نویدنو:03/01/1390  

 

 نویدنو  03/01/1390

 

بیانیه وزیر امور خارجه کوبا

کوبا محکومیت موکد دخالت ارتش خارجی در در گیری داخلی واقع در داخل جماهیر عربی لیبی راابراز می دارد.

 

 از نظر کوبا ، درگیری ها باید از طریق گفتگو ومذاکره حل شود ، نه با استفاده از نیروی نظامی .

 شورای امنیت تسلیم فشارچند کشور غربی در راستای ایجاد شرایطی منجرشونده  به این تجاوز نظامی گردید ، که یک دستکاری خشن در منشور سازمان ملل ، ودراقتدار شورای امنیت را بنا می کند ومثال دیگری ازاستاندارد دوگانه ای است که رفتارسازمان ملل را مشخص می نماید .

 با این حال قطعنامه 1973، تصویب شده در پنجشنبه گذشته از سوی شورای امنیت به هیچ وجه اجازه این حملات علیه  خاک لیبی را، که نقض قوانین بین المللی است ، نمی دهد.

 قدرت های غربی با بعهده گرفتن حملات نظامی علیه سرزمین لیبی سبب مرگ ، آسیب وعذاب شهروندان بی گناه هستند. بعضی از این قدرت ها صریحا مسئول مرگ بیش از یک میلیون شهروند عراقی وبیش از 70.000شهروند افغانی هستند، که آن را " آسیب جانبی" می نامند.

 آنها در جنایت های اعمال شده علیه مردم فلسطین نیز درگیرند.

 کوبا از حق انتقال  ناپذیر مردم لیبی برای خود مختاری بدون هیچ دخالت خارجی حمایت ، مرگ شهروندان در لیبی وهر جای دیگر رارد واز یکپارچگی ارضی این ملت وازحق حاکمیت آن بر منابع خویش پشتیبانی می کند.

هاوانا 20مارس 2011


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter