نویدنو:30/03/1390  

 

 نویدنو  30/03/1390

 

 

ویرانگری سازنده

مسعود دلیجانی

 "طوفان؟"

گفتند:

       - از زمین رخت بربسته است

                                سالهاست

        و دیگر جز در خاطراتِ  دور دست

                                 وزیدن نتواند

و زین پس دگر نسیم

                  با دستِ اغنیا

                        موجی اگر کند پدید

                                لالایی لطیفی است بر چشم ِ خفته ها!

                    "  بر زمینهء سربی ِ رنج

                        دستان ِ پینه بسته ای نمایان شد"

                                           * * *

 "امواج ِ توفنده؟"

گفتند:

        - در سایه ساری بی جنبش

                                   با نسیمی بر گونه های ِ دو قطبِ ناهمساز

                                               از هجوم ِ ویرانگری سازنده

                                                           باز ایستاده است

و تنها سخن را می بینیم

            که در بطن ِ گفتگوهای ِ ملیح

                    بر دستان ِ سرمایه بوسه می زند

 تا در آبِ چشمهء تفاهم

                  درویش و توانگر

                             دستان ِ یکدگر را عاشقانه بربایند!

  "                                   بر زمینهء آبنوس ِ نیاز

                                   شعله ز اندام ِ فقر طغیان شد"

                                               * * *

  " قلوبی عشق ورزنده؟"

گفتند:

        - بی هیچ غمناکی ِ غریبی

                   از هم بریده اند

                                   سالهاست

و هر یک در بندِ آمال خویشتن

                     آمال دیگری را

                            در زیر ِ پای ِ ددی گوژپشت

                                                 ویرانه می کند!

    "  بر زمینهء طلایی ِ آفتاب

                       مشتهای ِ در هم گره شده، طوفان شد"

سرچشمه : http://masouddelijani.blogfa.com/

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter