نویدنو:28/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  28/10/1389

 

بیانیه حزب کارگران کمونیست تونس

در بیانیه ای که  در تونس منتشر شد حزب کارگران کمونیست تونس دعوت خود از اپوزیسیون برای تشکیل یک مجلس ملی مورد حمایت از سوی هماهنگی مجدد، در سطح ملی ومحلی را، برای آن که جنبش  قدرت خود را حفظ نمایددر حمایت از مطالبات معین ومشخص  تکرار کرد .

" اعتراضات مردمی هنوز ادامه دارد، هیچ کس نمی تواند دامنه ووسعت آن را پیش بینی نماید. تونس وارد فاز جدیدی در تاریخ خود شد که مشخصه بارز آن خیزش مردم وآرزوی آنها برای باز پس گیری آزادی ، حقوق وبزرگی است "

حزب اعلام کرد این امر مسئولیت های اپوزیسیون ، به ویژه رادیکال ترین جناح آن را برای یافتن راه حل های سیاسی جدید برای یک برنامه تدارک طرحی برای تغییر سراسری در تونس افزایش می دهد.

حزب با فهرست کردن مهمترین وفوری ترین موضوعات مانند آزادی تمام زندانیان، رسیدگی به اعمال کسانی که مسئولیت سرکوب ، غارت دارایی ها وکشتار شهروندان را به عهده دارند، لغو تمام محدودیت های امنیتی واعاده ازادی ها  واستقرار قانون ، آزادی بیان، سازمان وتجمع ، به اقدام های فوری "برای دنیای کار: تامین درآمد، بهداشت وبه رسمیت شناختن حقوق  اتحادیه های کارگری وسازمان های مستقل بیکاران ومسخدمین ناپایدار" فرا خواند.

" حزب کمونیست کارگران ، همان طور که همیشه بوده است ، در سمت کارگران، محرومین وفقرا ، در صف مقدم برای نظم جدید در تونس ، برای ازادی ، دموکراسی وعدالت اجتماعی باقی خواهد ماند."

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter