نویدنو:06/11/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  06/11/1389

 

  همبستگی احزاب کمونیست وکارگری با انقلاب مردم تونس

 

حزب کمونیست ترکیه

 ما در کنار مردم زحمتکش تونس می ایستیم

حزب کمونیست ترکیه همبستگی وحمایت خودرا ازقیام  مردمی جاری علیه دیکتاتوری زین العابدین بن علی ورژیم مبتنی بر بیکاری ، فقر، ستمگری سیاسی وترور دولتی او ابراز می دارد. حزب کمونیست ترکیه در کنار قیامی  که خودرا " انتفاضه فقرا" می نامد، ونیروهای ترقی خواه وانقلابی رهبری کننده جنبش ، تمام کارگران ، فقرا ونیروهای مترقی ترکیه را به حمایت از قیام فرا می خواند.

 شیوه های دیکتاتوری رژیم بن علی  نه در جهان ونه در خاورمیانه  وجهان عرب منحصر به فر نیستند. متاسفانه ، رژیم های مبتنی بر عدم حاکمیت قانون، ترور پلیسی وارتشی وغارت گر تمام ارزش های خلق شده از سوی توده های زحمت نمی توانند در جهان ومنطقه ما  که دهه ها تحت سلطه استبداد امپریالیسم زندگی کرده است همچون موارد" منفرد"ی ملاحظه گردند . گسترش سریع پرچم بر افراشته شده از سوی مردم زحمتکش تونس علیه رژیم بن علی در سایر کشورها ی منطقه نشان می دهد که  چقدر مشکلات عام هستند.  

 امپریالیسم در راستای حفظ سر کردگی خود در تمام سرزمین ها ، از دیکتاتورهای بسیاری نظیر بن علی حمایت می کند. در عین حال ، همان امپریالیسم هر جایی که چنین شخصیت های سیاسی از خدمت بیشتر به منافع آن وامی مانند یا به مانعی در سر راه سلطه آن تبدیل می شوند در تغییر جهت سریع حمایت خود نیز توانمند است . بدیهی است که این چنین دستکاری های امپریالیستی در رخ داد های جاری در تونس نقشی بازی کرده است .در همین رابطه ، افشاگری راشد عمار فرمانده سابق ستاد مشترک در باره دریافت دقیقه به دقیقه دستورات از سفارت امریکا پس از آغاز حوادث تنها یک نمونه از تلاش های متقلبانه است . همچنین زمینه سازی برای استقرار دولت " جدید"ی که در باره به اصطلاح " دموکراتیزه کردن" کشورلاف خواهد زد در حالی که همان برنامه تعقیب همان برنامه طرفدار بازار وسیاست های امریکایی با رژیم بن علی نیز در همین زمینه قابل مشاهده می باشد .

 به هر صورت ، " انتفاضه فقرا" به این بازی پایان داده است . قیام مردم ومبارزه نیروهای مترقی  دولت موقت را کاملا وادار به تسلیم کرد، که با شتاب برای بر گزاری انتخاباتی بدون بر داشتن هیچ گام موثری به سوی یک تغییر حقیقی ، وبا شرکت فعال افسران بن علی  می کوشید.علاوه بر آن ، مطالبات وفعالیت های نیروهای مترقی علیه حوادث غارتگرانه ای که به صورت بین المللی برای تقلیل مشروعیت جنبش مردم سازماندهی شده اند براعمال امپریالیسم وحاکمیت سرمایه داری در تونس پیش دستی کرد.   

 در قلب حوادث تونس ،استثمار عمیق ونابرابری ، بیکاری وفقر، بی قانونی وفساد، ستمگری سیاسی وترورجا کرده است .آگاهی تود ه های انبوه در حس ان که تمام این موضوعات  در تمام منطقه وبه ویژه در کشور ما در دسترس هستند قابل کتمان نیست .حزب کمونیست ترکیه ثابت قدمی توده های زحمتکش تونس را لازمه به چالش کشیدن دیکتاتوری حزب عدالت وتوسعه می داند که قدم به قدم در ترکیه مستقر کرده است ،و لازمه به چالش کشیدن سرکردگی امپریالیستی وحاکمیت سرمایه دارانه ارزیابی می کند.از این رو ، حزب ما زحمتکشان را به این  دلیل نیز به پشتیبانی از قیام مردم تونس فرا می خواند. 

 ما پشتبانی خودرا به مطالبات نیروهای مترقی تونس ، که می تواند تنها از طریق یک تغییر نظم اجتماعی به تمامی عملی گردد ابراز می داریم. ما از درخواست تعقیب فوری کسانی که مسئولیت کشتار معترضین را به عهده دارند واستقرار دولت اصیل جدیدی مرکب از نمایندگان کارگران وفقرا ، برای پاکسازی تمام موانع پیش روی سازماندهی مردم حمایت می کنیم.

زنده باد انتفاضه فقرا

زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

 

حزب های کمونیست وکارگری بالکان

قطعنامه در باره بسیج مردمی در تونس

ما ، حزب های کمونیست وکارگری بالکان که در روز22 ژانویه 2011در تسالونیکی گرد هم آمدیم ، همبستگی خود را با نیروهای مردمی تونس ، که برای سرنگونی قدرت رژیم ارتجاعی وبهره کشی گروه های تجاری چند ملیتی مبارزه می کنند ابراز می داریم .

حزب کمونیست آلبانی

حزب کمونیست بلغارستان

حزب کمونیست های بلغاری

حزب کمونیست یونان

حزب کارگران سوسیالیست کرواسی

حزب کمونیست مقدونیه

حزب کمونیست رومانی

حزب کمونیست نوین یوگسلاوی

حزب کمونیست ترکیه

حزب کار ترکیه ( ای ام ای پی )

 

 بیانیه همبستگی اکل با مردم تونس

 اکل همبستگی خود را با مبارزه مردم تونس برای دموکراسی ، آزادی وعدالت اجتماعی در کشورشان اعلام می نماید.

 این واقعیتی است که رخ داد های اخیر در تونس ، که منجر به سقوط رژیم بن علی شد ، جرقه ای برای اعاده دموکراسی در کشور اهدا کرد . این پیشرفت پی آمد مبارزات ومطالبات مردم تونس برای آینده ای دموکراتیک در کشور شان است و نمی تواند به آن نیروهایی در داخل وخارج کشور نسبت داده شود، که بی هنگام ودیر به محکوم کردن رژیم دیکتاتوری وبن علی پرداخته ، ونیزبرای بهره برداری ازموقعیت جاری تونس هجوم آوردند.

 تصادفی نیست که طغیان خشمگین مردمی در مطالبات اجتماعی طراحی شده از سوی سرکوب اجتماعی پایدار رژیم ریشه دارد. قیام در نتیجه پایداری مردم در برابر استثمارومحرومیت اجتماعی تحقق یدا کرد. 

 ما امیدواریم که اوضاع جاری تونس منجر به احیا کامل دموکراسی ، آزادی های سیاسی وحقوق بشر در کشور گردد. علاوه بر این ، ما گمان می کنیم که برگذاری انتخابات دموکراتیک در اولین فرصت ممکن  در جهت تحقق این غایت کمک خواهد کرد.

 ما همبستگی خودرا با تمام نیروهای سیاسی دموکرات وترقی خواه کشور ، که در نتیجه پیشرفت ها ، آزادی قانونی خودرا به دست آورده اند.و میان آنها با جنبش التجدید که در کنگره بیست ویکم اکل نماینده داشت اعلام می کنیم.  در این فرصت ، ما بار دیگر همبستگی خود را با مبارزات خلق ها ی سراسر جهان برای دموکراسی وعدالت اجتماعی اعلام می داریم .

21ژانویه 2011

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter