نویدنو:27/12/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  27/12/1389

 

  

حزب کمونیست افریقای جنوبی:

 دست ها در سودان ازکمونیست ها کوتاه ! 

حزب کمونیست افریقای جنوبی  قدرت  سیاسی حاکم سودان در شمال و تهاجم رشد یابنده ضد کمونیستی وضد کارگری ،  سیمای  عمده ای از مشی سراسری  خودکامگی آن را محکوم می نماید . 

 رفیق محمد ابراهیم نوقاد دبیر کل حزب کمونیست سودان در کنار رفیق الفتاح روفئی فعال ستدیکایی در سر راهشان به گرد همایی امروز بازداشت وپس ازچندساعت آزاد شدند .

ما دستگیری آنها را محکوم نموده وخواستار احیای حقوق مدنی ودموکراتیک تمام مردم سودان هستیم. آزادی تمام زندانیان سیاسی ،پایان دادن به تمام کشتارهای مورد حمایت دولت ، مجاز شمردن آزادی های اساسی مردم وکارگران ،انجام اقدامات اساسی برای از سر گیری زندگی اجتماعی وسیاسی مردمی در سودان ، در راستای تمایلات مردم . ما کاملا از مبارزات مردم سودان برای ایجاد شکست در  سیاست ارتجاعی دیکتاتوری سودان حمایت می کنیم.

 ما از تمام مردم افریقای جنوبی خواستاریم همبستگی اکید خود را با مردم سودان در مطالبات آنها برای عدالت اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی اعلام نمایند .

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter