجود آورده وتملق آن را گفته اند ،سیستمی است  که منجر به انهدام اجتماعی در سراسر بریتانیا شده است  در حالی که نخبگان شرکتی ومالی منابع اقتصادی را چپاول کرده اند .  این سیستم قانونی کننده غارتگری، دهه ها ادامه داشته است ، اما قطعا با مارگارت تاچر، سلف محافظه کار کامرون ، در اوایل دهه 1980 پویایی بی مهابایی گرفت . تونی بلر وگردون براون حزب کارگر صرفا آتش بیار معرکه همین پویایی بودند . 

در ارزیابی بریتانیای امروز ، سخنان کارل مارکس بسیاربه حق است :" انباشتی از ثروت در یک قطب  جامعه حاکی از انباشت بدبختی وکار زیاد در قطب دیگر است ". این عیار سرمایه داری در بریتانیا ، امریکا واروپای امروز است .      

تمام مشکلات دیگر در سلسله علت ومعلوی ثانوی هستند. جنایت ، شهربانی نژاد پرست، بی نظمی ، فقدان بودجه پلیس برای اعاده نظم ( بسیار آهنین) ، از خود بیگانگی وخود ویرانگری ، وبسیاری از بیماری های دیگر از جمله بسیج منابع برای تامین مالی جنگ های غیر قانونی – بسیاری از مشکلات امروز ما ناشی از ریشه اصلی یک کارکرد غیر عادی است که همانا اقتصاد سرمایه داری است .

" توضیح"  کامرون نخست وزیر در سخنرانی روز پنجشنبه  در مجلس عوام ، برای وقوع اختلال خیابانی در سراسر انگلستان نشان دهنده غفلت کامل و فقر درک سهم خو د از ذات خرابی در جامعه اوست .  او جامعه را به خاطر " جنایتکاری محض وساده" و" کیسه های استفراغ " و" فقدان اخلاق فردی و مسئولیت " سر زنش می کند.  

این چشم انداز به طور عام در تشکیلات سیاسی تمام حزب ها ورسانه های بریتانیایی باز تاب دارد . غارتگری ، دزدی و بی قانونی که کامرون این چنین آن را محکوم می کند ، در سطح خیابان جامعه بریتانیایی وجود دارد اما باز تاب آن چیزی است که  در مقیاسی  بسیار بزرگتر دررده های بالاتر دولتی واقتصادی در حال رخ دادن است . 

ما بر خلاف  جلوه کت شلوار های راه راه ولحن های آراسته ، اگرصادق باشیم ، می توانیم دهه ها غارتگری ودزدی منابع اقتصادی ومالی از سوی نخبگان شرکتی را با  همدستی و یاری دولت های کارگر ومحافظه کار ببینیم . کمک مالی به بانک های فاسد از جیب پرداخت کنندگان مالیات که از سوی گوردن براون نخست وزیر حزب کارگر بنیاد گذاشته شد و اکنون  تحت نظارت کامرون  با ریاضت در قطع هزینه های عمومی سهم بیشتری  برای آن پرداخت می شود ، وجود دارد  ، اما آخرین  جلوه دزدی رسمی از اکثریت برای باد کردن ثروت بیدادگرانه نخبگان طبقه حاکم است .    

کامرون وگروه نرم خوی جانور صفت اودر حال هفت تیر کشی برای 150میلیارد دلار در قطع هزینه های عمومی هستند تا  به سرمایه گذار جنایتکار معروفی مانند بانک داری بریتانیا پرداخت کنند. این یک اخاذی است که یک گروه خیابانی درانتهای  شرقی  لندن  تنها می تواند به آن فکر کند ... و در واقع ، به یک شیوه خیلی واقعی ، از آن کپی برداری کند . 

در مقایسه با آن غارتگری از سوی نخبگان  ما شاهد بی قانونی وجنایتکاری کامل دولت های بریتانیا هستیم که  همدست با سایر دولت های جنایتکار برای به راه انداختن جنگ های تجاوز کارانه ( معیار های جنایت جنگی { دادگاه} نورمبرگ ) در افغانستان ، عراق واکنون لیبی تلاش کرده اند که منجر به مرگ بیش از یک میلیون غیر نظامی گشته است . آقای کامرون مسئولیت فردی برای آن کشتار جمعی وویرانی کجاست ؟

این پوسیدگی اجتماعی و مرگ اندیشی نشانه ای از فرو پاشی سرمایه داری ، سیستم اقتصادی ای است  که گروه نخبه ای را به هزینه اکثریت مردم ثروتمند می سازد . این امر قدرت سیاسی را پشت پاسخگویی دموکراتیک تا نقطه ای  قطبی می سازد که بین سایر بی قوارگی ها ، جنگ ها وغارتگری جهانی بر خلاف رضایت افکار عمومی اکثریت ، حتی خشن تر عملی می شوند .

پس وقتی که  کامرون ورفقای سیاسی او در باره پاکت های استفراغ ، غارتگری ، جنایتکاری ، بی قانونی ، ونیاز به " پی آمد رفتارها"  داد وبیداد راه می اندازند کلمات ونصیحت های او به اندازه کافی مسخره وجهل آمیخته اند .

برای آن که او به طور غیر عمد در حال توصیف  همان جامعه وجهانی است که سرمایه داری به تصور او خلق می کند.  تلقین فکری مغز کامرون و تمام تشکیلات  سیاسی،  آنها را ازدیدن جهنم  به خاطر دیدن جرقه ها باز می دارد .  دوزخی که دولت کامرون و سلف کارگر او ، و همانندانشان در سایر کشور های غربی ، خاموش کرده بودند با سیاست های بنده وار همدستی ومساعدت حکومت گران دزد سرمایه دار ، هم در خانه وهم در خارج شعله ور می شود .

درس های  واقعی ازبریتانیا توسط سیاست مداران یا رسانه های جریان مسلط آغاز نخواهد شد ، مهم هم نیست که آغاز نشود. وهمان مطلب می تواند  عینا در باره امریکا وسایر کشور های غربی هم گفته شود.  به بیان تکیه کلامی مورد استفاده کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا : " اقتصاد سرمایه داری ، احمق است "   

سرچشمه : گلوبال ریسرچ

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter