نویدنو:06/11/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  06/11/1389

 

  

بیانیه حزب کار میهنی ودموکراتیک تونس

حزب کار میهنی ودموکراتیک تونس عصر روز 4شنبه 19 ژانویه 2011تایید فعالیت قانونی خودرا دریافت کرد .

حزب قانونی شدن خودرا به شهید محمد بوعزیزی وسایر شهدای ادامه انقلاب تونس تقدیم می کند. به صدها هزار تونسی که با شجاعت وغیرت با دیکتاتوری سیستم مافیایی بن علی مقابله کردند تقدیم می کند.وبه ویژه بیش از همه  به جوانان کشور مان تقدیم می نماید .

حزب به رزمندگان وهواداران خود به خاطر عزم آنها در مقابله با سرکوب وتمام دشواری ها  از 29آوریل 2005درود می فرستد.

حزب یاد تمام رفقایی راکه این مبارزه را از دهه1960آغاز کردند وبه ویژه یاد کسانی مانند شهید حمید زالوز را که در گذشته اند، گرامی می دارد.

حزب از تمام کسانی که در تونس ، در جهان عرب وهر جای دیگر دنیا ازفعالیت های آن حمایت کردندسپاسگذاری می کند.

حزب  اراده  خود برای ادامه دادن به مبارزه برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با خصلت اجتماعی ، در راستای رهایی ملی واجتماعی را تکرار می کند. 

تونس ، 20ژانویه 2011-01-30

حزب کار میهنی ودموکراتیک تونس

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter