نویدنو:03/01/1390  

 

 نویدنو  03/01/1390

 

حمله به لیبی جنایت علیه بشریت است

 

جمعی از پناهجویان ایرانی در ترکیه

سرمایه داری می خواهد با فریب و ترفند های گوناگون مردم انقلابی جهان را نقره داغ کند. با اعمال ددمنشانه و بهانه های واهی به کشور های مختلف حمله می کند تا مردم کشورهای مختلف از ترس جنگ و حملات نظامی اقدام به اعتراضات انقلابی و سرنگونی نظام های سرمایه داری و دست نشانده های سرمایه جهانی نکنند. تا از این رهگذردولت های دست نشانده و حافظ منافع سرمایه داری چند صباحی بیشتر زنده بمانند.  اکنون تراژدی جدیدی بدست جنایت کاران سرمایه داری در حال تکوین است ، می خواهند همان جنایاتی که علیه مردم عراق و افغانستان انجام دادند اکنون علیه مردم لیبی ادامه بدهند به نوکران خود مانند دولت های عربستان ، کویت ، قطر و... پنهانی دستور می دهند اگر می خواهید سرنگون نشوید از امریکا و دیگر کشورهای متجاوز و جنایت کارچون او تقاضای حمله به لیبی را بکنید و این دیکتاتورهای دست نشانده سرمایه جهانی ضمن تقاضای تجاوز نظامی بر علیه لیبی حتی هزینه های حمله را نیز می پردازند و در تقسیم عمل تجاوز، عربستان نیز بخشی از ژاندارمی منطقه را به عهده می گیرد تا هم سرمایه داری جهانی را از سراشیب سر نگونی نجات بدهند و هم حکومت ننگین خود را طولانی تر نمایند.

بدین طریق نظام های سرمایه داری از چندین جهت طبقه کارگر را غارت و چپاول می کنند از یک سو برای فرافکنی اثرات بحران های مالی و انباشت کالاهای انبار شده بخصوص تسلیحات نظامی را با ایجاد جوجنگی به فروش می رسانند و بخشی از آن را نیز در حملات نظامی به کشورهای دیگر مانند عراق ، افغانستان و لیبی مصرف می کنند، تا انبار هایشان خالی شده مجددا" تولید کرده اقتصاد بیمار سرمایه داری را اندکی تسکین بدهند. از سوی دیگر تمامی زیر ساخت های کشور های مورد تجاوز را تخریب کرده و پس از اتمام تخریب همچون عراق و افغانستان حمله و غارت از نوع اقتصادی را به نام باز سازی شروع کرده و پیمانکاری های ساختن را به شرکتهای زیر شاخه خود واگذار می کنند در همین حال بوسیله عوامل غیر مستقیم خود شدیدترین ناامنیی را ایجاد کرده، نوع دیگری از چپاول و غارت را با نام پیمانکاری شرکت های خصوصی جهت بر قراری و حفظ امنیت به پیمانکاران (عوامل خودی) واگذار می نمایند.بنا براین همانگونه که از تخریب کشورها سود بردند از ساختنش نیز صدها بار بیشتر سود می برند و تمامی ساختار کشورها را بطور صد در صد به خود وابسته می کنند، همچنین نفت در لیبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت کنترل تمام عیار خود در می آورند .از سوی دیگر با تجاوز به لیبی می توانند قذافی را بر داشته یک دیکتاتور دیگری بر مردم تحمیل کنند تا مردم فرصت پیش برد اعتراضات و قیام خود را با روند طبیعی نداشته باشند. چرا که اگرپروسه اعتراضات مردم  باروند طبیعی پیش به رود صد در صد بر علیه سرمایه داری خواهد بود در نتیجه سرمایه جهانی با حمله و تجاوز به لیبی می خواهد انقلاب و قیام مردم لیبی را در نطفه خفه کند. همچنین این تجاوزات را تمرینی برای سرکوب انقلابات در حال تکوین کشورهای چون تونس، مصر ، اردن ، یمن ، سوریه ، ایران و دها کشور دیگر قرار داده خود را با بهانه تراشی های گوناگون آماده می کند تا با انقلابات کارگری آتی مقابله کند.

 

 مردم انقلابی ، جوانان و کارگران!!!

 

 صدای پای انقلاب پر طنین و با صلابت به گوش می رسد ، به دشمن خوب نگاه کنید که چگونه ضد انقلاب به صورت تمام عیار در اشکال ارتجاع حاکم و شکست خورده و حکومت های سرمایه داری خود را برای سرکوب و مقابله با انقلابات آتی آماده کرده اند. پس ما نیز برای مقابله و کسب پیروزیهای پی درپی با نگاه به افق انقلابی، خود را مجهز و آماده کنیم.امروز برای تمامی بخشهای طبقه کارگر در تمامی کشورها سیبل مقابل همزمان سرمایه داری داخلی و جهانی است، باید هر دو را به یک اندازه دشمن دانسته و همزمان بر علیه هردو مبارزه کنیم. کارگران ، جوانان و مردم انقلابی در هر نقطه ای از جهان که هستند با هر توان ممکن باید حمله  به پایه ها و بخش های دم دستی سرمایه داری را در دستور روز خود قرار بدهند و بطور سازمانیافته با آن مبارزه نمایند.

ما ضمن محکوم کردن حمله و تجاوز به لیبی از تمامی مردم آزادیخواه و انقلابی جهان می خواهیم یک صدا علیه تمامی متجاوزین اعتراض کنند و با مهار جنگ اجازه ندهند قیام و انقلاب آتی مردم لیبی را بشکست کشانده یا از مسیر خود منحرف نمایند.ما حمله به لیبی را جنایت علیه بشریت دانسته و از مردم انقلابی می خواهیم سران دولت های متجاوز که به عراق ، افغانستان و لیبی حمله کرده اند را همراه با قذافی بعنوان جنایت کاران علیه بشریت به پای میز محاکمه بخوانند.ما از مردم انقلابی می خواهیم با اعتراضات و مبارزات گسترده عملی خود خواهان محاکمه اوباما بوش ، سارکوزی ، مرکل ،قذافی ، خامنه ای و... شده تا نگذاریم تراژدی های چون بالکان ، رواندا، عراق و افغانستان را در لیبی تکرار کنند. وهرچه سریعتر از قتل عام هزاران انسان  بدست و با نقشه جانیان سرمایه داری جلو گیری کنیم.

 

هر چه سریعتر حمله و تجاوز به لیبی را قطع کنید.

پایگاه های نظامی آمریکا باید از تمامی کشور های جهان بر چیده شود

متخدانه به حمایت همه جانبه از خیزش های انقلابی مردم کشورهای مختلف بر خیزیم

هر چه سریعتر نیروهای عربستان باید از بحرین خارج شوند.

 

1/1/1390


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter