نویدنو:30/01/1390  

 

 نویدنو  30/01/1390

 

بیکاری تقصیر بیکاران ست!

ورنر زاربوک - برگردان میم حجری


قیمت مواد غذائی در مقیاس جهانی بطرز هراسناکی افزایش می یابد.  قیمت گندم ـ به عنوان مثال ـ در 12 ماه گذشته 50 درصد افزایش یافته است، بقیه مواد غذائی نیز به همین سان .  اندیس مواد غذائی روی هم رفته 60 درصد ترقی کرده است .
اکنون مؤذنین سرمایه از مناره های بلند جهان بالا می روند تا علت آن را بگوش جهانیان برسانند .  "به گمان ما افزایش قیمت مواد غذائی تا 20 درصد به سبب توان پرداخت جهانی است ."

 در اشپیگل آنلاین می خوانیم :  «البته تأثیر این عامل کمتر از تأثیر عوامل دیگر است .  افزایش قیمت مواد غذائی تقصیر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه از قبیل چین است. "
 
در نتیجه این دلایل قوی، سرتیتر اشپیگل آنلاین چنین می شود:  "مقصر افزایش قیمت مواد غذائی در آلمان، شکوفائی اقتصادی چین است!"
انستیتوی پژوهش های اقتصادی آلمان در گزارش هفتگی اش اعلام می کند:  "توان پرداخت جهانی که باعث افزایش قیمت مواد غذائی می شود، تأثیری در قیمت نفت ندارد:  قیمت نفت کماکان بنا بر قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود."
سخن صریح، پس از این قرار است:  "بورس بازها قیمت مواد غذائی را بالاتر می برند، به مراتب بالاتر از میزانی که کنسرن های مواد غذائی بنا بر قانون عرضه و تقاضا تعیین می کنند!"
پس "قوای شفابخش بازار" ـ که شعار شایع لیبرال های اقتصادی است ـ جیب اغنیا را پرتر می کند و شکم فقرا را تهی تر!
این حقیقت اما برای مؤذنین تبلیغاتی سرمایه خوشایند نیست .آنها می خواهند به مردم بقیولانند که گرسنگی تقصیر گرسنگان است! بیکاری تقصیر بیکاران است! و سرمایه داری پایان تاریخ است!

سرچشمه: عصر ما
www.dkp-online.de/uz


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter