نویدنو:13/02/1390  

 

 نویدنو  13/02/1390

 

تاملات فیدل کاسترو

بحث های کنگره  

فیدل کاسترو- برگردان: آرش

 

امروز ، یکشنبه در ساعت 10صبح به بحث های نمایندگان کنگره ششم حزب گوش دادم.

 کمیسیون های زیادی بودند که بدیهی است من نمی توانستم به همه آنهایی که سخنرانی می کردند گوش کنم.

 نماینده ها در 5 کمیسیون برای بحث بر روی تعدادی از موضوعات جمع شده بودند ، والبته ، من از تنفس جلسه برای تنفس آرام ورهاجهت تجدید قوا استفاده کردم . یقینا آنها با ارائه کار وعمر خود باید احساس تشنگی بیشتری کنند.  

 من از مشاهده این که نسل جدید چقدر خوب اماده شده است حیران بودم ، با چنین سطح عالی فرهنگی ، بسیار متفاوت از نسلی که در سال 1961 با دقت خواندن ونوشتن را آغاز کرد ،  زمانی که هواپیما های بمب افکن یانکی توسط مزدوران کشور ما را مورد حمله قرار می داد . بسیاری از نمایندگان امروز کنگره حزب  در آن زمان کودکان کوچکی  بودند یا هنوز به دنیا نیامده بودند.  

 من  به  اندازه ای که به شیوه سخن گفتن آنهاتوجه می کردم به موضوعی که درباره آن سخن می گفتند توجه نمی کردم . آنها بسیار کار ازموده بودند ووازگانشان آنچنان غنی بود که به سختی می توانستم انها را درک کنم. آنها در باره هر کلمه ، حتی افزایش یا کاهش یک کاما در پاراگراف مورد بحث گفتگو می کردند.  

 وظیفه آنها بسیار دشوار تر ازوظایف ما در زمان اعلام سوسیالیسم در کوبا ، تنها در 90مایلی ایالات متحده است .

 بنا بر این ، به نظر من ، پافشاری بر اصول انقلابی ما ، میراث عمده ای است که می توانیم به آنها انتقال دهیم . برای لغزش در این لحظه از تاریخ بشرنمی تواند مرزی وجود داشته باشد .این واقعیتی است که کسی نمی تواند آن را انکار نماید .   

رهبری حزب باید مجمعی از بهترین استعدادهای سیاسی خلق ما ، با قابلیت مقابله با سیاست امپریالیستی ،که  سیاره بشری را به مخاطره می اندازد وگانگسترهایی نظیر آنهایی که در ناتو هستند را خلق می کند ، که تنها در 29روز ، از زمان آغاز عملیات شرم آور " طلوع اودیسه" ، بیش از 4 هزارحمله هوایی علیه یک کشور افریقایی به راه اداخته اند ، باشد.  

 وظیفه این نسل جدید انقلابی مردان وزنان تبدیل شدن به نمونه ای از رهبران رزمنده معتدل ، کوشا وخستگی ناپذیر برای سوسیالیسم است . در عصر بربریت جوامع مصرفی ، غلبه کردن بر سیستم تولید سرمایه داری که منافع خودخواهانه را در بین بشریت تغذیه وارتقا می دهد ، بدون شک چالشی دشوار است .

 نسل جدید به اصلاح وتغییر بلا درنگ ، هر چیزی که لازم است اصلاح شود یا تغییر یابد وادامه اثبات کردن آن که سوسیالیسم هم: برای ساختن و ادامه دادن انقلاب مردم ، توسط مردم وبرای مردم ودفاع کردن از آن ، در طی نیم قرن ، از نیرومندترین قدرتی که تاکنون وجود داشته است هنر غیر ممکنی است، فرا خوان داده اند.

فیدل کاسترو رز

17 آوریل 2011


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter