نویدنو:27/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  27/8/1389

 


 

پیام فیدل کاسترودر باره خطر های جنگ هسته ای

استفاده از سلاح های هسته ای در جنگی جدید می تواند به معنی پایان انسا نیت باشد. این به صورت صادقانه از سوی البرت انشتین دانشمند پیش بینی شد که قادر به اندازه گیری قابلیت ویرانگری آنها در خلق میلیون ها درجه گرمایی بود ، که می تواند هر چیزی را درحصار شعاع عمل خود تبخیر نماید . این محقق برجسته توسعه این سلاح راترقی داده بود چنان که برای رژیم آدمکش نازی نمی توانست قابل دسترس باشد . 

هریک وهمه دولت های جهان احترام گذاشتن بر حق حیات هرملت وهمه ملت ها وتمامیت مردم جهان را متعهد شده اند.

امروزه خطر حتمی جنگ با استفاده از این نوع سلاح وجود دارد ومن کوچکترین شکی ندارم که حمله ای از سوی ایالات متحده واسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند ناگزیر به سمت  یک در گیری هسته ای جهانی  ارتقا یابد .

خلق های جهان به درخواست حق حیات  از رهبران سیاسی شان مجبور هستند. وقتی که زندگی نوع بشر ،زندگی مردم شما وانسان هایی که دوستشان دارید به سوی چنین خطری رانده می شوند ، هیچ کس نمی تواند بی قید باشد ، نمی توان  یک دقیقه را در مطالبه احترام برای آن حق از دست داد ، فردا خیلی دیر خواهد بود.

خود آلبرت انشتین به روشنی اعلام کرد " من نمی دانم جنگ سوم جهانی جنگ با چه سلاحی خواهد بود، اما می دانم جنگ جهانی چهارم جنگ با چوب وسنگ خواهد بود." ما آنچه را که او می خواست برساند کاملا می فهمیم ، وحق کاملا با او بود،  در سایه جنگ هسته ای جهانی ، در آن وقت کسی برای استفاده از این چوب ها وسنگ ها نمی تواند وجود داشته باشد .

همانطور که رهبران سیاسی ونظامی امریکا همیشه برای توجیه مرگ افراد بی گناه اظهار می کنند" آسیب های جانبی " می تواند وجود داشته باشد  .

 در یک جنگ هسته ای اما ، " آسیب های جانبی" می تواند زندگی تمام بشریت باشد.

بیائید شجاعت اعلان کردن آن که تمام سلاح های هسته ای یا متعارف ، هر چیزی که برای ایجاد جنگ به کار برده می شود ، باید نابود گردد را داشته باشیم!

فیدل کاسترو رز

15اکتبر 2010


سرچشه: گلوبال ریسرچ

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter