نویدنو:05/05/1390  

 

 نویدنو  05/05/1390

 

 

بيانيه حزب کمونيست نروژدر باره حمله های تروریستی در یوتویا واسلو

 

حزب کمونيست نروژ و جوانان کمونيست نروژ به قرباني ها و خانواده های متأثر از فاجعه های يوتويا و اوسلو تسليت می‌گويند. ما هم دردی خودرا با همه کسانی که از اين فاجعه ها متأثر شده اند ، و حمايت خود را از تمام کسانی که در تلاش‌های کمک رسانی مشغولند ، اعلام می کنیم. .

آن چه حایز اهمیت است آن است که مردم نروژ با هم، با شفافيت بيش‌تر و دمکراسی ، برای مقابله با اين زخم تلاش کنند. یانس استولتنبرگ، نخست‌وزير گفته است که همه بايد  در زندگی سياسی مشارکت نمایند ، و نظرات خود را پنهان نکنند. ما کمونيست‌ها سخنان نخست‌وزيرنروژ را جدی تلقی می کنیم ، و درامور سياسی  و در گفتگوها  برای يک دمکراسی گسترده شرکت خواهيم کرد. ما از دانش و تجربه سال‌های متمادی  نبرد عليه افراط ‌گرايی راست برخورداريم. در اين تلاش، ما در کنار تمام مردم ترقی خواه کشور ايستاده ايم.

تروريسم  و خشونت‌ عليه دمکراسی هميشه از راست آمده است. اکنون زمان  آن رسیده است که به عوام‌فريبی برعليه سوسياليست‌ها و کمونيست‌ها، که از صلح و همکاری بين تمام گروه‌ها دفاع می‌کنند، پایان داده شود.

حمله های تروريستی ترس ‌آفرينند، و اوقات بسیاری از آن حمله ‌ها به عنوان بهانه ای برای تحدید حقوق و آزادی‌های فردی استفاده می‌شود. مردم بايد فعالانه به نروژی که ضمانت کند که چنين امری رخ نخواهد داد کمک نمایند . ینس استولتنبرگ نخست‌وزير، اظهار کرده است که اين تضمين بايد محصول اين حمله ها باشد.

حزب کمونيست نروژ و جوانان کمونيست نروژ از ینس استولتنبرگ نخست‌وزيرنروژ در اين امر حمايت می‌کنند، و اميد دارند که دولت نیزدرروزهای سختی  که اکنون پیش روی ماست، پاي بندی به اين بیانات را ضمانت کند .


اسوند هاکان جاکوبسون، دبیر کل حزب کمونيست نروژ
يورگن هوده، دبیر جوانان کمونيست نروز

http://www.nkp.no/index.php?iArtikkel=6

توضیح : این بیانیه را دوستی در نروژ ترجمه وبرای نوید نو ارسال کرده است . از ایشان نهایت سپاس را داریم .

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter