نویدنو:06/12/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  6/12/1389

 

  

اوضاع مرگبار در ليبي، اجلاس اضطراری ناتو برای مداخله در اوضاع،

 طرح تحريم توسط اتحاديه اروپا، بذل و بخش های رژيم در عين کشتار...

روشنگری. کاترين اشتون ديپلومات ارشد اتحاديه اروپا برای نخستين بار خواهان تحريم ليبی به منظور پايان دادن به خونريزی ها در اين کشور شد.
امروز دولت آلمان نيز گفت کشور او آماده تحريم ليبی است. او گفت ديگر مساله تعيين مهلت نيست، بايد برای اقدام آماده شد.
دولت های فرانسه و بريتانيا از سازمان ملل خواسته اند تحريم تسليحاتی و مالی و برگزاری يک دادگاه برای رسيدگی به جنايت عليه حقوق بشر در ليبی را مورد بحث و تصميم گيری قرار دهند.
دولت های بزرگ غربی تاکنون در برخورد با ليبی محتاط بوده اند و تنها به خونريزی ها اعتراض کرده اند، اما با وخيم تر شدن اوضاع موضع خود را سخت تر کرده اند. وخامت اوضاع ليبی محصول مقاومت قذافی و حملات مرگبار نيروهای ويژه آن به معترضين عليرغم از دست رفتن کنترل رژيم بر بخش هايی از کشور است. خشونت زايدالوصف رژيم در متن اوضاعی که سرکوب های نيم قرنی ايجاد کرده، در برخی از مناطق کشور خشونت متقابل را برانگيخته است. غرب سرمايه گذاری های سنگينی در ليبی دارد.
ناتو نيز يک اجلاس اضطراری برای بررسی اوضاع ليبی را فراخوانده است. اين اجلاس که در بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد تحولات سريع در ليبی را بررسی خواهد کرد . آندرس راسموسن دبير کل ناتو به رويترز گفت «ناتو منابعی در اختيار دارد که ميتواند در چنين شرايطی مداخله کند.»
بسياری از همکاران رژيم ليبی تاکنون از او روی گردانده اند و بنا برگزارش الجزيره تعدادی از آنها در خارج گرد هم آمده اند تا دولت گذار تشکيل دهند.
در اين حال رژيم قذافی که به کشتار و خونريزی در ليبی ادامه ميدهد، وعده داه که دولت به هر خانواده ليبيايی 500 دينار برابر با 400 دلار خواهد پرداخت. رژيم همچنين وعده داد دستمزد کارکنان دولتی را 150 درصد افزايش خواهد داد.
رژيم قذافی با اتکاء به در آمدهای نفتی تلاش کرده بود روابط گسترده ای با دولت های آمريکای لاتين و آفريقايی ايجاد کند. ولی اکنون در اين کشورها نيز نشانه تزلزل و شکاف در حمايت از قذافی ظاهر شده است.

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter