نویدنو:24/01/1390  

 

 نویدنو  24/01/1390

 

استعمارگری نوین

پل گریج رابرتس  -برگردان: مهرگان

 

آنچه ما در لیبی شاهد آنیم نوزایی استعمارگرایی است . این بار صرفا دولت های منفرد اروپایی نیستند که برای امپراطوری ومنابع رقابت می کنند. استعمار نو تحت پوشش " جامعه جهانی " عمل می کند ، که به معنی ناتوو آن کشورهایی است که با آن مشارکت دارند. ناتو ، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، پیش از این اتحاد دفاعی در برابر تهاجم احتمالی شوروی به اروپای غربی بود. امروزه ناتو سربازان اروپایی را در جهت  سر کردگی امریکا تامین می کند.

واشنگتن سرکردگی جهانی را تحت ماسک گزینشی " دخالت بشر دوستانه" و " اعطا ازادی ودموکراسی به خلق های ستم دیده" تعقیب می نماید . واشنگتن فرصت طلبانه کشور هایی را برای دخالت هدف می گیرد که " شرکای بین المللی " آن نیستند. شاید نسبت به شورش های تونس ومصر غافلگیرشدند ، اما نشانه های چندی وجود دارد که نشان می دهد واشنگتن به صورت فرصت طلبانه ای واکنش نشان داد و خیزش در لیبی را تقویت نمود. یکی این که خلیفه هیفتر، یک لیبیایی مظنون به همکاری بیست ساله با سیا ، برای سرکردگی ارتش شورشی به لیبی بازگشته است . 
قذافی در مقابله با امپریالیسم غرب خودرا هدف قرار داد . او از عضویت در فرماندهی افریقا یی امریکا سر باز زد. قذافی طرح واشنگتن را ، طرحی استعماری برای تفرقه وغلبه ارزیابی کرد .

فرماندهی افریقایی امریکا ( افریکام) در سال 2007به دستور پرزیدنت جرج دبلیو بوش ایجاد شد. افریکام اهداف خودرا چنین توصیف می کند:
" رویکرد ما بر حمایت از منافع امنیتی امریکا در افریقا مبتنی است ، همان گونه که از سوی رئیس جمهور ووزیر دفاع درراهبرد امنیت ملی وراهبرد ملی نظامی به صورت مفصل بیان شده است . ایالات متحده امریکا وملت های افریقا منافع دوجانبه مستحکمی در تامین امنیت وثبات در قاره افریقا ، کشورهای جزیره  ای  ومناطق دریایی آن دارند. توسعه دادن این منافع مستلزم شیوه یکپارچه ای است که تلاش های سایر شعبات ونمایندگی های دولت امریکا ونیز شرکای افریقایی ودیگرشرکای جهانی مارا متحد کند." 
چهل ونه کشور غیر از لیبی ، سودان ، اریتره، زیمبابوه وساحل عاج در فرماندهی امریکا افریقا شرکت دارند. در این کشورهای غیر عضو به استثنای زیمبابوه دخالت نظامی غربی انجام گرفته است .
یک ابزار سنتی که به وسیله آن امریکا در یک کشوری نفوذ وآن را کنترل می کند آموزش دادن به ارتش وصاحب منصبان دولت آن کشوراست . این برنامه کارآموزی بین المللی نظامی وآموزشی ( آی ام ای تی) نامیده می شود. افریکام گزارش می کند که " در سال 2009تقریبا 900 دانشجوی نظامی وغیر نظامی از 44 کشور افریقایی در امریکا یا در کشور خود آموزش وکار آموزی کردند. بسیاری از مقامات وداوطلبین فارغ التحصیل آی ام ای تی  تا تصدی پست های کلیدی نظامی ودولتی خود ادامه می دهند. "  
افریکام همچون عینیت کلیدی راهبردی برای شکست " شبکه القاعده "  به حساب می آید. برنامه مشارکت ضد تروریستی صحرا امریکا " نیروهای ملت شریک " را برای پیشگیری ترویست ها  از مستقر کردن مخفیگاه آموزش داده وتجهیز می کند  و " شکست نهایی سازمان های افراطی تندرو را در منطقه " نشانه می گیرد.
ظاهرا ، اکنون ده سال پس از(آغاز)" جنگ علیه تروریسم" یک القاعده  قدر قدرت در سراسر الجزیره ، بورکینا فاسو، چاد،مالی،موریتانی، مغرب، نیجر، نیجریه، سنگال وتونس در افریقا، سراسر خاورمیانه، افغانستان، پاکستان، بریتانیا صف آرایی کرده است  ودر داخل خود امریکا چنان تهدیدی است که بودجه سالانه 56 میلیارد دلاری " امنیت ملی" را ناگزیر می سازد . .
تهدید القاعده به بهترین دست آویز واشنگتن برای مداخله در امور داخلی سایر کشور ها وموقوف کردن آزادی های مدنی امریکایی ها تبدیل شده است .

http://www.counterpunch.org/roberts04012011.html

 

 


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter