نویدنو:05/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  05/10/1389

 

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره

 

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره در تاریخ 17دسامبر 2010بیانیه زیر را در رابطه با اوضاع مخاطره آمیزغالب بر پنینسولای کره به خاطر تحریکات برنامه ریزی شده نظامی از سوی نیروهای دست نشانده کره جنوبی تحت تحریک ایالات متحده برای راه اندازی گلوله باران دوباره از جزیره یونفیونگ صادر کرد :

 

کمین کردن پشت طرح ایالات متحده امریکا ونیروهای دست نشانده کره جنوبی برای راه اندازی مصرانه گلوله باران از جزیره یونفیونگ ، منطقه بسیار حساس مناقشه بر انگیز، طرحی شیطانی برای حفظ " خط محدوده شمالی" وبرافروختن آتش جنگ به هر قیمتی است .   

 در اصل ، این خط جنگ یک محصول غیر قانونی بود همانگونه که تخلف از موافقت نامه متارکه جنگ کره بود وتمام تحرکات نیروهای دست نشانده کره جنوبی برای دفاع از آن تخلف از موافقت نامه متارکه جنگ است.

 طبق پاراگراف 13ماده 2 موافقت نامه متارکه جنگ ، تمام جزایر واقع در شمال وغرب خط مرزی استانی بین استان هوانگ هو واستان کیونگی ، غیر از 5جزیره از جمله پیکریونگ ویونفیونگ جزایر تحت اشغال نیروهای امریکایی در ان زمان،وتمام آب ها تحت کنترل ارتش خلق کره قرار می گیرد ، وبنا به پاراگراف 15از ماده 2موافقت نامه متارکه جنگ ، طرف دیگراز هر گونه اقدام نظامی در مناطق ساحلی تحت کنترل ارتش خلق کره ممنوع شده ودر صورت وقوع چنین مورد ی مقامات جمهوری کره حق هر اقدام مقتضی را داشته است .

پس از خاتمه موافقت نامه متارکه جنگ ، کلارک ، فرمانده نیروهای سازمان ملل ، به طور یک جانبه "خط محدوده شمالی" رامعین نمود. این عمل تخلف آشکاری از پاراگراف 61ماده 5 موافقت نامه متارکه بود که تصریح می کند هر تغییری در موافقت نامه متارکه تنها با موافقت دو طرف می تواند عملی گردد. 

 مقامات امریکایی از جمله وزیر امور خارجه امریکا وسفیر امریکا در کره جنوبی در دهه 1970 پذیرفتند که " خط محدوده شمالی" خطی غیر قانونی در تخلف از قوانین بین المللی بود.

 حتی زمانی که امریکا ونیروهای دست نشانده کره جنوبی اخیرا رزمایش نظامی تحریک آمیزخودرا یکی پس از دیگری اجرا کردند، جمهوری خلق کره حداکثر خویشتن داری  را بدون توجه به گلوله ها وتوپ های آنها که مستقیما در آب های سرزمینی جمهوری خلق کره فرو می ریختند، با آرزوی جلوگیری از وخامت اوضاع در پنینسولای کره وحفظ صلح وثبات به کار بست .

 با وجود این ، آنها در حال طراحی آتش توپخانه مجدد در داخل اب های سرزمینی جمهوری خلق کره از جزیره یونفیونگ هستند ،  که بر آن به خاطر بر خورد نظامی رخ داده در نوامبر جو سنگین جنگی حاکم است . این امرتمسخری تحمل ناپذیر نسبت به خویشتن داری جمهوری خلق کره وتحریک خصمانه ی غیرقابل توجیهی است.

مسئولیت گلوله باران باید سرانجام از سوی نیروهای دست نشانده کره بعهده گرفته شود ،تجاوز در خط ممنوع شده  باید جلوگیری از انفجار اوضاع در پنینسولای کره ومصایب متعاقب آن را امکان پذیر سازد.  

 نیروهای مسلح انقلابی جمهوری خلق کره پیش از این رسما روشن کرده است که می تواند قاطعانه وبدون گذشت محرکانی را که بر حق حاکمیت ملی ویک پارچگی ارضی جمهوری خلق کره دست اندازی کنند گوشمالی دهند.

 ارتش خلق کره سخن بیهوده ای ابراز نمی کند.

 لازم است از پیش به روشنی اظهار شود که نیروهای دشمن در سایه این واقعیت که آنها تلاش کردند اولین برخورد جزیره یونفیونگ را بعنوان "تحریک " جمهوری خلق کره رنگ آمیزی  کنند.مسئول حادثه دوم جزیره یونفیونگ خواهند بود 

امریکا کاملا به خاطر حادثه قابل سرزنش است چون نیروهای دست نشانده کره جنوبی را به ارتکاب تحریک وادار کرد . تمام جامعه جهانی از جمله کشورهای همسایه خواستار توقف بی قید وشرط گلوله باران از جزیره هستند اما تنها امریکا است که آشکارا آنها را به انجام آن تحریک می کند.  

 هم زمان آمریکا  با وادار کردن جمهوری خلق کره به عدم انجام هیچ اقدامی برای دفاع از خود در حال ایجاد یک چنین تهدید وباج خواهی نسبت به جمهوری خلق کره است

 رئیس ستاد مشترک امریکا پس از پرواز به کره جنوبی در نیمه اول ماه جاری آشکارادر همکاری با جنگ افروزان ارتش دست نشانده  طرحی برای گلوله باران از جزیره آماده کرد که باید از سوی نیروهای کره جنوبی با یاری نیروهای امریکایی اجرا شود. این طرح سربازان امریکایی را به همکاری مستقیم در گلوله باران برنامه ریزی شده تحت ماسک فرماندهی ونظارت ، تدارکات ارتباطی ومراقبت های پزشکی ونیروهای امریکایی حاضر در کره وتمام سربازان ارتش دست نشانده را به حمایت از گلوله باران وحفظ آماده باش فرا می خواند.

 وزارت امور خارجه امریکا پیام تهدید آمیزی را به جمهوری خلق کره ارسال کرد،تا کره فراموش نکند که گزارشگران امریکایی وخارجی در جزیره حضور دارند. امریکا حتی در تدارک " سپر انسانی " است .

تمام واقعیت ها آشکارا ثابت می کنند که امریکا در حمله به صلح وثبات کشوری برای دست یابی به منافع استراتژیک خود تامل نخواهد کرد. 

  جمهوری خلق کره امریکارابه پرداخت بهای گزافی برای مسلط کردن اوضاع  وخیم بر پنینسولا ونتایج متعاقب آن وادار خواهد کرد .


 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter