نویدنو:17/11/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  17/11/1389

 

  

 مطلب دریافتی

حسنی مبارک صندلی ریاست را رها نمی کند چرا؟ 

نویسنده : عبدالباری عطوان- ترجمه :  کوثر ال علی محمره

 

هم اکنون در شرق وغرب در داخل مصر وخارج ان در امریکا وجهان عرب براین نکته اتفاق نظر وجود دارد که نظام حاکم برمصر فرو ریخته است . حسنی مبارک به اتفاق اطرافیانش باید بروند . تنها  شخص رئیس جمهور ( حسنی مبارک) با این نظر موافق نیست او باعناد بی نظیری گوئی به صندلی ریاست چسبانده شده است.

همه حسنی مبارک را به کند فهمی وبی تحرکی می شناسند . ما می دانیم که او دارای حس شنوائی وبینائی بالا می باشد.او حتما ملیونها نفررا از صفحه تلویزیون مشاهده کرده که حداقل خواهان رفتن او هستند همانطوری که شعارهای مخالف خود وحکومتش را شنیده است .

" حسنی مبارک" در طول سی سال حکومت " سیاست صفر" را در پیش گرفت . " سیاست صفر" بمعنای عدم هرگونه تحرک نه به پیش ونه به پس .او برای اینکه مرتکب خطائی نشود وبرای اینکه هرگونه احتمال را قبل از هر تصمیمیبررسی کند جانب سکون را رعایت می کرد اما این نوع سیاست ورزی مصررا به ورطه فعلی کشاند وهمین " سیاست ورزی" اورا در موقعیت " خجالت اور" موجود قرار داد.

برای اقامت فعلی او در کاخ ریاست جمهوری وعدم توجه به  خواسته اکثریت مطلق مردم مصر در خصوص کناره گیری تنها میتوان یک تحلیل داشت وان ادامه وضعیت سترون او در شنیدن اخبار منفی است . شاید موضوع از این هم فراتر است و او تصور می کند این جمعیت ملیونی به طرفداری او تظاهرات می کنند وبرایش ارزوی طول عمر دارند!!؟؟

د یکتاتور تونس ( زین  العابدین بن علی)  بخوبی پیام مردم را شنید همانطوریکه ملک فاروق ( اخرین شاه مصر) قبل از وی این کار انجام داد شاه ایران را فراموش نکنیم. اینان همگی تصمیم گرفتند زحمت خود را کم کرده رنج های مردم رافهمیده ونزدیکترین محل امن را برای رفتن انتخاب کردند. تنها کسی که ازاین قاعده پیروی نمی کند حسنی مبارک است.

در سالهای اخیر مردم مصر در دو تظاهرات ملیونی شرکت کردند اولی به طرفداری از جمال عبد الناصر پس از شکست ژوئن 1967 باخواسته عدم استعفا و اینک در قالب مطالبه  استعفای حسنی مبارک و رآی عدم اعتماد به او وحکومتش .

حضور ملیونی مردم در میادین اصلی شهرها در پهنه کشور مصر وهمراهی روشنفکران وهنرمندان دانشمندان وسایر نخبگان با مطالبه دورانی جدید  کرامت توسعه ورهبری مصررا بردنیای عرب باز خواهد گرداند . این حضور میلیونی در شرایط قطع  اینترنیت فیس بوک و تویتر نشان ازعدم کارائی سیاستهای نظام در سرکوب پرده پوشی وگمراه نمودن داردوبی گمان اراده مردم قویتر از این سیاستهاست .

نظام حاکم برمصر هم اینک محاسبات خود را براساس خستگی توده ها در اثر طولانی شدن تظاهرات وبسیج باند های اوباشان ومزدوران امنیتی برای سرکوب مردم متحصن در میادین وخصوصا میدان التحریر (ازادی) قاهره انجام میدهد .

اما این محاسبات محکوم به شکست است چرا که انقلاب تونس ار زمانیکه ازشهر سیدی یوزید اغاز گردید تا زمانیکه لهیب سوزان ان کل کشور را در بر گرفت یک ماه به طول انجامید ودر این مد ت با مردم تونس با رشادت لحظه ای از گلوله های اتشین رژیم بن علی وعلیرغم تقدیم صد شهید هراسی به دل راه ندادند.

انقلاب مصر دومین هفته  خود را سپری می کند وهم اکنون مصمم تر وبا عزم جدی تر در حهت سرنگونی رژیم حاکم گام بر می دارد .

همبستگی سیاسی واجتماعی مردم در این میان اعجاب همگان را برانگیخته است . چقدر زیباست مشاهده صاحبان رستورانها ومغازه های کوچک که باتمام توان اب وخوراک معترضین را بطور مجانی تامین می نمایند واین همان همبستگی ملی است.

تاریخ مصرف ا صلاحات حسنی مبارک همانند دوران حکومت او به سر امده است و علاوه بر ان این اصلاحات دروقت تلف شده مطرح شده اند حتی کاندید نشدن او در انتخابات سپتامبر اینده نیز چیزی را تغییر نمی دهد چرا که رئیس جمهور مخلوع تونس نیز همین روند را طی نمود اما کسی به اظهاراتش توجه ننمود.

در این میان امریکا نیز با اعزام نماینده ویژه قصد قانع نمودن مبارک به کناره گیری و سوار شدن بر موج انقلاب مردم و حفظ منافع اسرائیل را دارد این نیز باید بوسیله انقلابیون مردود اعلام گردد چرا که هر گونه شروط خارجی که بر جنبش تحمیل گردد سبب انحراف و پی امد ان نتایج فاجعه بار برای مصر و منطقه ببار خواهد اورد.

ژنرال عمر سلیمان ادامه نظام فعلی است همانطوریکه حسنی مبارک در امتداد حکومت انور سادات انهم با خصوصیات منفی بیشتر و سقوط سریع تر به دامان اسرائیل.

ارتش مصر باید نقش مثبت بزرگتری ایفا نماید . انکه این ارتش بروی مردم اتش نمی گشاید خوب است اما کافی نیست ارتش باید تصمیم نهائی را بگیرد وکلا با مردم اعلام همبستگی نماید.

انچه ما میخواهیم ان است که فرماندهی ارتش همان کاری را بکند که ارتش تونس با بن علی انجام داد وان دادن مهلت چند ساعته به حسنی مبارک برای ترک کشور بیش از بستن شدن فرودگاههاست. انگاه ارتش امنیت مردم ونظارت برتشکیل حکومتی ملی که تدارک انتخابات شفاف وسالم  را بنماید به عهده بگیرد.

ایا ارتش مصر این کار را انجام خواهد داد ؟ ما امیدواریم که ارتش برای حفظ جایگاه خود وپیروزی مردم مصر پاسخ  مثبت به این سوال بحث انگیز رادر روزهای اینده در عمل نشان دهد.

 

به نقل از روزنامه الحیات چاب لندن

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter