نویدنو:23/12/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  23/12/1389

 

  

کمونیست هاکج خلقی دولت نظامی را محکوم می کنند.

نویسنده : تام مولن – برگردان: آرش

حزب کمونیست مصر که مدت زمان طولانی از فعالیت ممنوع و سرکوب شده  بود  امروز وعده کرد " به مبارزه برای عدالت وشان ملی" علیرغم تصمیم دولت نظامی برای محروم کردن آن از" گفتگو " با سایر احزاب اپوزیسیون ادامه دهد.

حزب در بیانیه ای اظهار داشت که " درعرصه  فعالیت سیاسی ، و در مبارزه برای مسائل ملی وکسب حقوق دموکراتیک وتوسعه اجتماعی بزرگتر " حاضر وفعال بوده و علیرغم موج های سرکوبی که از زمان پایه گذاری آن در سال 1921تحمل کرده است  بدان ادامه خواهد داد.

حاکمان نظامی مصر هفته گذشته با نمایندگان تجار، سیاست مداران اصلاح طلب وروشنفکران برای بحث گذار به حکومت غیر نظامی ملاقات کردند.

هیئت نمایندگی  محمد البرادعی ،رئیس سابق آزانس هسته ای سازمان ملل، امر موسی رئیس سابق اتحادیه عرب ، واعضایی از گروه های جوان را که اعتراضات توده ای را در میدان تحریر سازمان دادند - بدون هیچ نماینده ای از کمونیست ها - را شامل می شد .

حزب  تمام " تلاش ها برای محروم کردن کمونیست ها درهر" گفتگوی ملی " را محکوم واظهار داشت که  اکنون درمرحله  آماده شدن برای باز پس گیری جایگاه شایسته خود در روند های سیاسی کشور است .

حزب همچنین تحریکات دولت عراق برای  به تعطیل کشاندن  دفتر مرکزی حزب کمونیست عراق را به شدت محکوم کرد ، ویادآور شد که " این (رفتار) آینده سیاسی وتوسعه دموکراتیک در کشور اشغال شده را تهدیدمی کند. 

بیانیه می گوید " ما تمام عراقی ها ،نیروهای مترقی ودموکراتیک عرب وجهان را به مقاومت علیه این تصمیم فرا می خوانیم چون تاریخ به ما آموخته است که تجربه رژیم های سرکوبگر فاشیسم ودیکتاتوری با کمونیسم ستیزی آغاز می شود وسپس به  سمت خصومت با تمام نیروهای دموکراتیک جریان می یابد .

http://www.morningstaronline.co.uk/index.php/news/layout/set/print/

content/view/full/102055

 


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter