نویدنو:14/03/1390  

 

 نویدنو  14/03/1390

 

 

اعدام 

اثر: آلدن نولن برگردان: اکرم پدرام‌نیا 

در شب اعدام

یکی مرا با پزشکِ قانونی اشتباه گرفت

گفتم، « خبرنگارم... مطبوعاتی هستم»

اما نفهمید و مرا 

به اتاقی اشتباه برد

رییس زندان به پیشوازم آمد،

«آمدید پدر روحانی؟»

گفتم، «مطبوعاتی هستم»

گفت، «البته، کشیش مطبوعاتی»

و از پله‌ها پایین رفت 

        و مرا به دنبال خود کشاند

قاضی بلند گفت، «آقای آلیس

داد زدم، «مطبوعاتی هستم»

ولی مرا هل داد

به پشت پرده‌های سیاه

به جایی‌که روشنایی‌اش کورکننده بود 

و چهره‌ی مردان روبرو 

                               دیده نمی‌شد

پیش خود گفتم، خدا را شکر

آن‌ها مرا می‌بینند

و سراسیمه فریاد زدم، «ببینید

به صورتم نگاه کنید!

هیچ‌کس مرا نمی‌شناسد؟

کلاه سیاهی سر و صورتم را پوشاند

و مامور اعدام زیر گوشم گفت،

«بیش از این دردسر نساز!» 

 

آلدن نولن، نویسنده و شاعر کانادایی، (۱٩۳۳-۱٩٨۳(

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter