نویدنو:27/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  27/8/1389

 


 

حزب کمونیست لوکزامبورگ

ناتو باید منحل گردد

 ناتوخیال دارد ، در روزهای آینده در فرصت همایش عالی خود در لیسبوا در باره "استراتژی جدید" خود تصمیم گیری نماید. اما هدف نهایی ناتو صرفا فعال تر کردن این پیمان جنگ امپریالیستی و قرار دادن آن در جایگاهی در نظم سرمایه برای جنگیدن درجنگ های کوچک وبزرگ در هر جای دنیااست . 

 با وجودمخاطرات عظیم ناشی از وجود سلاح های هسته ای ،ناتو نمی خواهد گزینه " بازدارندگی اتمی" را رها کند. این امر ودرگیری ناتو در جنگ افغانستان، حمایت آشکار ازسیاست تجاوزکارانه اسرائیل ،تیز کردن آتش درگیری در پاکستان، گرایش تهاجمی علیه ایران ، دخالت آشکار در امور داخلی بلاروس وسایر کشورهای جهان ، ارتقا اجباری جنگ افزار ها وصدور فزاینده مواد جنگی کشورهای عضو ناتو به تمام نقاط جهان اثبات می کنند که ناتو وصلح دشمنان آشتی ناپذیر یک دیگر هستند

 از زمان تاسیس حزب کمونیست لوکزامبورگ در 90سال پیش ، کمونیست های لوکزامبورگ درگیر مبارزه سازش ناپذیری برای صلح وخلع سلاح هستند.ما شدیدا در برابر ادامه سیاست جنگی ناتو می ایستیم.

 حزب کمونیست لوکزامبورگ خواهان بر چیدن بنیادی تمام سلاح های هسته ای در تمام کشورهای جهان ونیز ممنوعیت اکید توسعه وتولید سلاح های هسته ای است . اولین گام در این راه می تواند ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای در اروپا ، حوزه مدیترانه ، پنینسولای کره وآسیای مرکزی باشد .

 حزب کمونیست لوکزامبورگ خواهان ممنوعیت درگیری سربازان درتامین منابع وانتقال آن در راستای علائق صنایع بزرگ است . تمام سربازان دولت های عضو ناتو مستقر در خارج باید بدون تاخیربه کشورها یشان باز گردانده شوند، تمام پایگاه های خارجی باید به سرعت تعطیل شوند. ما به  ناو های نظامی A400M نیاز نداریم. بودجه های تسلیحات وارتش باید به طور بنیادی در راستای مصارف اجتماعی وآموزش وپرورش کاهش یابند. 

 ناتو باید منحل گردد، این تنها راه بقای صلح است .

کنفرانس ملی حزب کمونیست لوکزامبورگ

 

سرچشمه: سولیدنت
 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter