نویدنو:30/01/1390  

 

 نویدنو  30/01/1390

 

دموکراسی پایه ای به چه معنی است؟
لیزا ب. برگردان:  میم حجری

 

 دموکراسی پایه ای اما به چه معنی است؟  فرق دموکراسی پایه ای با دیگر فرم های دموکراسی کدام است؟
دموکراسی یک واژه یونانی و به معنی حاکمیت خلق است.  هدف و آماج دموکراسی پایه ای نیز قائل شدن حق تصمیم گیری به جامعه و یا گروه اجتماعی معین، مثلا ساکنان هر کشور و یا اعضای گروه اجتماعی معین است.
حکومت اکثر کشورها اما بر دموکراسی نمایندگی استوار است. نماینده های منتخب در این جور کشورها در زمینه مسائل سیاسی تصمیم می گیرند.
 
در دموکراسی پایه ای اما تصمیمات بطور مستقیم از سوی افراد برابر حقوق گروه اجتماعی معین اتخاذ می شوند. اصل مهم در سازمان های مبتنی بر دموکراسی پایه ای پیداکردن همرائی (Konsens) است.
هر تصمیم باید از سوی همه اعضای گروه تأیید شود. در غیر این صورت باید دنبال راه حل دیگری گشت.
این شیوه عمل دو فایده دارد: بدین طریق، هم جلوی سرکوب اقلیت بوسیله اکثریت گرفته می شود و هم جلوی خودهم رنگ سازی اقلیت با اکثریت.
 
مسئله اما پاسخ به این سؤال است که کدام تصمیمات باید با همرائی اتخاذ شوند؟
 
دموکراسی پایه ای یکی از فرم های بیشمار دموکراسی است.  دموکراسی پایه ای جزو دموکراسی های مستقیم محسوب می شود. همه تصمیم ها، در نهایت  به طور بی واسطه از سوی اعضا گرفته می شوند.
دموکراسی نمایندگی جزو فرم های دموکراسی های غیرمستقیم محسوب می شود.
چرا بیشتر کشورها به دموکراسی نمایندگی روی می آورند؟
 
دشواری دموکراسی پایه ای در اجرای عملی آن است:  تقریبا غیرممکن است که هر تصمیم سیاسی از سوی کلیه سکنه کشور گرفته شود.  این امر خیلی کار می برد و علاوه بر آن خطر تحریف نتایج در میان است.  اما اگر تعداد اعضای گروه کمتر باشد، دموکراسی پایه ای خالی از دشواری است. حتی در چارچوب خانواده می توان دموکراسی پایه ای را رعایت کرد.
 
یکی از امکانات شرکت مردم در تصمیم گیری ها، همه پرسی است.  ضمنا اینترنت نیز می تواند به نفع دموکراسی پایه ای مورد استفاده قرار گیرد. به احتمال قوی، در آینده تصمیمات سیاسی بطور آنلاین اتخاذ خواهند شد.
 
دموکراسی پایه ای در آلمان، فرزند جنبش های اجتماعی سال های هفتاد است. قبل از همه جنبش زنان و جنبش صلح طرفدار دموکراسی پایه ای بوده اند.  در بسیاری از دیگر کشورها نیز دموکراسی پایه ای و یا عناصری از ان آماج قرار داده می شود و چه بسا ـ به عنوان مثال در ونزوئلا ـ عملی می شود.
 
دنبال کردن این فرم دموکراسی ارزشمند است.

سرچشمه: اوتوپیا
http://www.linksnet.de/de/organisation/utopia


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter