نویدنو:09/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  09/10/1389

 

يك مقام كارگري:

منتظر تصويب قوانين ضد كارگري هستيم

 

متاسفانه كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور به عنوان مغز متفكر شوراهاي كار در حال حاضر نمي تواند خواسته هاي كارگري را در مسايل مورد بحث بگنجاند و در بحث هاي سه جانبه موثر باشد.

آيت اله اسدي ، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين اظهار كرد:تاكنون اين قدر تشكل هاي كارگري ضعیف نبوده اند كه توانايي اجراي قانون مصوب را نداشته باشند.
به گزارش ايلنا،
اسدي با اعلام اينكه مخالفان بدنبال تضعيف جايگاه قانوني كارگران در نهاد هاي تصميم سازي و تصميم گيري هستند، افزود: قانون مشاغل سخت وزيان آور با پيگيري ها تشكل هاي كارگري تصويب شد.
وي بيان كرد: با توجه به سكوت مجلس در مقابل هنجارشكني ها و عدم اجراي مصوبات آن ، بعد از اين بايد منتظر تصويب علني قوانين ضد كارگري باشيم.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين با اظهار اينكه تنها كسي كه از كارگران دفاع كرده و مي كند مقام معظم رهبري است ، افزود: ايشان مكرر از تشكل هاي كارگري مي خواهند بدنبال منافع خود باشند و دولتها قوانين را به نفع ضعفا و كارگران تصويب كردند.
اسدي بيان كرد:متاسفانه كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور به عنوان مغز متفكر شوراهاي كار در حال حاضر نمي تواند خواسته هاي كارگري را در مسايل مورد بحث بگنجاند و در بحث هاي سه جانبه موثر باشد.
وي اظهار كرد: تصويب هر مصوبه اي از سوي شوراي عالي كار بدون حضور نمايندگان كارگران هم مخالف اصل سه جانبه گرايي در كار شايسته است و هم سازمان بين المللي كارباآن مخالف است.
وي در انتها پيش بيني كرد اين كار مقدمه اي است براي افزايش ناعادلانه حقوق سال آينده كارگران است.

http://ilna.ir/printable.aspx?ID=170860

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter