نویدنو:15/04/1390  

 

 نویدنو  15/04/1390

 

 

بیانیه همبستگی حزب کمونیست امریکا با کمونیست ها ، کارگران ومردم یونان

حزب کمونیست امریکا گرمترین درود های همبستگی خودرا به حزب کمونیست یونان وبه کارگران ومردم یونان تقدیم می کند.

ما همانند بسیاری در سراسر جهان ، از مبارزه شکوه مند حزب کمونیست یونان و پی ای ام ای (PAME) اتحادیه همبسته آن وسایر کارگران یونان الهام گرفته ایم  وهمراه با طبقه کارگر ومردم یونان علیه خوی پرخاشگر زشت سرمایه انحصاری وابزارهای سیاسی آن در یونان ، اروپا وفراتر از آن  استوار ایستاده ایم .

برنامه ریاضتی به تازگی تصویب شده در پارلمان یونان اقدامی ارتجاعی است که برای انتقال بار مسئولیت بحران اقتصادی بر دوش کارگران ، کشاورزان وفقرا طراحی شد ، در حالی که ابر ثروتمندان را از تحمل پی آمدهای آز مندی جنایتکارانه آنها در امان نگه می دارد.

این که حزب شما ، وکارگران یونان مایل به فتح خیابان ها با چنین تعداد وبا چنین سرسختی وشجاعتی، در مخالفت با این برنامه ریاضتی  بوده اند، به اعتبار شما وبه اعتبار تمام طبقه کارگر کشور شما است . 

در ایالات متحده ، ما به شدت در گیر مبارزه همسانی هستیم . در اینجا ، سرمایه انحصاری در تلاش برای تنزل ( عقب راندن )  تمام دست آوردهای طبقه کارگر از دهه 1930 تا کنون در حال تهاجم است . در حالی که حکمرانان کشور ( عموما ، اما نه همه ، از حزب جمهوری خواه ) کارزار ثابت قدمی را برای محروم کردن کارگران ، به ویژه کارکنان موسسات عمومی ، از اصلی ترین حقوق کاربه راه انداخته اند ، سرمایه انحصاری از طریق سازمانگران سیاسی خود ، در استفاده از بحران مالی برای  حمله به امنیت اجتماعی ( برنامه بازنشستگی دولت ) ، بهداشت عمومی وسایر برنامه های بنیادی که مردم با مبارزه به دست آورده اند تلاش می کند. وما خوشحالیم اعلام کنیم که کارگران امریکا ، نیز خیابان ها را با تعداد بی سابقه ای در تاریخ اخیر برای پایداری در برابر این تهاجم سرمایه انحصاری اشغال کرده اند .  

این مبارزه ای جهانی است ، همان گونه که ما در رخ داد های پرتقال، اسپانیا ، انگلستان وبسیاری از کشورهای دیگرنیز ملاحظه می کنیم . دشمن ومبارزه  یکسان است . مبارزه می تواند با ایجاد اتحاد بزرگتر وبزرگتراز طبقه کارگر در مبارزه ، در سراسر جهان پیروز گردد. مبارزه شما در یونان الهام بخش همه است .

کمیته ملی حزب کمونیست امریکا 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter