نویدنو:06/12/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  6/12/1389

 

  

بیانیه دفتر مطبوعات کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

 در رابطه با تحولات در شمال افریقا وخاورمیانه 

حزب کمونیست یونان سرکوب تبهکارانه تجمعات مردمی در الجزایر، لیبی، بحرین ویمن را محکوم می نماید. حزب همبستگی وحمایت خود را از مبارزه طبقه کارگر ونیروهای مردمی که برای کار وزندگی با حقوق ، برای آزادی های دموکراتیک می ستیزند اعلام می نماید . آنها قربانیان استثمار خشن سرمایه داری وسرکوبی طبقه بورژوای کشورهایشان ومتحدان جهانی این بورژوا ها، قدرت های امپریالیستی هستند که با یکدیگررقابت نموده وبرای حفظ منافع خود به هر شیوه وبا هر وسیله ای که در دسترس آنهاباشد  مداخله می کنند.

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter