نویدنو:15/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  15/10/1389

 

 

مطلب دریافتی

راز روئين تني حزب توده ايران

فرزاد حيدري

 

اخيرا با عنايت  به تا ثيرات خيزش پر توان مردمي در پي كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و انصار مزدورش بر مباحث اجتماعي، دور تازه اي از تبليغات ضد توده اي با موذ يا نه ترين روشها در ابعادي گسترده شروع شده است. البته اين سم پاشي ها در اشكالي گوناگون با نيات كاملا واضح و روشن سابقه ديرينه اي دارد، كه ريشه آن در تاريخ مبارزه پر فراز ونشيب حزب توده ايران واقع است. حزبي كه از همان آغاز موجوديت خود نشان داد منادي چنان اهداف وآرمان والايي است كه با مشي علمي و اصولي، پي ريزي انساني ترين مناسبات  در جامعه هدف نهايي اش مي باشد. و در اين راه در تاريخ معاصر ميهنمان در عرصه هاي مختلف نقش تحسين برانگيز ، بي بديل و ماندگاري ايفا نموده است. دقيقا به همين علت يورش سبعانه دستگاه سركوب ارتجاع شاه وشيخ تحت پيچيده ترين و كار شناسي شده ترين رهنمودهاي امپرياليسم كه آرمانهاي حزب را در تضاد با منافع خويش مي ديدند در گستره اي وسيع بر عليه آن بكار افتاد. به جرات مي توان گفت : در تاريخ كشورهايي كه نبرد حاد طبقاتي آنجا جريان داشته ودارد. حزب توده ايران از معدود احزابي است كه از هر حيث اينسان ضربات دهشتناكي از سوي مرتجعين بر پيكرش وارد آمده است و اينچنين آماج  بي شرمانه ترين و خانمان براندازترين توطئه هاي ناجوانمردانه واقع گشته است. اين مطلب از جمله به موقعيت خاص ژئوپوليتيكي  ايران و امتيازاتي كه امپرياليسم و كارگزارانش در چنگال خويش دارند برمي گردد. چرا كه سيماي مردمي و آشتي ناپذير حزب توده ايران را بر عليه منافع نا مشروع شان به نيكي دريافته اند. با همه بي رحمي و قساوت اين هيولاها در برخورد حيواني با حزب، علت و راز استمرار مقاومت و پايداري حماسي  حزب توده ايران را صرفا در ماهيت مردمي اش مي بايست جست. و اينكه نيروي لايزال و فنا ناپذيرآن از قدرت پايان ناپذير توده هاي كا ر و زحمت سر چشمه مي گيرد. به علت تمايل مهار گسيخته براي حفظ وضع موجود ، كمال ساده انگاري است اگر گمان داشت مرتجعين تحت هر شرايطي دست از سر حزب توده ايران بر خواهند داشت. در اين راه از منحرفين وازده گرفته تا همه اوباشان رنگارنگ را براي جنگيدن با حزب با رذيلانه ترين شيوه ها، در اختيار دارند. از اهم ترفندهايي كه در ايام حكومت پليسي شاه و نيز در دوران حاكميت ولايي بكار بسته اند تخريب وبه زير علامت سئوال بردن وجهه رهبران حزب بوده است. پس از انقلاب57 در پي فعاليت كوتاه مدت علني حزب، توطئه هاي ساواك شاهي در اين زمينه بطور مبسوطي شكافته و توضيح داده شد. و علنا وعملا بي سرانجامي نهايي آن آشكار گرديد. ولي بعد از سركوب دد منشانه حزب توسط واپس گرايان تاريك انديش با هدايت سرويس هاي جاسوسي امپريايسم اين نيرنگ دوباره آغازيد. رژيم جهل وجنايت كه سازماندهي مجدد حزب و فعاليت طوفاني آن را مشاهده كرد ، در راه مبارزه با حزب توده ايران سواي كشتار توده ايها و تحريف تاريخ پر شكوه مبارزاتي اش يكي از وجوه عمده سياست خود را نفي اصالت و صلاحيت رهبري حزب قرار داده است.انتشار نشريات ضد توده اي همچون راه توده در  چارچوب اين پروژه است. ولي به رغم تمامي اين شگردها حزب توده ايران استوار وتزلزل ناپذير در راه آرمانهاي والاي زحمتكشان به پيكار خونين خود سرفرازانه تا پيروزي نهايي ادامه داده و خواهد داد.

 

 


 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter