نویدنو:09/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  09/10/1389

 

بیانیه مشترک 38 حزب کمونیست وکارگری اروپا

 کمونیسم ستیزی در اروپا موفق نخواهد شد !

 

حزب های کمونیست وکارگری اروپا اقدام تحریک آمیزوبیدادگرانه وزیران خارجه بلغارستان ،لاتویا ، لتونی ، مجارستان ، رومانی وجمهوری چک را برای درخواست آن که اتحادیه اروپا به پیگرد قانونی تمام افرادی که در داخل اروپا کارزار ارتجاعی به اصطلاح بازنویسی تاریخ وغیر قانونی کردن کمونیست ها وکمونیسم را نمی پذیرند وادار شود، محکوم می کنند.

این تلاش خطرناکی برای عمومیت دادن به پیگرد قانونی وسایر اقدامات مربوطه ای است که در بسیاری از کشورهای اروپایی علیه تمام کسانی که افترا علیه تجربیات تاریخی ساختمان سوسیالیسم را رد می کنند وعلیه تمام کسانی که با تلاش های پاک کردن مشارکت استواری که کمونیست ها در مبارزه برای حقوق اجتماعی ونیروی کار وبرای دموکراسی در اروپا به کار بسته اند پیکار می کنند وعلیه کسانی که تحریف تاریخ جنگ جهانی دوم ومعادله غیر قابل پذیرش کمونیسم با فاشیسم را رد می کنند اعمال می گردد. 

اتفاقی نیست که این ابتکاردردوره ای به اجرا در می آید که مبارزات طبقه کارگرومردم در حال تقویت است . گسترده کردن یورش ضد کارگری دست در دست  اقدامات کمونیست ستیزانه به پیش می رود. کمونیست ها هدف این حملات هستند چون در خط مقدم مبارزات هستند نه تنها به این خاطر که کارگران بارگران بحران سرمایه داری را تحمل نمی کنند ،بلکه به این خاطر که کمونیست ها تنها کسانی هستند که راه حل واقعی بربریت سرمایه داری را مطرح می کنند. طبقه حاکم، کاملا به خوبی بن بست سیستم سرمایه داری ، وتضادهای آشتی ناپذیر آن را درک می کند، از این رو پیگردها ، تهدیدها وجنایت های خودرا تشدید می کند. اگرچه به هر اقدامی متوسل می شود ، اما قادر به جلوگیری ازقوانین انعطاف ناپذیرتوسعه اجتماعی، وضرورت برانداختن قدرت سرمایه نیست. طبقه حاکم نمی تواند ازتقویت سازمان های طبقه کارگر وپیشرفت مبارزات توده ای برای سوسیالیسم وکمونیسم جلو گیری نماید. 

 ما قاطعانه اعلام می کنیم که طرح های کمونیست ستیزانه بورژوازی شکست خواهد خورد. برتری ایدئولوژی ما ، انگیزه عادلانه طبقه کارگرمی تواند حتی اقدام های شدید آن ها را در هم بشکند.ما مصمم تر از همیشه و با رفتاری انعطاف ناپذیر به خاطر شکست دادن قدرت ضد مردمی سرمایه بزرگ ادامه خواهیم داد. هیستری کمونیسم ستیزی طبقه کارگر ونیروهای مردمی را که مشکلات بی کاری ، واژگونی جامعه، تامین اجتماعی وحقوق کارگران وبربریت خود سرمایه داری راتجربه می کنندفریب نخواهد داد.  

 

 ما تمام نیروهای دموکراتیک ، ترقی خواه وضد امپریالیست را به ملحق شدن به ما در مبارزه علیه کمونیسم ستیزی ، مبارزه ای که به طور مستقیم به رزم برای حقوق کارگران ومردم ونیزمبارزه برای عدالت اجتماعی ، مبارزه برای دنیایی بدون استثمار انسان از انسان ربط دارد فرا می خوانیم.

1- حزب کمونیست ارمنستان

2- حزب کمونیست اذربایجان

3- حزب کمونیست بلاروس

4- حزب کارگران بلژیک

5- حزب کمونیست بریتانیا

6- حزب کمونیست نوین بریتانیا

7- حزب کمونیست بلغارستان

8- حزب کمونیست های بلغاری

9- اکل ، قبرس

10- حزب کمونیست دانمارک

11- حزب کمونیست استونی

12-حزب کمونیست فنلاند

13- حزب کمونیست آلمان ( دی پی کی)

14- حزب کمونیست مقدونیه

15- حزب کمونیست یونان

16- حزب کارگران کمونیست مجارستان

17- حزب کمونیست ایرلند

18- حزب کمونیست های ایتالیا

19- حزب کمونیست قزاقستان

20- حزب سوسیالیست لتونی

21- حزب کمونیست لوکرامبورگ

22- حزب کمونیست مالت

23- حزب کمونیست نروژ

24- حزب کمونیست نوین هلند

25-حزب کمونیست لهستان

26- حزب کمونیست پرتقال

27- حزب کمونیست رومانی

28- حزب کمونیست فدراسیون روسیه

29- حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی

30-حزب کارگران کمونیست روسیه-حزب کمونیست های روسیه

31- اتحادیه حزب های کمونیست

32- حزب کمونیست ها ، صربستان

33- حزب کمونیست اسلواکی

34- حزب کمونیسن خلق های اسپانیا

35- حزب کمونیست سوئد

36- حزب کمونیست ترکیه

37- حزب کمونیست اکرایین

38- اتحادیه کمونیست های اکرایین

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter